Tin tức

Quốc gia tốt nhất cho MBBs ở nước ngoài – best country for mbbs abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Quốc gia tốt nhất cho MBBs ở nước ngoài – best country for mbbs abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Quốc gia tốt nhất cho MBBs ở nước ngoài

Khi nói đến việc theo đuổi MBBS ở nước ngoài, không thiếu các lựa chọn có sẵn. Trên thực tế, các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada, Đức và Pháp là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho sinh viên y khoa. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một quốc gia cung cấp trải nghiệm độc đáo, thì bạn nên xem xét các quốc gia sau đây cho MBBs ở nước ngoài:

1. Trung Quốc:
Trung Quốc là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho sinh viên quốc tế đang tìm cách theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận, Trung Quốc là nơi có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học tập ở Trung Quốc giá cả phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

2. Nga:
Nga là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Nhiều trường đại học y khoa ở Nga được quốc tế công nhận và cung cấp giáo dục chất lượng với chi phí thấp. Ngoài ra, hầu hết các trường đại học cung cấp các cơ hội nghiên cứu và đào tạo lâm sàng tuyệt vời, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên y khoa.

3. Ấn Độ:
Ấn Độ là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được Hội đồng Y khoa Ấn Độ (MCI) công nhận, Ấn Độ là nơi có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học tập ở Ấn Độ giá cả phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

4. Philippines:
Philippines là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED) công nhận, Philippines là nơi có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học ở Philippines phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

5. Bangladesh:
Bangladesh là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được công nhận bởi Hội đồng Y khoa và Nha khoa Bangladesh (BMDC), Bangladesh là nơi có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học ở Bangladesh giá cả phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

6. Ukraine:
Ukraine là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine công nhận, Ukraine là nơi có một số trường đại học y khoa tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học ở Ukraine phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

7. Malaysia:
Malaysia là một lựa chọn tuyệt vời khác cho những người muốn theo đuổi MBBs ở nước ngoài. Với một số lượng lớn các trường đại học y khoa, nhiều trong số đó được Hội đồng Y khoa Malaysia (MMC) công nhận, Malaysia là nơi có một số trường đại học y tế tốt nhất trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên y khoa có thể được hưởng lợi từ học phí thấp và chi phí sinh hoạt, điều này làm cho việc học ở Malaysia phải chăng hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Bất kể bạn quyết định theo đuổi MBBs ở nước ngoài nào, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được giáo dục và đào tạo chất lượng. Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp y tế của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://studyabroad.gov.in/universities-for-mbbs-abroad
2. https://www.studyabroad.shiksha.com/articles/mbbs-abroad-eligibility-requirements-for-indian-students
3. https://www.studyabroad.shiksha.com/articles/top-10-countries-for-mbbs-abroad

 

best country for mbbs abroad

When it comes to pursuing MBBS abroad, there is no shortage of options available. In fact, countries like the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, Germany, and France are some of the most popular destinations for medical students. However, if you are looking for a country that offers a unique experience, then you should consider the following countries for MBBS abroad:

1. China:
China is one of the most popular destinations for international students seeking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the World Health Organization (WHO), China is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in China much more affordable than other countries.

2. Russia:
Russia is another excellent option for those looking to pursue MBBS abroad. Many of the medical universities in Russia are internationally recognized and offer quality education at a low cost. Additionally, most of the universities offer excellent clinical training and research opportunities, making it a great choice for medical students.

3. India:
India is another great option for those looking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the Medical Council of India (MCI), India is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in India much more affordable than other countries.

4. Philippines:
The Philippines is a great option for those looking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the Commission on Higher Education (CHED), the Philippines is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in the Philippines much more affordable than other countries.

5. Bangladesh:
Bangladesh is another great option for those looking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC), Bangladesh is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in Bangladesh much more affordable than other countries.

6. Ukraine:
Ukraine is an excellent option for those looking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in Ukraine much more affordable than other countries.

7. Malaysia:
Malaysia is another great option for those looking to pursue MBBS abroad. With a large number of medical universities, many of which are accredited by the Malaysian Medical Council (MMC), Malaysia is home to some of the best medical universities in the world. Additionally, medical students can benefit from the low tuition fees and living costs, which make studying in Malaysia much more affordable than other countries.

No matter which country you decide to pursue MBBS abroad in, you can be sure that you will receive quality education and training. With the right preparation, you can achieve success in your medical career.

Relevant government websites:

1. https://studyabroad.gov.in/universities-for-mbbs-abroad
2. https://www.studyabroad.shiksha.com/articles/mbbs-abroad-eligibility-requirements-for-indian-students
3. https://www.studyabroad.shiksha.com/articles/top-10-countries-for-mbbs-abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)