Tin tức

Quốc gia Canada – canada country ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Quốc gia Canada – canada country ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Quốc gia Canada

Canada là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ, chia sẻ biên giới với Hoa Kỳ ở phía nam và Tây Bắc. Canada là một liên đoàn gồm 10 tỉnh và ba lãnh thổ. Đây là quốc gia lớn thứ hai thế giới theo tổng diện tích, và đây là quốc gia Khối thịnh vượng chung đông dân nhất. Với dân số hơn 37 triệu người, Canada là một trong những quốc gia đa dạng và đa văn hóa nhất trên thế giới.

Địa lý của Canada rất đa dạng, bao gồm dãy núi đá ở phía tây, thảo nguyên ở giữa và vùng đất thấp phía đông, với hàng ngàn con sông, hồ nước và đảo. Canada cũng có một bờ biển lớn, trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

Canada là một nền dân chủ quốc hội và là chế độ quân chủ hiến pháp, với Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia. Đất nước này được quản lý bởi Thủ tướng và một quốc hội hai bên, với Hạ viện và Thượng viện. Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm cho các vấn đề quốc gia, như quốc phòng, đối ngoại, nhập cư và thương mại.

Nền kinh tế Canada là một trong những nơi lớn nhất thế giới và đa dạng nhất. Nó được xây dựng xung quanh một lĩnh vực sản xuất mạnh mẽ, một lĩnh vực dịch vụ thịnh vượng, một lĩnh vực nông nghiệp lớn và một lĩnh vực công nghệ đang phát triển. Canada cũng là nhà sản xuất tài nguyên thiên nhiên chính, như dầu, khí đốt tự nhiên và khoáng sản.

Canada là một quốc gia song ngữ, với cả tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức. Đây cũng là nơi có một di sản văn hóa phong phú, với thổ dân và những ảnh hưởng văn hóa khác. Canada là nơi có nhiều môn thể thao khác nhau, bao gồm khúc côn cầu, lacrosse và curling.

Canada là một đất nước có nhiều mở rộng và cảnh quan đa dạng, với một loạt các hệ thống khí hậu và hệ sinh thái. Đây là nơi có nhiều động vật hoang dã, từ gấu Bắc cực ở Bắc Cực đến nai ở các tỉnh phía đông. Canada cũng là nơi có nhiều công viên quốc gia, như Banff và Jasper, nơi mang đến cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên của đất nước.

Canada là một quốc gia hòa bình, và đây là một trong những đồng minh mạnh nhất thế giới. Đây là một thành viên của Liên Hợp Quốc, NATO, G7 và Khối thịnh vượng chung. Canada cũng là người ký kết Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, mở ra thương mại giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico.

Canada là một quốc gia thịnh vượng với mức sống cao. Đó là một nhà lãnh đạo trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Canada cũng là người đóng góp chính cho các nỗ lực nhân đạo quốc tế và là thành viên của G20.

Canada là một quốc gia có ý thức mạnh mẽ về bản sắc dân tộc. Đó là một quốc gia của những người nhập cư, và công dân của nó tự hào về nền tảng và văn hóa đa dạng của họ. Canada là một quốc gia cởi mở, khoan dung và cơ hội, với cam kết về dân chủ và nhân quyền.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/government/about.html
2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
3. https://www.canada.ca/en/services/culture.html

 

canada country

Canada is a country located in North America, sharing borders with the United States to the south and northwest. Canada is a federation composed of 10 provinces and three territories. It is the world’s second-largest country by total area, and it is the most populous Commonwealth country. With a population of over 37 million people, Canada is one of the most diverse and multicultural nations in the world.

The geography of Canada is varied, including the rocky mountains in the west, the prairies in the middle, and the eastern lowlands, with thousands of rivers, lakes, and islands. Canada also has a large coastline, stretching from the Atlantic to the Pacific and the Arctic Ocean.

Canada is a parliamentary democracy and a constitutional monarchy, with Queen Elizabeth II as its head of state. The country is governed by the Prime Minister and a bicameral Parliament, with the House of Commons and the Senate. The federal government is responsible for national issues, such as defense, foreign affairs, immigration, and trade.

The Canadian economy is one of the world’s largest and most diversified. It is built around a strong manufacturing sector, a thriving service sector, a large agricultural sector, and a growing technology sector. Canada is also a major producer of natural resources, such as oil, natural gas, and minerals.

Canada is a bilingual country, with both English and French as official languages. It is also home to a rich cultural heritage, with Aboriginal and other cultural influences. Canada is home to a variety of sports, including hockey, lacrosse, and curling.

Canada is a country of vast expanses and diverse landscapes, with a wide range of climates and ecosystems. It is home to a variety of wildlife, from polar bears in the Arctic to moose in the eastern provinces. Canada is also home to many national parks, such as Banff and Jasper, which offer a chance to explore the country’s natural beauty.

Canada is a peaceful nation, and it is one of the world’s strongest allies. It is a member of the United Nations, NATO, the G7, and the Commonwealth. Canada is also a signatory to the North American Free Trade Agreement, which opened up trade between Canada, the United States, and Mexico.

Canada is a prosperous nation with a high standard of living. It is a leader in education, healthcare, and environmental protection. Canada is also a major contributor to international humanitarian efforts and is a member of the G20.

Canada is a country with a strong sense of national identity. It is a nation of immigrants, and its citizens take pride in their diverse backgrounds and cultures. Canada is a nation of openness, tolerance, and opportunity, with a commitment to democracy and human rights.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/government/about.html
2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
3. https://www.canada.ca/en/services/culture.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)