Tin tức

Visa 485 – 485 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 485 – 485 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 485

Visa lớp 485 là một thị thực tạm thời cho các sinh viên quốc tế muốn ở lại Úc sau khi hoàn thành việc học. Nó cho phép họ sống, làm việc và học tập tại Úc trong tối đa 4 năm. Lớp 485 là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Úc, đồng thời tận hưởng các điểm tham quan và âm thanh của đất nước.

Visa lớp 485 là thị thực hai năm, với khả năng gia hạn hai năm. Visa cho phép người giữ làm việc tại Úc tối đa 20 giờ một tuần trong khi học tập và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ đại học của họ. Visa cũng cho phép người giữ đi vào và ra khỏi Úc nhiều lần như họ muốn trong khoảng thời gian hai năm.

Để đủ điều kiện nhận visa 485 lớp, ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên, được ghi danh vào một khóa học được phê duyệt tại Úc và đã hoàn thành ít nhất sáu tháng khóa học của họ. Ứng viên cũng phải có các phương tiện tài chính đầy đủ để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào trong suốt thời gian lưu trú tại Úc.

Visa lớp 485 cung cấp một số lợi ích cho sinh viên quốc tế. Nó cho phép họ có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Úc, đồng thời cho họ cơ hội đi du lịch và khám phá đất nước. Visa cũng cho phép họ ở lại Úc trong tối đa bốn năm, cho họ cơ hội xây dựng các kỹ năng và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực mà họ chọn.

Visa lớp 485 là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc có giá trị ở Úc, đồng thời tận hưởng các điểm tham quan và âm thanh của đất nước. Visa cho phép họ ở lại Úc trong tối đa bốn năm, cho họ cơ hội xây dựng các kỹ năng và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực mà họ chọn. Nó cũng cho họ cơ hội đi du lịch vào và ra khỏi Úc nhiều lần như họ muốn trong khoảng thời gian hai năm.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/
2. Department of Home Affairs – 485 Visa: https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/485-
3. Department of Education, Skills and Employment – 485 Visa: https://www.dese.gov.au/skilled-migration-visa/485-temporary-graduate-visa

 

485 visa

The Subclass 485 visa is a temporary visa for international students who wish to stay in Australia after completing their studies. It allows them to live, work, and study in Australia for up to 4 years. The Subclass 485 is a great way for international students to gain valuable work experience in Australia, while also enjoying the sights and sounds of the country.

The Subclass 485 visa is a two-year visa, with the possibility of a two-year extension. The visa allows the holder to work in Australia for up to 20 hours a week while studying, and full-time during their university holidays. The visa also allows the holder to travel in and out of Australia as many times as they wish during the two-year period.

To be eligible for a Subclass 485 visa, applicants must be 18 years or older, be enrolled in an approved course of study in Australia, and have completed at least six months of their course. Applicants must also have adequate financial means to support themselves and any dependents for the duration of their stay in Australia.

The Subclass 485 visa provides a number of benefits to international students. It allows them to gain valuable work experience in Australia, while also giving them the opportunity to travel and explore the country. The visa also allows them to stay in Australia for up to four years, giving them the chance to build up their skills and experience in their chosen field.

The Subclass 485 visa is a great way for international students to gain valuable work experience in Australia, while also enjoying the sights and sounds of the country. The visa allows them to stay in Australia for up to four years, giving them the chance to build up their skills and experience in their chosen field. It also gives them the opportunity to travel in and out of Australia as many times as they wish during the two-year period.

Relevant government websites:

1. Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/
2. Department of Home Affairs – 485 Visa: https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/485-
3. Department of Education, Skills and Employment – 485 Visa: https://www.dese.gov.au/skilled-migration-visa/485-temporary-graduate-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)