Tin tức

Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – us department of state consular electronic application center ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – us department of state consular electronic application center ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trung tâm ứng dụng điện tử lãnh sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (CEAC) cung cấp các dịch vụ dựa trên web an toàn để nộp đơn xin thị thực hoặc tài liệu du lịch của Hoa Kỳ. Thông qua CEAC, bạn có thể hoàn thành và gửi mẫu đơn đăng ký, trả phí ứng dụng và theo dõi trạng thái của ứng dụng.

CEAC là một trang web an toàn được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn sử dụng CEAC, bạn sẽ được yêu cầu tạo tài khoản CEAC và cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên của bạn, ngày sinh và thông tin liên hệ. Thông tin này được sử dụng để xác định bạn là người dùng của trang web và để xác minh danh tính của bạn khi bạn truy cập trang web.

Khi bạn đã tạo tài khoản CEAC của mình, bạn có thể bắt đầu quá trình nộp đơn xin thị thực hoặc tài liệu du lịch của Hoa Kỳ. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành mẫu đơn thích hợp và cung cấp các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Bạn cũng có thể trả phí nộp đơn bằng thẻ tín dụng lớn thông qua trang web CEAC.

Sau khi bạn đã nộp đơn, bạn có thể sử dụng CEAC để theo dõi trạng thái ứng dụng của mình. Bạn sẽ có thể xem trạng thái ứng dụng của mình, bao gồm cả ứng dụng của bạn đã được chấp nhận hay từ chối. Bạn cũng có thể sử dụng CEAC để nhận thông báo qua email về trạng thái ứng dụng của bạn.

CEAC được thiết kế để thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Trang web chứa các hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hệ thống, cũng như Câu hỏi thường gặp và các thông tin hữu ích khác. Nếu bạn cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của Trung tâm Ứng dụng Điện tử Lãnh sự (CEAC) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

CEAC là một cách an toàn và thuận tiện để nộp đơn xin thị thực hoặc tài liệu du lịch của Hoa Kỳ. Với CEAC, bạn có thể dễ dàng hoàn thành đơn đăng ký của mình, trả phí nộp đơn và theo dõi trạng thái ứng dụng của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://ceac.state.gov/

 

us department of state consular electronic application center

The U.S. Department of State Consular Electronic Application Center (CEAC) provides secure web-based services to apply for a U.S. visa or travel document. Through CEAC, you can complete and submit your application form, pay the application fee, and track the status of your application.

CEAC is a secure website that is designed to protect your personal information. When you use CEAC, you will be asked to create a CEAC account and provide your personal information, such as your name, date of birth, and contact information. This information is used to identify you as the user of the website and to verify your identity when you access the site.

Once you have created your CEAC account, you can begin the process of applying for a U.S. visa or travel document. You will be asked to complete the appropriate application form and provide the required supporting documents. You can also pay the application fee using a major credit card through the CEAC website.

After you have submitted your application, you can use CEAC to track the status of your application. You will be able to view your application status, including whether your application has been accepted or denied. You can also use CEAC to receive email notifications about the status of your application.

CEAC is designed to be user-friendly and easy to use. The website contains detailed instructions on how to use the system, as well as FAQs and other helpful information. If you need assistance, you can contact the U.S. Department of State Consular Electronic Application Center (CEAC) support team.

CEAC is a secure and convenient way to apply for a U.S. visa or travel document. With CEAC, you can easily and securely complete your application, pay the application fee, and track the status of your application.

Relevant government websites:

https://ceac.state.gov/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)