Tin tức

Visa bờ biển – coast visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa bờ biển – coast visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa bờ biển

Visa Bờ Đông là một thị thực đặc biệt cho phép mọi người đi du lịch và ở lại phía đông của Hoa Kỳ. Nó có sẵn cho những người đang tìm cách đi du lịch, học tập hoặc làm việc ở phía đông của Hoa Kỳ.

Visa Bờ Đông có giá trị trong tối đa ba năm và nó cho phép người giữ ở lại Hoa Kỳ trong tối đa ba năm. Visa cũng cho phép người giữ đi du lịch đến và đi từ Hoa Kỳ thường xuyên như họ muốn. Visa Bờ Đông cũng cho phép người giữ làm việc tại Hoa Kỳ, mặc dù họ phải có giấy phép làm việc để làm như vậy.

Visa Bờ Đông mở cửa cho cư dân của bất kỳ quốc gia nào, nhưng có những yêu cầu nhất định phải được đáp ứng để đủ điều kiện nhận thị thực. Chúng bao gồm có hộ chiếu hợp lệ, thị thực hợp lệ và bằng chứng về đủ tiền để hỗ trợ bản thân khi ở Hoa Kỳ. Visa cũng yêu cầu bạn có một hình thức nhận dạng hợp lệ, chẳng hạn như giấy phép lái xe hoặc thẻ ID do chính phủ cấp.

Để nộp đơn xin thị thực Bờ Đông, ứng viên phải nộp đơn đăng ký cho Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Mẫu đơn phải được kèm theo các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như hộ chiếu hợp lệ và bằng chứng về phương tiện tài chính. Nó cũng quan trọng để cung cấp bằng chứng về ý định của bạn ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như lời mời làm việc hoặc thư chấp nhận từ một trường đại học hoặc đại học.

Sau khi ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ nhận được nhãn dán thị thực trong thư. Nhãn dán này phải được đặt ở mặt sau của hộ chiếu của người nộp đơn và nên ở trong hộ chiếu cho đến khi hết hạn thị thực.

Visa Bờ Đông là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn đi du lịch và ở lại phía đông của Hoa Kỳ. Đó cũng là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm làm việc ở Hoa Kỳ, miễn là bạn có giấy phép công việc cần thiết. Visa có giá trị trong tối đa ba năm, vì vậy điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước và đảm bảo rằng bạn có thể ở lại Hoa Kỳ trong suốt thời gian của Visa.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/600-
2. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-
3. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-skilled-visa-subclass-457

 

coast visa

The East Coast Visa is a special visa that allows people to travel and stay in the eastern part of the United States. It is available to people who are seeking to travel, study, or work in the eastern part of the United States.

The East Coast Visa is valid for up to three years, and it allows the holder to stay in the United States for a maximum of three years. The visa also permits the holder to travel to and from the United States as often as they wish. The East Coast Visa also allows the holder to work in the United States, although they must obtain a work permit in order to do so.

The East Coast Visa is open to residents of any country, but there are certain requirements that must be met in order to be eligible for the visa. These include having a valid passport, a valid visa, and proof of sufficient funds to support yourself while in the United States. The visa also requires that you have a valid form of identification, such as a driver’s license or government-issued ID card.

In order to apply for the East Coast Visa, applicants must submit an application form to the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). The application form must be accompanied by supporting documents, such as a valid passport and proof of financial means. It is also important to provide evidence of your intent to stay in the United States, such as a job offer or a letter of acceptance from a university or college.

Once the application is approved, the applicant will receive a visa sticker in the mail. This sticker must be placed on the back of the applicant’s passport and should remain in the passport until the visa expires.

The East Coast Visa is a great option for those who wish to travel and stay in the eastern part of the United States. It is also a great way to gain work experience in the United States, as long as you have the necessary work permit. The visa is valid for up to three years, so it is important to plan ahead and make sure that you are able to stay in the United States for the duration of the visa.

Relevant government websites:

1. https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/600-
2. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/600-
3. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-work-skilled-visa-subclass-457

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)