Tin tức

Visa B1 – b1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa B1 – b1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa B1

Visa B-1 là thị thực không di dân do Hoa Kỳ cấp cho kinh doanh tạm thời hoặc niềm vui. Nó thường được sử dụng bởi các công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ cho các cuộc họp, hội nghị, hội nghị và các hoạt động kinh doanh khác. Nó cũng được sử dụng cho khách du lịch đến thăm Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn.

Visa B-1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các công dân nước ngoài muốn vào Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn và không đủ điều kiện cho các loại thị thực khác. Visa B-1 có giá trị trong tối đa sáu tháng và có thể được gia hạn thêm sáu tháng. Nó không cung cấp cho người giữ thị thực giấy phép làm việc, nhưng nó cho phép họ tham gia vào một số hoạt động nhất định trong khi ở Hoa Kỳ như tiến hành kinh doanh, tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nghiên cứu ngắn hạn.

Để đủ điều kiện nhận thị thực B-1, người nộp đơn phải chứng minh rằng họ có đủ tiền để trang trải thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ và họ có hộ chiếu và tài liệu du lịch hợp lệ. Người nộp đơn cũng phải chứng minh rằng họ có mục đích hợp pháp khi đến thăm Hoa Kỳ và họ dự định rời khỏi Hoa Kỳ khi thị thực của họ hết hạn.

Quy trình nộp đơn xin thị thực B-1 liên quan đến việc nộp các biểu mẫu và tài liệu phù hợp cho Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia nộp đơn của người nộp đơn. Ứng dụng này phải bao gồm một bản sao của hộ chiếu người nộp đơn, mẫu đơn đã hoàn thành và các tài liệu hỗ trợ như bằng chứng về nguồn tài chính, bằng chứng về mối quan hệ của người nộp đơn về nước của họ và thư mời từ chủ nhà Hoa Kỳ.

Sau khi đơn đăng ký, người nộp đơn sẽ được phỏng vấn bởi một nhân viên lãnh sự. Trong cuộc phỏng vấn, người nộp đơn sẽ phải giải thích mục đích của chuyến đi của họ và cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của họ với đất nước họ. Cán bộ lãnh sự cũng sẽ đánh giá khả năng của người nộp đơn để trang trải chi phí cho chuyến đi của họ và trở về nhà vào cuối thời gian thị thực.

Nếu ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp thị thực B-1, có giá trị trong tối đa sáu tháng. Người nộp đơn sau đó sẽ có thể vào Hoa Kỳ và tham gia vào các hoạt động được chỉ định trên thị thực của họ.

Visa B-1 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người nước ngoài muốn đến Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn và không đủ điều kiện cho các loại thị thực khác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Visa B-1 không cung cấp cho người giữ thị thực giấy phép làm việc và điều quan trọng là phải tuân thủ các điều khoản của thị thực để tránh bất kỳ vấn đề pháp lý nào.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: B-1 Visitor Visas: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visit-specific-countries/b1-visitor-visa.html

2. USCIS: B-1 Business Visitor Visas: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-visitors-business/b-1-business-visitor-visas

3. U.S. Customs and Border Protection: B-1 Business Visitor: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/b-1-business-visitor

 

b1 visa

The B-1 visa is a non-immigrant visa issued by the United States for temporary business or pleasure. It is commonly used by foreign nationals who come to the U.S. for meetings, conferences, conventions, and other business activities. It is also used for tourists visiting the U.S. for a short period of time.

The B-1 visa is a great option for foreign nationals who want to enter the United States for a short period of time and do not qualify for other visa categories. The B-1 visa is valid for up to six months and can be renewed for an additional six months. It does not provide the visa holder with a work permit, but it does allow them to engage in certain activities while in the U.S. such as conducting business, attending meetings, and engaging in short-term studies.

In order to qualify for a B-1 visa, the applicant must demonstrate that they have sufficient funds to cover the duration of their stay in the U.S., and that they have a valid passport and travel documents. The applicant must also demonstrate that they have a legitimate purpose for visiting the U.S. and that they intend to leave the U.S. when their visa expires.

The application process for a B-1 visa involves submitting the appropriate forms and documents to the U.S. Embassy or Consulate in the applicant’s home country. The application must include a copy of the applicant’s passport, a completed application form, and supporting documents such as proof of financial resources, evidence of the applicant’s ties to their home country, and a letter of invitation from the U.S. host.

Once the application is submitted, the applicant will be interviewed by a consular officer. During the interview, the applicant will have to explain the purpose of their trip and provide evidence of their ties to their home country. The consular officer will also assess the applicant’s ability to cover the costs of their trip and to return home at the end of the visa duration.

If the application is approved, the applicant will be issued a B-1 visa, which is valid for up to six months. The applicant will then be able to enter the United States and engage in the activities specified on their visa.

The B-1 visa is a great option for foreign nationals who want to come to the United States for a short period of time and do not qualify for other visa categories. It is important to note, however, that the B-1 visa does not provide the visa holder with a work permit, and it is important to adhere to the terms of the visa to avoid any legal issues.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: B-1 Visitor Visas: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visit-specific-countries/b1-visitor-visa.html

2. USCIS: B-1 Business Visitor Visas: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-visitors-business/b-1-business-visitor-visas

3. U.S. Customs and Border Protection: B-1 Business Visitor: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/b-1-business-visitor

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)