Tin tức

Trung tâm BYU Kennedy du học ở nước ngoài – byu kennedy center study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Trung tâm BYU Kennedy du học ở nước ngoài – byu kennedy center study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Trung tâm BYU Kennedy du học ở nước ngoài

Chương trình du học của Đại học Brigham Young Kennedy cung cấp nhiều cơ hội quốc tế cho sinh viên của mình. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, có được kiến ​​thức và hiểu biết quốc tế và tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh. Học sinh có thể tham gia vào một loạt các chương trình, chẳng hạn như các chương trình trao đổi học thuật, thực tập, học tập tình nguyện và dịch vụ và kinh nghiệm văn hóa.

Chương trình trao đổi học thuật cho phép sinh viên đi du học và kiếm tín dụng cho bằng cấp của họ. Sinh viên có thể chọn học tại các trường đại học ở Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Á hoặc Châu Phi. Họ sẽ có cơ hội tham gia các khóa học trong lĩnh vực nghiên cứu được chọn, cũng như khám phá văn hóa và lịch sử của nước chủ nhà. Chương trình này có sẵn cho sinh viên ở tất cả các cấp nghiên cứu, từ đại học đến tốt nghiệp.

Chương trình thực tập cho phép sinh viên có được kinh nghiệm thực hành ở nước ngoài. Học sinh có cơ hội làm việc trong một loạt các lĩnh vực, như kinh doanh, chính phủ, giáo dục và truyền thông. Chương trình này có sẵn cho sinh viên của tất cả các cấp học, và được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm trong thế giới thực và xây dựng các kỹ năng chuyên nghiệp.

Chương trình học tập tình nguyện và dịch vụ cho phép sinh viên tham gia vào các dự án dịch vụ cộng đồng ở nước ngoài. Học sinh có thể chọn làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, trường học hoặc các tổ chức địa phương khác để tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng. Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của nước chủ nhà.

Chương trình Trải nghiệm Văn hóa cho phép sinh viên khám phá văn hóa của nước ngoài. Chương trình này cung cấp nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như các lớp học ngôn ngữ, các hoạt động văn hóa và tham quan. Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một cái nhìn sâu sắc về văn hóa của nước chủ nhà và để hiểu rõ hơn về người dân, phong tục và truyền thống của khu vực.

Chương trình nghiên cứu ở Trung tâm Đại học Brigham Young Kennedy được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm và kiến ​​thức quốc tế. Học sinh có cơ hội khám phá các nền văn hóa khác nhau, tham gia học tập dịch vụ và có được kinh nghiệm trong thế giới thực. Chương trình này có sẵn cho sinh viên của tất cả các cấp học và được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

Kennedy Center Study Abroad Website:
https://kennedy.byu.edu/study-abroad/

 

byu kennedy center study abroad

The Brigham Young University Kennedy Center Study Abroad program offers a variety of international opportunities to its students. The program is designed to give students the chance to experience different cultures, gain international knowledge and understanding, and learn more about the world around them. Students are able to take part in a variety of programs, such as academic exchange programs, internships, volunteer and service learning, and cultural experiences.

The academic exchange program allows students to study abroad and earn credit towards their degree. Students can choose to study at universities in Europe, South America, Asia, or Africa. They will have the opportunity to take courses in their chosen field of study, as well as explore the culture and history of the host country. This program is available to students at all levels of study, from undergraduate to graduate.

The internship program allows students to gain hands-on experience in a foreign country. Students have the opportunity to work in a variety of fields, such as business, government, education, and media. This program is available to students of all levels of study, and is designed to give students the opportunity to gain real-world experience and build professional skills.

The volunteer and service learning program allows students to engage in community service projects in a foreign country. Students can choose to work with non-profit organizations, schools, or other local organizations to make a positive impact on the community. This program is designed to give students the chance to make a difference in the lives of others, while also learning more about the culture and history of the host country.

The cultural experience program allows students to explore the culture of a foreign country. This program offers a variety of activities, such as language classes, cultural activities, and sightseeing. This program is designed to give students an in-depth look into the culture of the host country, and to gain a better understanding of the people, customs, and traditions of the area.

The Brigham Young University Kennedy Center Study Abroad program is designed to give students the opportunity to gain international experience and knowledge. Students have the chance to explore different cultures, engage in service learning, and gain real-world experience. This program is available to students of all levels of study, and is designed to give students the opportunity to make a positive impact on the world.

Relevant government websites:

Kennedy Center Study Abroad Website:
https://kennedy.byu.edu/study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)