Tin tức

SJU du học – sju study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về SJU du học – sju study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

SJU du học

SJU du học

Đại học St. John, (SJU) cung cấp các cơ hội du học cho sinh viên muốn mở rộng kinh nghiệm giáo dục của họ và hiểu rõ hơn về thế giới. Với hơn 200 chương trình quốc tế tại hơn 60 quốc gia, sinh viên SJU có thể khám phá các nền văn hóa khác nhau và có được những quan điểm mới. Thông qua các chương trình du học của SJU, sinh viên có thể chọn từ một loạt các khóa học, dự án nghiên cứu và thực tập để có được kinh nghiệm và kiến ​​thức có giá trị.

Các chương trình du học của SJU, được thiết kế để cung cấp cho sinh viên trải nghiệm nhập vai và cơ hội phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục của đất nước họ đang đến. Học sinh cũng sẽ có được một quan điểm độc đáo về văn hóa của chính họ, cũng như văn hóa của đất nước chủ nhà của họ. Thông qua kinh nghiệm du học, sinh viên cũng có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu và học cách suy nghĩ phê bình và độc lập.

Trước khi đi du học, sinh viên phải hoàn thành một quy trình nộp đơn và đáp ứng các yêu cầu nhất định. Học sinh phải có điểm trung bình tối thiểu 2,5, có vị thế học tập và kỷ luật tốt, và có sự chấp thuận của cố vấn học tập của họ. Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành định hướng du học SJU và tham dự một phiên định hướng trước khi khởi hành.

Sau khi được chấp nhận, sinh viên sẽ có thể chọn một chương trình phù hợp nhất với mục tiêu học tập và cá nhân của họ. SJU cung cấp các chương trình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, nhân văn và khoa học xã hội. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn các chương trình phù hợp với sở thích của họ, chẳng hạn như học ngôn ngữ, học tập dịch vụ, thực tập và nghiên cứu.

Học sinh cũng có tùy chọn tham gia các khóa học bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ của nước chủ nhà. Một số khóa học cũng được cung cấp theo định dạng lai, với các lớp học diễn ra ở cả nước chủ nhà và trực tuyến.

Ngoài các khóa học, sinh viên cũng có thể tham gia vào các cơ hội học tập và thực tập dịch vụ. Thông qua học tập dịch vụ, sinh viên có thể có được kinh nghiệm thực hành có giá trị và tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Thực tập cung cấp cơ hội để có được kinh nghiệm chuyên nghiệp và xây dựng các kỹ năng có giá trị.

Trong thời gian ở nước ngoài, sinh viên sẽ được cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ. SJU sẽ cung cấp cho sinh viên các nguồn lực để giúp họ điều chỉnh môi trường mới của họ, chẳng hạn như nhà ở, y tế và hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, SJU có một mạng lưới các nhân viên và cố vấn quốc tế sẵn sàng trả lời các câu hỏi và cung cấp hướng dẫn.

Sau khi hoàn thành chương trình du học của họ, sinh viên sẽ nhận được bảng điểm từ cả SJU và tổ chức chủ nhà. Bảng điểm này sẽ bao gồm tất cả các khóa học được thực hiện, điểm kiếm được và tín dụng kiếm được. Bảng điểm này có thể được sử dụng để nhận tín dụng cho các khóa học được thực hiện ở nước ngoài, cho phép sinh viên tiếp tục chương trình cấp bằng mà không bị gián đoạn.

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm độc đáo và bổ ích có thể mở ra một thế giới của các khả năng. Thông qua chương trình du học của SJU, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về thế giới, có được kinh nghiệm quý giá và phát triển các kỹ năng sẽ có lợi trong sự nghiệp tương lai của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. http://www.sju.edu/studyabroad/
2. http://www.nafsa.org/
3. https://www.usa.gov/study-abroad

 

sju study abroad

SJU Study Abroad

St. John’s University (SJU) offers study abroad opportunities for students looking to broaden their educational experience and gain a better understanding of the world. With over 200 international programs in over 60 countries, SJU students can explore different cultures and gain new perspectives. Through SJU’s study abroad programs, students can choose from a range of courses, research projects, and internships to gain valuable experience and knowledge.

SJU’s study abroad programs are designed to provide students with an immersive experience and the opportunity to develop a deeper understanding of the language, culture, and customs of the country they are visiting. Students will also gain a unique perspective on their own culture, as well as the culture of their host country. Through the study abroad experience, students can also gain a better understanding of global issues and learn how to think critically and independently.

Before studying abroad, students must complete an application process and meet certain requirements. Students must have a minimum GPA of 2.5, be in good academic and disciplinary standing, and have the approval of their academic advisor. Additionally, students must complete an SJU study abroad orientation and attend an orientation session prior to their departure.

Once accepted, students will be able to select a program that best fits their academic and personal goals. SJU offers programs in a variety of fields, including business, education, engineering, fine arts, humanities, and social sciences. Additionally, students can select programs tailored to their interests, such as language learning, service learning, internships, and research.

Students also have the option of taking courses in English or in the language of the host country. Some courses are also offered in a hybrid format, with classes taking place both in the host country and online.

In addition to courses, students can also participate in service learning and internship opportunities. Through service learning, students can gain valuable hands-on experience and make a positive impact on the local community. Internships offer the chance to gain professional experience and build valuable skills.

During their time abroad, students will be provided with an array of support services. SJU will provide students with resources to help them adjust to their new environment, such as housing, medical, and financial assistance. Additionally, SJU has a network of international staff members and advisors who are available to answer questions and provide guidance.

Upon completion of their study abroad program, students will receive a transcript from both SJU and the host institution. This transcript will include all of the courses taken, grades earned, and credits earned. This transcript can be used to receive credit for courses taken abroad, allowing students to continue their degree program without interruption.

Studying abroad is a unique and rewarding experience that can open up a world of possibilities. Through SJU’s study abroad program, students can get a better understanding of the world, gain valuable experience, and develop skills that will be beneficial in their future career.

Relevant government websites:

1. http://www.sju.edu/studyabroad/
2. http://www.nafsa.org/
3. https://www.usa.gov/study-abroad

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)