Tin tức

Thẻ xanh 2020 – green card 2020 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thẻ xanh 2020 – green card 2020 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thẻ xanh 2020

Hoa Kỳ cung cấp nhiều cách khác nhau để các cá nhân có được cư trú thường trú, còn được gọi là thẻ xanh. Thẻ xanh là một hình thức nhận dạng cho phép một cá nhân sống và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục cung cấp nhiều chương trình thẻ xanh. Năm loại thẻ xanh chính là: nhập cư dựa trên gia đình, nhập cư dựa trên việc làm, người tị nạn hoặc tình trạng Asylee, chương trình Visa nhập cư đa dạng và Chương trình Visa nhập cư đặc biệt.

Nhập cư dựa trên gia đình là cách phổ biến nhất để có được thẻ xanh. Phương pháp này liên quan đến một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân tài trợ cho một thành viên gia đình di cư đến Hoa Kỳ. Thành viên gia đình phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như là người phối ngẫu, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em của nhà tài trợ.

Nhập cư dựa trên việc làm là một cách khác để có được thẻ xanh. Phương pháp này liên quan đến một người sử dụng lao động tài trợ cho một cá nhân nhập cư vào Hoa Kỳ. Cá nhân phải có lời mời làm việc từ người sử dụng lao động và phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có trình độ cần thiết cho công việc.

Chương trình Visa nhập cư đa dạng là một hệ thống xổ số cho phép các cá nhân từ một số quốc gia nhất định đăng ký thẻ xanh. Chương trình này được thiết kế để tăng sự đa dạng của dân số Hoa Kỳ. Các cá nhân được chọn trong hệ thống xổ số phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như từ một quốc gia đủ điều kiện.

Chương trình Visa nhập cư đặc biệt được thiết kế cho các nhóm cá nhân cụ thể, như công nhân tôn giáo, dịch giả Afghanistan và Iraq và các đài truyền hình quốc tế. Những cá nhân này phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.

Chương trình tình trạng người tị nạn hoặc Asylee được thiết kế cho các cá nhân đang chạy trốn khỏi đất nước của họ do bị đàn áp. Những cá nhân này phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có một lý do hợp lệ để chạy trốn khỏi đất nước của họ.

Năm 2020, chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục cung cấp nhiều chương trình thẻ xanh. Mỗi chương trình có tập hợp các yêu cầu riêng, vì vậy điều quan trọng là phải nghiên cứu cẩn thận từng chương trình để xác định xem bạn có đủ điều kiện không. Ngoài ra, điều quan trọng cần nhớ là quy trình thẻ xanh có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm, vì vậy điều quan trọng là phải kiên nhẫn và được thông báo trong suốt quá trình.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card
2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-green-card-process.html
3. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/green-card

 

green card 2020

The United States offers a variety of ways for individuals to gain permanent residency, also known as a green card. The green card is a form of identification that allows an individual to live and work in the United States permanently.

In 2020, the U.S. government is continuing to offer a variety of green card programs. The five main categories of green cards are: family-based immigration, employment-based immigration, refugee or asylee status, the Diversity Immigrant Visa Program, and the Special Immigrant Visa Program.

Family-based immigration is the most popular way to gain a green card. This method involves a U.S. citizen or permanent resident sponsoring a family member to immigrate to the United States. The family member must meet certain requirements, such as being a spouse, parent, child, or sibling of the sponsor.

Employment-based immigration is another way to gain a green card. This method involves an employer sponsoring an individual to immigrate to the United States. The individual must have a job offer from the employer and must meet certain requirements, such as having the necessary qualifications for the job.

The Diversity Immigrant Visa Program is a lottery system that allows individuals from certain countries to apply for a green card. This program is designed to increase the diversity of the U.S. population. Individuals who are selected in the lottery system must meet certain requirements, such as being from an eligible country.

The Special Immigrant Visa Program is designed for specific groups of individuals, such as religious workers, Afghan and Iraqi translators, and international broadcasters. These individuals must meet certain requirements, such as having a job offer from a U.S. employer.

The Refugee or Asylee Status program is designed for individuals who are fleeing their home country due to persecution. These individuals must meet certain requirements, such as having a valid reason for fleeing their home country.

In 2020, the U.S. government is continuing to offer a variety of green card programs. Each program has its own set of requirements, so it is important to research each program carefully to determine if you are eligible. Additionally, it is important to remember that the green card process can take several months or even years, so it is important to be patient and to stay informed throughout the process.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card
2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-green-card-process.html
3. U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/green-card

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)