Tin tức

Tổng thống Canada – governor general of canada ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Tổng thống Canada – governor general of canada ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Tổng thống Canada

Tổng thống Thống đốc Canada là đại diện chính thức của quốc vương Canada, hiện là Nữ hoàng Elizabeth II. Tổng thống được bổ nhiệm bởi quốc vương theo lời khuyên của Thủ tướng Canada, và là Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Canada và là Thủ tướng của Huân chương Canada. Tổng thống Thống đốc Canada cũng là người đứng đầu biểu tượng của Bang Canada, và đóng một vai trò nghi lễ và ngoại giao quan trọng.

Tổng thống hiện tại của Canada là Julie Payette, người được bổ nhiệm vào năm 2017. Trước bà, Tổng thống Canada là David Johnston, người phục vụ trong vai trò từ năm 2010 đến 2017.

Vai trò của Tổng thống Canada là đóng vai trò là đại diện của Vương miện, và đóng vai trò là biểu tượng của sự thống nhất dân tộc. Tổng thống được trao quyền để thực hiện một loạt các nhiệm vụ, bao gồm ký luật thành luật, cấp sự đồng ý của hoàng gia cho các dự luật, trao danh hiệu và giải thưởng, và nhận các nhà ngoại giao nước ngoài.

Tổng thống Canada là tổng tư lệnh của Lực lượng Vũ trang Canada. Điều này có nghĩa là tổng thống có thẩm quyền ban hành các lệnh cho các lực lượng vũ trang Canada và phê duyệt các hoạt động quân sự.

Tổng thống Thống đốc Canada cũng là Thủ tướng của Huân chương Canada, là vinh dự dân sự cao nhất của đất nước. Tổng thống chủ trì việc giới thiệu các thành viên theo thứ tự của Canada, và chịu trách nhiệm trao tặng trật tự công đức và trật tự của công đức quân sự.

Tổng thống Canada cũng chịu trách nhiệm đại diện cho Canada trong cộng đồng quốc tế. Tổng thống thực hiện một số nhiệm vụ nghi lễ và ngoại giao, chẳng hạn như nhận các nhà ngoại giao nước ngoài, tổ chức các chuyến thăm nhà nước và đại diện cho Canada tại các cuộc họp quốc tế.

Tổng thống Canada được bổ nhiệm bởi quốc vương, người đứng đầu nhà nước. Thủ tướng Canada đề nghị một ứng cử viên cho quốc vương, người sau đó phê duyệt cuộc hẹn. Tổng thống phục vụ cho một nhiệm kỳ năm năm, và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Thống đốc Canada là một nhân vật quan trọng trong hệ thống chính trị và hiến pháp của Canada. Tổng thống đóng vai trò là đại diện của quốc vương, và là biểu tượng của sự thống nhất dân tộc. Tổng thống cũng chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các nhiệm vụ nghi lễ và ngoại giao, và là tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang Canada.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gg.ca/en
2. https://www.canada.ca/en/privy-council/services/governor-general.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Governor_General_of_Canada

 

governor general of canada

The Governor General of Canada is the official representative of the Canadian monarch, currently Queen Elizabeth II. The Governor General is appointed by the monarch on the advice of the Prime Minister of Canada, and serves as Commander-in-Chief of the Canadian Armed Forces and as Chancellor of the Order of Canada. The Governor General of Canada is also the symbolic head of state of Canada, and plays an important ceremonial and diplomatic role.

The current Governor General of Canada is Julie Payette, who was appointed in 2017. Before her, the Governor General of Canada was David Johnston, who served in the role from 2010 to 2017.

The role of the Governor General of Canada is to act as the representative of the Crown, and to act as the symbol of national unity. The Governor General is empowered to perform a range of duties, including signing legislation into law, granting royal assent to bills, granting honours and awards, and receiving foreign diplomats.

The Governor General of Canada is the Commander-in-Chief of the Canadian Armed Forces. This means that the Governor General has the authority to issue orders to the Canadian Armed Forces, and to approve military operations.

The Governor General of Canada is also the Chancellor of the Order of Canada, which is the country’s highest civilian honour. The Governor General presides over the induction of members into the Order of Canada, and is responsible for awarding the Order of Merit and the Order of Military Merit.

The Governor General of Canada is also responsible for representing Canada in the international community. The Governor General carries out a number of ceremonial and diplomatic duties, such as receiving foreign diplomats, hosting state visits, and representing Canada at international meetings.

The Governor General of Canada is appointed by the monarch, who is the Head of State. The Prime Minister of Canada recommends a candidate to the monarch, who then approves the appointment. The Governor General serves for a five-year term, and can be reappointed for a second term.

The Governor General of Canada is an important figure in Canada’s political and constitutional system. The Governor General acts as the representative of the monarch, and is a symbol of national unity. The Governor General is also responsible for carrying out a range of ceremonial and diplomatic duties, and is the Commander-in-Chief of the Canadian Armed Forces.

Relevant government websites:

1. https://www.gg.ca/en
2. https://www.canada.ca/en/privy-council/services/governor-general.html
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Governor_General_of_Canada

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)