Tin tức

Ứng dụng siêu thị thực – super visa application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ứng dụng siêu thị thực – super visa application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ứng dụng siêu thị thực

Ứng dụng siêu thị thực

Một siêu thị thực là một loại thị thực cho phép cha mẹ và ông bà của công dân Canada hoặc thường trú nhân đến thăm Canada trong tối đa hai năm một lần mà không cần phải gia hạn tình trạng của họ. Đó là một thị thực nhiều mục cho phép người giữ ở lại Canada trong tối đa hai năm một lần, với mỗi lần thăm khám kéo dài đến sáu tháng. Super Visa có giá trị trong tối đa mười năm và được dự định cho phép các chuyến thăm kéo dài đến gia đình và bạn bè ở Canada.

Để nộp đơn xin siêu thị, bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Bao gồm các:

• Bạn phải là cha mẹ hoặc ông bà của một công dân Canada hoặc thường trú nhân.

• Bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở Canada.

• Bạn phải có một chương trình bảo hiểm y tế Canada hợp lệ trong ít nhất một năm.

• Bạn phải cung cấp thư mời từ con hoặc cháu của bạn ở Canada, trong đó phác thảo mối quan hệ của họ với bạn và cách chúng sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian lưu trú.

• Bạn phải vượt qua một kỳ thi y tế và cung cấp chứng chỉ cảnh sát từ nước bạn.

• Bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập cần thiết tối thiểu cho số lượng thành viên trong gia đình bạn sẽ mang theo đến Canada.

• Bạn phải cung cấp bằng chứng về hộ chiếu hợp lệ và bất kỳ tài liệu du lịch nào khác theo yêu cầu của chính phủ Canada.

Khi nộp đơn xin visa siêu, bạn phải nộp gói đơn cho nhập cư, người tị nạn và quyền công dân Canada (IRCC). Gói này bao gồm:

• Mẫu đơn.

• Hộ chiếu của bạn và các tài liệu du lịch khác.

• Phí nộp đơn.

• Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với công dân Canada hoặc thường trú tại Canada.

• Bằng chứng về khả năng tài chính của bạn để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú ở Canada.

• Bằng chứng về bảo hiểm y tế trong ít nhất một năm, với mức bảo hiểm tối thiểu là 100.000 đô la.

• Giấy chứng nhận cảnh sát từ nước bạn.

• Một báo cáo kiểm tra y tế.

• Bất kỳ tài liệu nào khác theo yêu cầu của IRCC.

Khi ứng dụng của bạn đã được gửi, nó sẽ được xem xét bởi một nhân viên nhập cư. Nếu bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư chấp thuận từ IRCC, cũng như siêu thị thực. Sau đó, bạn sẽ có thể đi du lịch đến Canada và ở lại tới hai năm một lần, với mỗi chuyến thăm kéo dài đến sáu tháng.

Nếu bạn bị từ chối một siêu thị thực, bạn có thể kháng cáo quyết định. Bạn cũng có thể áp dụng lại cho một siêu thị thực bất cứ lúc nào, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

Áp dụng cho một siêu thị thực có thể là một quá trình dài và phức tạp. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết để đảm bảo ứng dụng thành công. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào, tốt nhất là liên hệ với một luật sư nhập cư có trình độ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Super Visa Program – Immigration, Refugees and Citizenship Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/parents-grandparents/super-visa.html

2. Parents and Grandparents Super Visa – Canada Immigration and Visa Information: https://www.canadavisa.com/super-visa.html

3. Super Visa Program – Immigration Québec: https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-immigration/parents-grandparents/super-visa/index.html

 

super visa application

Super visa application

A super visa is a type of visa that allows parents and grandparents of Canadian citizens or permanent residents to visit Canada for up to two years at a time, without the need to renew their status. It is a multiple-entry visa that allows the holder to stay in Canada for up to two years at a time, with each visit lasting up to six months. The super visa is valid for up to ten years and is intended to allow extended visits to family and friends in Canada.

In order to apply for a super visa, you must meet certain eligibility requirements. These include:

• You must be the parent or grandparent of a Canadian citizen or permanent resident.

• You must prove that you have enough money to support yourself during your stay in Canada.

• You must have a valid Canadian medical insurance plan for at least one year.

• You must provide a letter of invitation from your child or grandchild in Canada that outlines their relationship to you and how they will support you during your stay.

• You must pass a medical exam and provide a police certificate from your home country.

• You must meet the minimum necessary income requirements for the number of family members you will be bringing with you to Canada.

• You must provide proof of a valid passport and any other travel documents required by the Canadian government.

When applying for a super visa, you must submit an application package to Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). This package includes:

• The application form.

• Your passport and other travel documents.

• The application fee.

• Proof of your relationship to the Canadian citizen or permanent resident in Canada.

• Proof of your financial ability to support yourself during your stay in Canada.

• Proof of medical insurance coverage for at least one year, with a minimum coverage of $100,000.

• A police certificate from your home country.

• A medical exam report.

• Any other documents required by IRCC.

Once your application has been submitted, it will be reviewed by an immigration officer. If you are approved, you will receive a letter of approval from IRCC, as well as a super visa. You will then be able to travel to Canada and stay for up to two years at a time, with each visit lasting up to six months.

If you are denied a super visa, you can appeal the decision. You can also reapply for a super visa at any time, provided that you meet the eligibility requirements.

Applying for a super visa can be a lengthy and complicated process. It is important to ensure that you provide all the necessary documents and information in order to ensure a successful application. If you have any questions or concerns, it is best to contact a qualified immigration lawyer.

Relevant government websites:

1. Super Visa Program – Immigration, Refugees and Citizenship Canada: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/parents-grandparents/super-visa.html

2. Parents and Grandparents Super Visa – Canada Immigration and Visa Information: https://www.canadavisa.com/super-visa.html

3. Super Visa Program – Immigration Québec: https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-immigration/parents-grandparents/super-visa/index.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)