Tin tức

Thẻ làm việc – work visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thẻ làm việc – work visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thẻ làm việc

Visa công việc là gì?

Visa công việc là một tài liệu cho phép người nước ngoài đi du lịch đến một quốc gia nhất định và làm việc ở đó trong một khoảng thời gian giới hạn. Tùy thuộc vào quốc gia, thị thực làm việc có thể được cấp vì nhiều lý do, chẳng hạn như lời mời làm việc, để nghiên cứu, cung cấp dịch vụ hoặc tham gia vào nghiên cứu.

Các loại thị thực làm việc

Có nhiều loại thị thực làm việc, bao gồm:

• Visa H-1B: Đây là thị thực tạm thời cho những người lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề chuyên môn. Loại thị thực này thường được sử dụng bởi những người làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và khoa học.

• Visa L-1: Đây là thị thực cho nhân viên nước ngoài của một công ty đang chuyển từ văn phòng nước ngoài sang văn phòng Hoa Kỳ.

• Visa O-1: Đây là thị thực cho các cá nhân có khả năng phi thường trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc điền kinh.

• Visa P-1: Đây là thị thực cho các vận động viên, nghệ sĩ và nghệ sĩ giải trí đang đến Hoa Kỳ để biểu diễn tại một sự kiện hoặc cuộc thi cụ thể.

• Visa R-1: Đây là thị thực cho các công nhân tôn giáo đang đến Hoa Kỳ để làm việc như một bộ trưởng hoặc trong một ơn gọi hoặc nghề nghiệp tôn giáo.

• Visa TN: Đây là thị thực cho công dân Canada và Mexico đang đến Hoa Kỳ để làm việc trong một khả năng chuyên nghiệp.

• Visa E-3: Đây là thị thực cho công dân Úc đang đến Hoa Kỳ để làm việc trong một nghề nghiệp đặc sản.

• Visa H-2A và H-2B: Đây là thị thực cho lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời hoặc theo mùa.

• Visa J-1: Đây là thị thực cho các cá nhân đến Hoa Kỳ cho một chương trình trao đổi văn hóa.

• Visa Q-1: Đây là thị thực cho các cá nhân tham gia chương trình trao đổi văn hóa quốc tế.

Cách nộp đơn xin thị thực làm việc

Quá trình xin thị thực công việc có thể phức tạp và tốn thời gian. Bước đầu tiên là xác định loại thị thực phù hợp nhất với tình huống cụ thể của bạn. Khi bạn đã xác định được thị thực chính xác, bạn sẽ cần thu thập các tài liệu cần thiết và gửi chúng cho cơ quan chính phủ thích hợp.

Bạn cũng sẽ cần nộp đơn đăng ký và thanh toán các khoản phí hiện hành. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần tham dự một cuộc phỏng vấn với một nhân viên lãnh sự. Sau khi ứng dụng được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thị thực mà bạn phải trình bày khi vào nước.

Phần kết luận

Visa công việc là một tài liệu cho phép người nước ngoài đi du lịch đến một quốc gia nhất định và làm việc ở đó trong một khoảng thời gian giới hạn. Có nhiều loại thị thực làm việc, bao gồm H-1B, L-1, O-1, P-1, R-1, TN, E-3, H-2A và H-2B, J-1 và Q- 1 thị thực. Quá trình xin thị thực công việc có thể phức tạp và tốn thời gian, và bạn sẽ cần thu thập các tài liệu cần thiết và gửi chúng cho cơ quan chính phủ thích hợp. Sau khi ứng dụng được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thị thực mà bạn phải trình bày khi vào nước.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
2. https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers
3. https://www.dol.gov/general/topic/work-visas

 

work visa

What is a Work Visa?

A work visa is a document that allows foreign nationals to travel to a certain country and work there for a limited period of time. Depending on the country, a work visa may be granted for a variety of reasons, such as an employment offer, to study, to provide a service, or to engage in research.

Types of Work Visas

There are various types of work visas, including:

• H-1B Visa: This is a temporary visa for high-skilled foreign workers in specialty occupations. This type of visa is typically used by those working in the technology, engineering, and scientific fields.

• L-1 Visa: This is a visa for foreign employees of a company who are transferring from a foreign office to a U.S. office.

• O-1 Visa: This is a visa for individuals with extraordinary ability in the sciences, arts, education, business, or athletics.

• P-1 Visa: This is a visa for athletes, artists, and entertainers who are coming to the U.S. to perform at a specific event or competition.

• R-1 Visa: This is a visa for religious workers who are coming to the U.S. to work as a minister or in a religious vocation or occupation.

• TN Visa: This is a visa for citizens of Canada and Mexico who are coming to the U.S. to work in a professional capacity.

• E-3 Visa: This is a visa for citizens of Australia who are coming to the U.S. to work in a specialty occupation.

• H-2A and H-2B Visa: These are visas for temporary or seasonal agricultural and non-agricultural labor.

• J-1 Visa: This is a visa for individuals coming to the U.S. for a cultural exchange program.

• Q-1 Visa: This is a visa for individuals participating in an international cultural exchange program.

How to Apply for a Work Visa

The process of applying for a work visa can be complicated and time-consuming. The first step is to determine which type of visa is best suited to your particular situation. Once you have identified the correct visa, you will need to gather the necessary documents and submit them to the appropriate government agency.

You will also need to submit an application form and pay the applicable fees. In some cases, you may need to attend an interview with a consular officer. Once the application is approved, you will receive a visa, which you must present when entering the country.

Conclusion

A work visa is a document that allows foreign nationals to travel to a certain country and work there for a limited period of time. There are various types of work visas, including H-1B, L-1, O-1, P-1, R-1, TN, E-3, H-2A and H-2B, J-1, and Q-1 visas. The process of applying for a work visa can be complicated and time-consuming, and you will need to gather the necessary documents and submit them to the appropriate government agency. Once the application is approved, you will receive a visa, which you must present when entering the country.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
2. https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers
3. https://www.dol.gov/general/topic/work-visas

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)