Tin tức

Visa 408 – visa 408 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 408 – visa 408 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 408

Visa 408 là một loại thị thực cho công dân Úc và thường trú nhân đang tìm cách sống và làm việc ở nước ngoài trong thời gian lên đến ba năm. Đó là một thị thực tạm thời và không cho phép người giữ trở thành thường trú nhân của đất nước họ đang đến thăm. Nó được thiết kế để cung cấp một cơ hội cho công dân Úc và thường trú nhân trải nghiệm cuộc sống ở một quốc gia khác và để có được các kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm mới.

Visa 408 là thị thực hoạt động tạm thời và được thiết kế để cho phép người giữ thực hiện các hoạt động ngắn hạn ở quốc gia họ đang đến thăm. Điều này bao gồm các hoạt động như tình nguyện, tham dự các hội nghị, thực hiện nghiên cứu hoặc tham gia vào các hoạt động văn hóa. Visa có thể được cấp tối đa ba năm và có thể được gia hạn nếu người nắm giữ có thể chứng minh rằng họ vẫn đang tham gia vào hoạt động mà họ đã được cấp thị thực.

Khi xin Visa 408, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về hoạt động của họ, chẳng hạn như thư từ tổ chức mà họ đang tình nguyện hoặc thư mời từ hội nghị họ đang tham dự. Họ cũng sẽ cần phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở nước này.

Ngoài các yêu cầu này, ứng viên cũng phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, tính cách và bảo mật. Họ phải có khả năng chứng minh rằng họ không có tiền án và họ có sức khỏe tốt. Họ cũng phải chứng minh rằng họ có bảo hiểm y tế đầy đủ trong suốt thời gian lưu trú ở nước này.

Khi thị thực đã được cấp, người giữ có thể đi đến đất nước họ đang đến thăm và tham gia vào các hoạt động mà họ được cấp thị thực. Tuy nhiên, họ không được phép nhận việc làm vĩnh viễn hoặc ở lại nước này lâu hơn ba năm.

Visa 408 là một cơ hội tuyệt vời cho công dân Úc và thường trú nhân trải nghiệm cuộc sống ở một quốc gia khác và để có được các kỹ năng và kiến ​​thức mới. Nó cung cấp một cơ hội để tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và phong tục của đất nước họ đang đến thăm và kết bạn mới. Nó cũng cho phép họ khám phá những con đường sự nghiệp mới và để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

• U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions.html

• U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/visas/nonimmigrant-visas

• U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/visas/nonimmigrant-visas

 

visa 408

Visa 408 is a type of visa for Australian citizens and permanent residents who are looking to live and work overseas for a period of up to three years. It is a temporary visa and does not allow the holder to become a permanent resident of the country they are visiting. It is designed to provide an opportunity for Australian citizens and permanent residents to experience life in another country and to gain new skills, knowledge and experiences.

The Visa 408 is a Temporary Activity Visa and is designed to allow the holder to undertake short-term activities in the country they are visiting. This includes activities such as volunteering, attending conferences, undertaking research, or participating in cultural activities. The visa can be granted for up to three years and may be renewed if the holder is able to demonstrate that they are still participating in the activity they were granted the visa for.

When applying for a Visa 408, applicants must provide evidence of their activity, such as a letter from the organisation they are volunteering with or a letter of invitation from the conference they are attending. They will also need to demonstrate that they have sufficient funds to support themselves during their stay in the country.

In addition to these requirements, applicants must also satisfy certain health, character and security requirements. They must be able to demonstrate that they have no criminal record and that they are in good health. They must also demonstrate that they have adequate health insurance coverage for the duration of their stay in the country.

Once the visa has been granted, the holder can travel to the country they are visiting and take part in the activities they were granted the visa for. However, they are not permitted to take up permanent employment or to stay in the country for longer than three years.

The Visa 408 is a great opportunity for Australian citizens and permanent residents to experience life in another country and to gain new skills and knowledge. It provides an opportunity to learn about the culture, language and customs of the country they are visiting and to make new friends. It also allows them to explore new career paths and to gain valuable work experience.

Relevant government websites:

• U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions.html

• U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/visas/nonimmigrant-visas

• U.S. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/visas/nonimmigrant-visas

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)