Tin tức

Visa 801 – visa 801 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 801 – visa 801 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 801

Visa 801 là một loại thị thực do chính phủ Úc cấp cho những người đã kết hôn với một công dân Úc hoặc thường trú nhân. Nó cho phép người giữ ở lại Úc vô thời hạn, và cũng cấp cho họ quyền làm việc và học tập tại Úc.

Để đủ điều kiện nhận Visa 801, trước tiên bạn phải kết hôn với một công dân Úc hoặc thường trú nhân. Bạn cũng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

• Bạn phải từ 18 tuổi trở lên

• Bạn phải sống ở Úc ít nhất hai năm với thị thực tạm thời

• Bạn phải sống trong mối quan hệ giống như người phối ngẫu với đối tác Úc của bạn ít nhất 12 tháng

• Bạn phải có một tính cách tốt và có sức khỏe tốt

• Bạn phải không có kết án hình sự

• Bạn phải không có nợ cho chính phủ Úc

Ngoài các tiêu chí trên, bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của bạn với đối tác Úc. Điều này bao gồm những thứ như giấy chứng nhận kết hôn, tài khoản ngân hàng chung, cho thuê chung, hóa đơn chung và ảnh chung. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về danh tính và tính cách của bạn, chẳng hạn như hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy phép lái xe và kiểm tra cảnh sát.

Khi bạn đã đáp ứng các tiêu chí và cung cấp bằng chứng cần thiết, sau đó bạn có thể nộp đơn xin Visa 801. Để làm điều này, bạn sẽ cần điền vào một mẫu đơn trực tuyến và nộp cho Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới. Bạn cũng sẽ cần phải trả phí nộp đơn và cung cấp thêm các tài liệu hỗ trợ.

Khi đơn xin Visa 801 của bạn đã được phê duyệt, bạn sẽ được cấp thường trú tại Úc. Điều này có nghĩa là bạn có thể sống và làm việc ở Úc vô thời hạn và bạn đã thắng phải lo lắng về việc gia hạn thị thực của bạn. Bạn cũng sẽ có thể truy cập hầu hết các dịch vụ an sinh xã hội và chính phủ, chẳng hạn như Medicare và Centrelink. Bạn cũng sẽ đủ điều kiện nhận quyền công dân Úc sau bốn năm.

Visa 801 là một cách tuyệt vời để các cặp vợ chồng ở cùng nhau ở Úc. Nó cung cấp cho người giữ cơ hội sống và làm việc ở Úc và có thể là một cách tuyệt vời để các cặp vợ chồng bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/801-

 

visa 801

Visa 801 is a type of visa issued by the Australian Government to people who are married to an Australian citizen or permanent resident. It allows the holder to stay in Australia indefinitely, and also grants them the right to work and study in Australia.

To be eligible for a visa 801, you must first be married to an Australian citizen or permanent resident. You must also meet the following criteria:

• You must be 18 years of age or older

• You must have been living in Australia for at least two years on a temporary visa

• You must have been living in a ‘spouse-like’ relationship with your Australian partner for at least 12 months

• You must have a good character and be of good health

• You must have no criminal convictions

• You must have no debts to the Australian government

In addition to the criteria above, you will also need to provide evidence of your relationship with your Australian partner. This includes things like marriage certificates, joint bank accounts, joint leases, joint bills and joint photographs. You will also need to provide evidence of your identity and character, such as a passport, birth certificate, driver’s licence and police check.

Once you have met the criteria and provided the necessary evidence, you can then apply for the visa 801. To do this, you will need to fill out an online application form and submit it to the Department of Immigration and Border Protection. You will also need to pay the application fee and provide additional supporting documents.

Once your visa 801 application has been approved, you will be granted permanent residency in Australia. This means that you can live and work in Australia indefinitely and you won’t have to worry about renewing your visa. You will also be able to access most social security and government services, such as Medicare and Centrelink. You will also be eligible for Australian citizenship after four years.

The visa 801 is a great way for married couples to stay together in Australia. It provides the holder with the opportunity to live and work in Australia and can be a great way for couples to start a new life together.

Relevant government websites:

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/801-

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)