Tin tức

NUS du học – nus study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về NUS du học – nus study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

NUS du học

Du lịch NUS là một cơ hội duy nhất cho sinh viên từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) để có được trải nghiệm giáo dục quốc tế. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội sống và học tập ở nước ngoài trong một học kỳ hoặc năm học, đắm mình vào một nền văn hóa mới và tìm hiểu về thế giới từ góc độ toàn cầu.

Chương trình du học NUS dành cho tất cả các sinh viên NUS trong tình trạng học tập tốt. Để áp dụng, sinh viên phải nộp đơn đăng ký và cung cấp bằng chứng về khả năng học tập và trình độ ngôn ngữ của họ. Sinh viên đủ điều kiện có thể chọn học tại bất kỳ trường đại học đối tác nào trong Mạng NUS, bao gồm các trường đại học ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp và nhiều quốc gia khác.

Du lịch NUS có một loạt các khóa học có sẵn cho sinh viên, từ các khóa học ngôn ngữ đến các khóa học chuyên ngành về kinh doanh, kỹ thuật và khoa học. Các khóa học được dạy bằng tiếng Anh, và sinh viên có thể tham gia thực tập và các cơ hội học tập kinh nghiệm khác. Chương trình cũng cung cấp một loạt các hoạt động xã hội, chẳng hạn như du ngoạn văn hóa và các sự kiện do sinh viên lãnh đạo.

Sinh viên tham gia Chương trình Du học NUS sẽ được hưởng lợi từ cơ hội tìm hiểu về các nền văn hóa và cách sống khác nhau, cũng như có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị sẽ giúp họ nổi bật trong thị trường việc làm. Họ cũng sẽ có quyền truy cập vào một loạt các tài nguyên, bao gồm tư vấn và hội thảo nghề nghiệp, để giúp họ tận dụng tối đa thời gian ở nước ngoài.

Du lịch NUS cung cấp một cơ hội duy nhất cho sinh viên để có được một nền giáo dục quốc tế và có được kinh nghiệm có giá trị sẽ giúp họ thành công trong tương lai. Để biết thêm thông tin về chương trình và cách đăng ký, hãy truy cập trang web NUS Leads Outroad.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.nus.edu.sg/oam/study-abroad
2. https://www.moe.gov.sg/education/tertiary/study-abroad-programmes
3. https://www.ica.gov.sg/about-us/study-abroad

 

nus study abroad

NUS Study Abroad is a unique opportunity for students from the National University of Singapore (NUS) to gain an international educational experience. The program provides students with the chance to live and study in a foreign country for a semester or academic year, immersing themselves in a new culture and learning about the world from a global perspective.

The NUS Study Abroad program is open to all NUS students in good academic standing. To apply, students must submit an application form and provide evidence of their academic ability and language proficiency. Eligible students can choose to study in any of the partner universities in the NUS network, which includes universities in the United States, United Kingdom, Australia, China, Japan, Germany, France, and many other countries.

NUS Study Abroad has a wide range of courses available to students, from language courses to specialized courses in business, engineering, and the sciences. Courses are taught in English, and students can take part in internships and other experiential learning opportunities. The program also offers a range of social activities, such as cultural excursions and student-led events.

Students who participate in the NUS Study Abroad program will benefit from the chance to learn about different cultures and ways of life, as well as gain valuable international experience that will help them stand out in the job market. They will also have access to a wide range of resources, including career counseling and workshops, to help them make the most of their time abroad.

NUS Study Abroad provides a unique opportunity for students to gain an international education and gain valuable experience that will help them succeed in the future. For more information about the program and how to apply, visit the NUS Study Abroad website.

Relevant government websites:

1. https://www.nus.edu.sg/oam/study-abroad
2. https://www.moe.gov.sg/education/tertiary/study-abroad-programmes
3. https://www.ica.gov.sg/about-us/study-abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)