Tin tức

Quốc gia rẻ nhất cho MBBS cho sinh viên Pakistan – cheapest country for mbbs for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Quốc gia rẻ nhất cho MBBS cho sinh viên Pakistan – cheapest country for mbbs for pakistani students ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Quốc gia rẻ nhất cho MBBS cho sinh viên Pakistan

Pakistan là một điểm đến tuyệt vời cho các sinh viên Pakistan đang tìm cách theo đuổi các nghiên cứu MBBS của họ. Với một số trường đại học hàng đầu, một loạt các ngành y và học phí tương đối thấp, Pakistan là một lựa chọn hấp dẫn cho các sinh viên y khoa đầy tham vọng.

Chi phí của MBBS ở Pakistan tương đối thấp so với các quốc gia khác. Học phí khác nhau tùy thuộc vào trường đại học, nhưng nói chung, chúng dao động từ 2.000 đến 5.000 đô la một năm. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác như chỗ ở và sách cũng nên được tính đến khi xem xét tổng chi phí theo đuổi MBBS ở Pakistan.

Pakistan có một số trường đại học y khoa uy tín nhất trong khu vực. Chúng bao gồm Đại học Khoa học Y tế, Lahore, Đại học Y King Edward, Lahore, Đại học Punjab, Lahore, Đại học Quaid-e-Azam, Islamabad và Đại học Karachi. Các trường đại học này cung cấp một loạt các ngành y tế bao gồm y học nói chung, nha khoa, điều dưỡng, dược phẩm và y tế công cộng.

Quá trình nhập học cho MBBS ở Pakistan khá cạnh tranh. Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu, chẳng hạn như vượt qua kỳ thi tuyển sinh và có điểm trung bình tối thiểu. Ngoài ra, ứng viên phải nộp danh mục đầu tư thành tích học tập của họ, chẳng hạn như chứng chỉ và giải thưởng.

Pakistan cũng cung cấp một số học bổng cho sinh viên muốn theo đuổi các nghiên cứu MBBS của họ. Chúng bao gồm Học bổng Ủy ban Giáo dục Đại học Pakistan (HEC) và Học bổng Quỹ Giáo dục Pakistan (PEEF). Học bổng HEC có sẵn cho những người đã đạt được kết quả học tập xuất sắc và được trao trên cơ sở công đức. Học bổng PEEF có sẵn cho những người có thu nhập thấp và được trao trên cơ sở nhu cầu tài chính.

Ngoài học phí và các chi phí khác liên quan đến việc học MBB ở Pakistan, sinh viên cũng nên tính đến chi phí sinh hoạt. Chi phí sinh hoạt ở Pakistan thường thấp hơn ở các quốc gia khác. Chi phí thực phẩm và chỗ ở cũng tương đối thấp.

Nghiên cứu MBBS ở Pakistan là một lựa chọn tuyệt vời cho các sinh viên Pakistan đang tìm cách theo đuổi nghiên cứu y tế của họ. Với một số trường đại học hàng đầu, một loạt các ngành y và học phí tương đối thấp, Pakistan là một lựa chọn hấp dẫn cho các sinh viên y khoa đầy tham vọng. Hơn nữa, sinh viên có quyền truy cập vào một số học bổng và chi phí sinh hoạt là tương đối thấp. Nói chung, Pakistan là một điểm đến tuyệt vời cho các sinh viên Pakistan muốn theo đuổi các nghiên cứu MBBS của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. http://www.hec.gov.pk/english/services/studies/Pages/MBBS.aspx
2. https://www.pakistan.gov.pk/
3. https://www.tribune.com.pk/story/1497714/top-cheapest-countries-study-mbbs/

 

cheapest country for mbbs for pakistani students

Pakistan is a great destination for Pakistani students looking to pursue their MBBS studies. With a number of top-notch universities, a variety of medical disciplines and relatively low tuition fees, Pakistan is an attractive option for aspiring medical students.

The cost of MBBS in Pakistan is relatively low compared to other countries. The tuition fees vary depending on the university, but generally, they range from $2,000 to $5,000 a year. However, the cost of living and other expenses such as accommodation and books should also be taken into account when considering the total cost of pursuing an MBBS in Pakistan.

Pakistan has some of the most prestigious medical universities in the region. These include the University of Health Sciences, Lahore, King Edward Medical University, Lahore, University of Punjab, Lahore, Quaid-e-Azam University, Islamabad, and University of Karachi. These universities offer a range of medical disciplines including general medicine, dentistry, nursing, pharmacy, and public health.

The admission process for MBBS in Pakistan is quite competitive. All applicants must meet the minimum academic requirements, such as passing the entrance exam and having a minimum grade point average. Additionally, applicants must submit a portfolio of their academic achievements, such as certificates and awards.

Pakistan also offers a number of scholarships to students wishing to pursue their MBBS studies. These include the Higher Education Commission of Pakistan (HEC) scholarship and the Pakistan Education Endowment Fund (PEEF) scholarship. The HEC scholarship is available to those who have achieved excellent academic results and is awarded on the basis of merit. The PEEF scholarship is available to those from low-income backgrounds and is awarded on the basis of financial need.

In addition to the tuition fees and other expenses associated with studying MBBS in Pakistan, students should also take into account the cost of living. The cost of living in Pakistan is generally lower than in other countries. The cost of food and accommodation is also relatively low.

Studying MBBS in Pakistan is a great option for Pakistani students looking to pursue their medical studies. With a number of top-notch universities, a variety of medical disciplines and relatively low tuition fees, Pakistan is an attractive option for aspiring medical students. Furthermore, students have access to a number of scholarships and the cost of living is relatively low. All in all, Pakistan is a great destination for Pakistani students looking to pursue their MBBS studies.

Relevant government websites:

1. http://www.hec.gov.pk/english/services/studies/Pages/MBBS.aspx
2. https://www.pakistan.gov.pk/
3. https://www.tribune.com.pk/story/1497714/top-cheapest-countries-study-mbbs/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)