Tin tức

Visa công nhân lành nghề – skilled worker visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa công nhân lành nghề – skilled worker visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa công nhân lành nghề

Visa công nhân lành nghề là một loại thị thực cho phép người nước ngoài vào và làm việc tại Vương quốc Anh trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được thiết kế cho những người muốn đến Vương quốc Anh để làm việc trong một nghề nghiệp cụ thể được liệt kê trong danh sách nghề nghiệp thiếu hụt của Vương quốc Anh.

Visa công nhân lành nghề là một phần của hạng thị thị thực cấp 2 (chung), dành cho những người đến Vương quốc Anh để làm việc trong một công việc lành nghề. Nó mở cửa cho những người từ bên ngoài khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ, những người đã được cung cấp một công việc lành nghề ở Anh.

Để đủ điều kiện nhận thị thực công nhân lành nghề, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điều này bao gồm việc có Giấy chứng nhận tài trợ hợp lệ từ một nhà tuyển dụng có trụ sở tại Vương quốc Anh và có trình độ và kỹ năng có liên quan cho công việc họ đang ứng tuyển.

Ứng viên cũng phải vượt qua bài kiểm tra hệ thống dựa trên điểm (PBS), được sử dụng để đánh giá tính đủ điều kiện của họ đối với thị thực. Thử nghiệm này dựa trên một hệ thống điểm và xem xét một loạt các yếu tố, bao gồm trình độ, kinh nghiệm, tuổi tác và khả năng tiếng Anh của người nộp đơn.

Để xin thị thực nhân viên lành nghề, ứng viên phải hoàn thành một mẫu đơn đăng ký trực tuyến và cung cấp bằng chứng về trình độ và kỹ năng của họ. Họ cũng phải trả một khoản phí và gửi thông tin sinh trắc học.

Visa công nhân lành nghề thường được cấp trong thời gian lên đến ba năm và một tháng. Tuy nhiên, thời gian của thị thực có thể được gia hạn tối đa năm năm nếu người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu nhất định.

Visa công nhân lành nghề cho phép những người nộp đơn thành công làm việc tại Anh trong suốt thời gian của Visa. Họ cũng có thể đưa các thành viên gia đình của họ đến Vương quốc Anh và truy cập các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Visa công nhân lành nghề là một con đường quan trọng để những người muốn đến Vương quốc Anh để làm việc trong một công việc lành nghề. Đó là một quá trình tương đối đơn giản và cung cấp cơ hội sống và làm việc ở Anh trong một khoảng thời gian cụ thể.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/apply-who-qualifies-workers.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/skilled.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html

 

skilled worker visa

The Skilled Worker Visa is a type of visa that allows foreign nationals to enter and work in the United Kingdom for a specific period of time. It is designed for those who wish to come to the UK to work in a particular occupation which is listed on the UK’s Shortage Occupation List.

The Skilled Worker Visa is part of the Tier 2 (General) visa category, which is for people coming to the UK to work in a skilled job. It is open to people from outside the European Economic Area (EEA) and Switzerland who have been offered a skilled job in the UK.

In order to be eligible for a Skilled Worker Visa, applicants must meet certain criteria. This includes having a valid Certificate of Sponsorship from a UK-based employer and having the relevant qualifications and skills for the job they are applying for.

Applicants must also pass the Points-Based System (PBS) test, which is used to assess their eligibility for the visa. This test is based on a points system and considers a range of factors, including the applicant’s qualifications, experience, age, and English language ability.

To apply for the Skilled Worker Visa, applicants must complete an online application form and provide evidence of their qualifications and skills. They must also pay a fee and submit biometric information.

The Skilled Worker Visa is normally granted for a period of up to three years and one month. However, the length of the visa can be extended for up to five years if the applicant meets certain requirements.

The Skilled Worker Visa allows successful applicants to work in the UK for the duration of the visa. They can also bring their family members to the UK and access public services such as healthcare and education.

The Skilled Worker Visa is an important route for those wishing to come to the UK to work in a skilled job. It is a relatively straightforward process and provides the opportunity to live and work in the UK for a specific period of time.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/apply-who-qualifies-workers.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/skilled.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)