Tin tức

Tư vấn du học Shiksha – shiksha study abroad counselling ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Tư vấn du học Shiksha – shiksha study abroad counselling ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Tư vấn du học Shiksha

Tư vấn du học Shiksha là một dịch vụ toàn diện cho những sinh viên tham vọng muốn đi du học. Nó cung cấp hướng dẫn từ đầu đến cuối về toàn bộ quá trình du học-từ việc chọn khóa học phù hợp, đến xin thị thực để cuối cùng giải quyết ở nước ngoài. Đây là một dịch vụ toàn diện cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cá nhân cho những sinh viên muốn theo đuổi các nghiên cứu cao hơn của họ ở nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn du học do Shiksha cung cấp được thiết kế để cung cấp cho sinh viên tất cả thông tin họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt về các nghiên cứu cao hơn của họ. Dịch vụ này được thiết kế để giúp sinh viên hiểu các tùy chọn nghiên cứu khác nhau có sẵn cho họ, các yêu cầu nhập học, chi phí sinh hoạt ở nước ngoài, quy trình thị thực và các dịch vụ hỗ trợ có sẵn trong khuôn viên trường.

Nhóm các cố vấn có kinh nghiệm tại Shiksha cung cấp tư vấn trực tiếp cho sinh viên và giúp họ hiểu các khía cạnh khác nhau của việc đi du học. Các cố vấn giúp sinh viên hiểu mục tiêu học tập và nghề nghiệp của họ và đề xuất các khóa học và trường đại học phù hợp dựa trên nhu cầu cá nhân của họ. Nhóm cũng giúp sinh viên hiểu quá trình nhập học, yêu cầu thị thực và các yêu cầu tài chính để đi du học.

Đội ngũ cố vấn tại Shiksha cũng giúp sinh viên chuẩn bị cho hành trình du học của họ. Điều này bao gồm giúp họ hiểu được sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa đất nước của họ và đất nước họ đang học, cung cấp thông tin về văn hóa học thuật và xã hội của nước chủ nhà và đưa ra lời khuyên về cách giải quyết ở một đất nước mới. Nhóm cũng giúp sinh viên hiểu chi phí sinh hoạt ở nước sở tại, các cơ sở có sẵn trong khuôn viên trường và các dịch vụ hỗ trợ có sẵn cho họ.

Nhóm nghiên cứu tại Shiksha cũng giúp sinh viên hiểu các học bổng và lựa chọn tài trợ khác nhau có sẵn cho họ, và hỗ trợ họ đăng ký những điều này. Nhóm cũng giúp sinh viên chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn thị thực và cung cấp hướng dẫn về cách duy trì thị thực.

Cuối cùng, nhóm tại Shiksha cũng giúp sinh viên hiểu các cơ hội việc làm khác nhau có sẵn cho họ ở nước sở tại và hỗ trợ họ tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhóm cũng giúp sinh viên hiểu các lựa chọn nhập cư khác nhau có sẵn cho họ và cung cấp hướng dẫn về cách giải quyết ở nước sở tại vĩnh viễn.

Dịch vụ tư vấn du học Shiksha, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ toàn diện và cá nhân hóa cho những sinh viên muốn theo đuổi các nghiên cứu cao hơn ở nước ngoài. Nhóm các cố vấn có kinh nghiệm giúp sinh viên hiểu các khía cạnh khác nhau của việc đi du học và cung cấp cho họ thông tin và hướng dẫn cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Họ cũng giúp sinh viên chuẩn bị cho hành trình du học của họ, cung cấp hỗ trợ trong việc xin học bổng và tài trợ, và giúp họ tìm việc làm phù hợp ở nước sở tại.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.mea.gov.in/study-abroad.htm
2. https://www.shiksha.com/overseas-education-consultants
3. https://www.studyabroad.gov.in/

 

shiksha study abroad counselling

Shiksha Study Abroad Counselling is a comprehensive service for aspiring students who want to study abroad. It provides end-to-end guidance on the entire process of studying abroad – from selecting the right course, to applying for the visa to finally settling in a foreign country. It is a comprehensive service that provides personalized advice and assistance to students who want to pursue their higher studies in a foreign country.

The study abroad counselling service offered by Shiksha is designed to provide students with all the information they need to make informed decisions about their higher studies. The service is designed to help students understand the different study options available to them, the admission requirements, the cost of living in a foreign country, the visa process, and the support services available on campus.

The team of experienced counsellors at Shiksha provides one-on-one counselling to students and helps them understand the various aspects of studying abroad. The counsellors help students understand their academic and career goals and suggest suitable courses and universities based on their individual needs. The team also helps students understand the admission process, the visa requirements, and the financial requirements for studying abroad.

The team of counsellors at Shiksha also helps students prepare for their study abroad journey. This includes helping them understand the language and cultural differences between their home country and the country they are studying in, providing information on the academic and social cultures of the host country, and offering advice on how to settle in a new country. The team also helps students understand the cost of living in their host country, the facilities available on campus, and the support services available to them.

The team at Shiksha also helps students understand the various scholarships and funding options available to them, and assists them in applying for these. The team also helps students prepare for their visa interviews, and provides guidance on how to maintain their visas.

Finally, the team at Shiksha also helps students understand the various job opportunities available to them in their host country and assists them in finding suitable employment. The team also helps students understand the different immigration options available to them, and provides guidance on how to settle in their host country permanently.

Shiksha’s study abroad counselling service is designed to provide comprehensive and personalized support to students who want to pursue their higher studies in a foreign country. The team of experienced counsellors helps students understand the different aspects of studying abroad and provides them with the necessary information and guidance to make informed decisions. They also help students prepare for their study abroad journey, provide assistance in applying for scholarships and funding, and help them find suitable employment in their host country.

Relevant government websites:

1. https://www.mea.gov.in/study-abroad.htm
2. https://www.shiksha.com/overseas-education-consultants
3. https://www.studyabroad.gov.in/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)