Tin tức

Umass ở nước ngoài – umass abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Umass ở nước ngoài – umass abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Umass ở nước ngoài

UMass ở nước ngoài là một chương trình cho phép sinh viên từ Đại học Massachusetts (UMass) đi du học tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Chương trình cung cấp một loạt các khóa học và kinh nghiệm mà sinh viên có thể sử dụng để có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa khác và để có được các kỹ năng sẽ giúp họ trong sự nghiệp học tập và chuyên nghiệp trong tương lai.

Chương trình được thiết kế để làm phong phú về mặt học thuật vừa bổ ích cá nhân. Học sinh có thể chọn từ một loạt các khóa học, chẳng hạn như học ngôn ngữ, kinh doanh quốc tế và nghiên cứu môi trường. Họ cũng có thể tham gia thực tập, cơ hội tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng. Nhiều khóa học được dạy bằng ngôn ngữ của nước chủ nhà và sinh viên cũng có thể tận dụng cơ hội học ngoại ngữ khi họ ở nước ngoài.

Chương trình UMass ở nước ngoài dành cho tất cả các sinh viên UMass, bất kể chuyên ngành học thuật của họ. Học sinh có thể nộp đơn vào chương trình vào mùa thu, mùa đông hoặc học kỳ mùa xuân và họ được khuyến khích nộp đơn sớm để đảm bảo họ có cơ hội tốt nhất để được chấp nhận. Ngoài ra còn có một khoản phí nộp đơn phải được thanh toán để áp dụng.

Sau khi được chấp nhận, sinh viên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thỏa thuận cần thiết để đi du lịch và đi du học. Điều này bao gồm sắp xếp cho nhà ở, vận chuyển và bất kỳ thị thực cần thiết. UMass ở nước ngoài cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ và tài nguyên để giúp họ tận dụng tối đa kinh nghiệm của họ.

Chi phí của chương trình UMass ở nước ngoài khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và thời lượng của chương trình. Nói chung, sinh viên sẽ cần trang trải chi phí học phí, nhà ở và vận chuyển. Trong một số trường hợp, hỗ trợ tài chính và học bổng có thể giúp bù đắp một số chi phí này.

Chương trình UMass ở nước ngoài cung cấp cho sinh viên một cơ hội vô giá để hiểu rõ hơn về thế giới và phát triển các kỹ năng sẽ giúp họ trong tương lai. Chương trình có tính cạnh tranh cao và đòi hỏi một cam kết đáng kể, nhưng nó đáng để nỗ lực cho những người sẵn sàng thực hiện thử thách. Sinh viên tham gia chương trình ra đi với sự đánh giá cao hơn về các nền văn hóa khác, hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu và cảm giác tự tin tăng lên.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.umass.edu/studyabroad/
2. https://www.usafacts.org/international-study-abroad/
3. https://www.iie.org/Programs/U-S-Department-of-State-Bureau-of-Educational-and-Cultural-Affairs#.XtVd_tNKjIU

 

umass abroad

UMass Abroad is a program that allows students from the University of Massachusetts (UMass) to study abroad in over 20 countries around the world. The program offers a range of courses and experiences that students can use to gain a deeper understanding of another culture and to gain skills that will help them in their future academic and professional careers.

The program is designed to be both academically enriching and personally rewarding. Students can choose from a variety of courses, such as language learning, international business, and environmental studies. They can also take part in internships, volunteer opportunities, and community service projects. Many of the courses are taught in the language of the host country, and students can also take advantage of the opportunity to learn a foreign language while they are abroad.

The UMass Abroad program is open to all UMass students, regardless of their academic major. Students can apply to the program in the fall, winter, or spring semester, and they are encouraged to apply early to ensure they have the best chance of being accepted. There is also an application fee that must be paid in order to apply.

Once accepted, students are responsible for making all of the necessary arrangements to travel and study abroad. This includes arranging for housing, transportation, and any necessary visas. UMass Abroad provides students with support and resources to help them make the most of their experience.

The cost of the UMass Abroad program varies depending on the country and the length of the program. Generally, students will need to cover the cost of tuition, housing, and transportation. In some cases, financial aid and scholarships can help offset some of these costs.

The UMass Abroad program provides students with an invaluable opportunity to gain a better understanding of the world and to develop skills that will help them in their future. The program is highly competitive and requires a significant commitment, but it is worth the effort for those who are willing to take on the challenge. Students who participate in the program come away with a greater appreciation of other cultures, a better understanding of global issues, and an increased sense of self-confidence.

Relevant government websites:

1. https://www.umass.edu/studyabroad/
2. https://www.usafacts.org/international-study-abroad/
3. https://www.iie.org/Programs/U-S-Department-of-State-Bureau-of-Educational-and-Cultural-Affairs#.XtVd_tNKjIU

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)