Tin tức

Thẻ du lịch kinh doanh APEC – apec business travel card ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thẻ du lịch kinh doanh APEC – apec business travel card ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thẻ du lịch kinh doanh APEC

Thẻ du lịch kinh doanh APEC (ABTC) giúp khách du lịch kinh doanh dễ dàng tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) để đi du lịch trong khu vực. Thẻ cho phép khách du lịch kinh doanh được phê duyệt bỏ qua các thủ tục nhập cư thường xuyên và nhận được mục nhập nhanh tại các sân bay APEC tham gia.

ABTC có giá trị trong tối đa ba năm, cung cấp nhiều đặc quyền nhập cảnh và có thể tái tạo. Nó có sẵn cho khách du lịch kinh doanh từ Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Đài Bắc Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thẻ được cấp cho khách du lịch kinh doanh, những người có thể chứng minh rằng họ đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh như đầu tư, thương mại và dịch vụ chuyên nghiệp. Để đủ điều kiện nhận thẻ, ứng viên phải là công dân của một trong các nền kinh tế APEC và phải được tuyển dụng bởi một công ty hoặc tổ chức có trụ sở tại một trong các nền kinh tế.

Để đăng ký ABTC, ứng viên phải nộp đơn đăng ký đã hoàn thành, hai ảnh kích thước hộ chiếu và hộ chiếu hợp lệ hoặc tài liệu du lịch. Mẫu đơn phải được ký bởi người nộp đơn và đại diện của công ty hoặc tổ chức của họ.

ABTC chỉ có giá trị cho du lịch kinh doanh và nó không thể được sử dụng cho du lịch cá nhân. Chủ thẻ phải vào và thoát khỏi cùng một nền kinh tế APEC, và mục đích của chuyến đi phải liên quan đến các hoạt động kinh doanh.

Chi phí của ABTC thay đổi theo nền kinh tế. Nói chung, phí là khoảng 200 đô la Mỹ và được thanh toán khi đơn đăng ký. ABTC là không hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

ABTC là một tài liệu an toàn, với chip được nhúng và số nhận dạng duy nhất. Khi đi du lịch, chủ thẻ phải xuất trình hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch của họ và ABTC cho các nhân viên nhập cư.

ABTC làm cho việc đi lại trong khu vực APEC nhanh hơn và dễ dàng hơn cho khách du lịch kinh doanh. Nó loại bỏ sự cần thiết của nhiều ứng dụng visa và cung cấp một cách an toàn, thuận tiện để đi du lịch. Nó cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khu vực APEC.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Business-Mobility-Group/ABTC-Scheme.aspx

 

apec business travel card

The APEC Business Travel Card (ABTC) makes it easier for business travelers from economies participating in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum to travel within the region. The card allows approved business travelers to bypass regular immigration procedures and receive expedited entry and exit at participating APEC airports.

The ABTC is valid for up to three years, provides multiple entry privileges and is renewable. It is available to business travelers from Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong (China), Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, the Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, and the United States.

The card is issued to business travelers who can demonstrate that they are engaged in business activities such as investment, trade, and professional services. To be eligible for the card, applicants must be citizens of one of the APEC economies, and must be employed by a company or organization based in one of the economies.

To apply for the ABTC, applicants must submit a completed application form, two passport-size photos, and a valid passport or travel document. The application form must be signed by the applicant and a representative of their company or organization.

The ABTC is only valid for business travel and it cannot be used for personal travel. The cardholder must enter and exit the same APEC economy, and the purpose of the trip must be related to business activities.

The cost of the ABTC varies by economy. Generally, the fee is around US$200 and is paid when the application is submitted. The ABTC is non-refundable and non-transferable.

The ABTC is a secure document, with an embedded chip and a unique identification number. When traveling, the cardholder must present their passport or travel document and the ABTC to immigration officers.

The ABTC makes travel within the APEC region faster and easier for business travelers. It eliminates the need for multiple visa applications and provides a secure, convenient way to travel. It also helps to promote economic growth and development within the APEC region.

Relevant government websites:

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Business-Mobility-Group/ABTC-Scheme.aspx

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)