Tin tức

Ứng dụng thẻ xanh Hoa Kỳ – us green card application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ứng dụng thẻ xanh Hoa Kỳ – us green card application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ứng dụng thẻ xanh Hoa Kỳ

Thẻ xanh Hoa Kỳ, hoặc Thẻ thường trú, là một tài liệu được cấp cho những người nhập cư đã được cấp phép sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách vĩnh viễn. Tài liệu này đóng vai trò là bằng chứng về nơi cư trú vĩnh viễn ở Mỹ và là cần thiết để có được một số lợi ích và dịch vụ nhất định, chẳng hạn như ủy quyền việc làm, du lịch và lợi ích An sinh xã hội.

Thẻ xanh của Hoa Kỳ được cấp bởi Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để trở thành đủ điều kiện nhận thẻ xanh, trước tiên người ta phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có một lời mời làm việc hợp lệ ở Mỹ và có nhà tài trợ, chẳng hạn như chủ nhân hoặc thành viên gia đình, là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Khi một cá nhân đã đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, họ có thể nộp đơn xin thẻ xanh bằng cách nộp đơn với USCIS. Ứng dụng phải bao gồm các tài liệu như bằng chứng về danh tính và tình trạng pháp lý, tài liệu hỗ trợ tài chính và bằng chứng về việc có lời mời làm việc hợp lệ hoặc mối quan hệ đủ điều kiện khác với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp.

Khi ứng dụng được nộp, USCIS sẽ xem xét nó để xác định xem cá nhân có đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện hay không và có thể được cấp thẻ xanh. Quá trình xem xét có thể mất vài tháng và bao gồm kiểm tra nền và bảo mật. Nếu được chấp thuận, cá nhân sẽ nhận được thẻ xanh của họ trong thư.

Một khi cá nhân có thẻ xanh của họ, họ có thể được hưởng những lợi ích giống như công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như quyền sống và làm việc ở Mỹ vĩnh viễn và khả năng đi vào và ra khỏi đất nước. Họ cũng sẽ đủ điều kiện nhận một số lợi ích của chính phủ, chẳng hạn như An sinh xã hội và Medicare.

Mặc dù thẻ xanh là một tài liệu vĩnh viễn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là nó vẫn phải tuân theo một số điều kiện nhất định. Ví dụ, một cá nhân phải duy trì tình trạng pháp lý của họ và cập nhật bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ hoặc việc làm của họ. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, cá nhân có thể có nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh.

Thẻ xanh của Hoa Kỳ là một tài liệu quan trọng cho phép người nhập cư sống và làm việc ở Mỹ trên cơ sở vĩnh viễn. Điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu đủ điều kiện và quy trình ứng dụng để đảm bảo rằng thẻ xanh được lấy một cách kịp thời và hiệu quả.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card
2. https://www.dhs.gov/green-card
3. https://www.state.gov/green-card/

 

us green card application

The United States Green Card, or Permanent Resident Card, is a document issued to immigrants who have been granted permission to live and work in the United States on a permanent basis. This document serves as proof of permanent residence in the US and is necessary for obtaining certain benefits and services, such as employment authorization, travel, and Social Security benefits.

The US Green Card is issued by the US Citizenship and Immigration Services (USCIS). To become eligible for a Green Card, one must first meet certain criteria, such as having a valid job offer in the US and having a sponsor, such as an employer or family member, who is a US citizen or lawful permanent resident.

Once an individual has met the eligibility requirements, they can apply for a Green Card by filing an application with USCIS. The application must include documents such as proof of identity and legal status, documents of financial support, and evidence of having a valid job offer or other qualifying relationship with a US citizen or lawful permanent resident.

Once the application is filed, the USCIS will review it to determine if the individual meets the eligibility requirements and can be granted a Green Card. The review process can take several months and includes background and security checks. If approved, the individual will receive their Green Card in the mail.

Once the individual has their Green Card, they can enjoy the same benefits as US citizens, such as the right to live and work in the US permanently and the ability to travel in and out of the country. They will also be eligible for certain government benefits, such as Social Security and Medicare.

Although the Green Card is a permanent document, it is important to remember that it is still subject to certain conditions. For example, an individual must maintain their legal status and stay up-to-date with any changes in their address or employment. If these conditions are not met, the individual may be at risk of having their Green Card revoked.

The US Green Card is an important document that allows immigrants to live and work in the US on a permanent basis. It is important to understand the eligibility requirements and the application process in order to ensure that the Green Card is obtained in a timely and efficient manner.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card
2. https://www.dhs.gov/green-card
3. https://www.state.gov/green-card/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)