Tin tức

Visa đại sứ quán Hoa Kỳ – us embassy visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa đại sứ quán Hoa Kỳ – us embassy visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa đại sứ quán Hoa Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước bạn phát hành nhiều thị thực cho những người muốn đi du lịch đến Hoa Kỳ. Loại thị thực bạn sẽ cần phụ thuộc vào mục đích của chuyến thăm của bạn.

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm Hoa Kỳ để kinh doanh, niềm vui hoặc điều trị y tế, bạn sẽ cần phải xin thị thực không di dân. Loại visa này còn được gọi là thị thực du lịch.

Bước đầu tiên trong việc nộp đơn xin thị thực không di dân là điền vào đơn xin thị thực trực tuyến. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ và thông tin hộ chiếu. Bạn cũng sẽ cần trả lời các câu hỏi về các kế hoạch du lịch của bạn, chẳng hạn như mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú và bất kỳ liên hệ nào bạn có ở Hoa Kỳ.

Một khi bạn đã điền vào ứng dụng, bạn sẽ cần phải đặt một cuộc hẹn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tại cuộc hẹn của bạn, bạn sẽ cần phải mang tất cả các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như hộ chiếu, hình ảnh và bất kỳ giấy tờ bổ sung nào có thể được yêu cầu.

Trong cuộc hẹn của bạn, một nhân viên lãnh sự sẽ phỏng vấn bạn để xác định xem bạn có đủ điều kiện xin thị thực hay không. Cảnh sát cũng có thể hỏi bạn câu hỏi về nền tảng và kế hoạch du lịch của bạn.

Khi ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thị thực. Visa sẽ được đóng dấu trong hộ chiếu của bạn và sẽ cho phép bạn vào Hoa Kỳ.

Điều quan trọng cần nhớ là Visa không đảm bảo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bạn vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh và bạn có thể phải chịu thêm kiểm tra bảo mật khi bạn đến Hoa Kỳ.

Ngoài thị thực không di dân, Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng cấp thị thực nhập cư. Thị thực nhập cư dành cho những người muốn sống ở Hoa Kỳ vĩnh viễn. Để xin thị thực nhập cư, bạn phải có một bản kiến ​​nghị được phê duyệt từ một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc nộp đơn xin thị thực, bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia của bạn để biết thêm thông tin.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.usvisas.state.gov/
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-policies-and-requirements.html
3. https://www.usembassy.gov/visas/

 

us embassy visa

The United States Embassy in your country issues a variety of visas for those wishing to travel to the United States. The type of visa you will need depends on the purpose of your visit.

If you plan to visit the United States for business, pleasure, or medical treatment, you will need to apply for a nonimmigrant visa. This type of visa is also known as a tourist visa.

The first step in applying for a nonimmigrant visa is to fill out the online visa application. You will need to provide personal information, such as your name, date of birth, address, and passport information. You will also need to answer questions about your travel plans, such as the purpose of your trip, the length of stay, and any contacts you have in the United States.

Once you have filled out the application, you will need to make an appointment at the U.S. Embassy. At your appointment, you will need to bring all of the required documents, such as your passport, photos, and any additional paperwork that may be required.

During your appointment, a consular officer will interview you to determine whether you are eligible for a visa. The officer may also ask you questions about your background and travel plans.

Once your application is approved, you will be issued a visa. The visa will be stamped in your passport, and will allow you to enter the United States.

It is important to remember that a visa does not guarantee entry into the United States. You must still meet all entry requirements, and you may be subject to additional security checks when you arrive in the United States.

In addition to nonimmigrant visas, the U.S. Embassy also issues immigrant visas. Immigrant visas are for those who wish to live in the United States permanently. To apply for an immigrant visa, you must have an approved petition from a U.S. citizen or permanent resident.

If you have any questions about applying for a visa, you can contact the U.S. Embassy in your country for more information.

Relevant government websites:

1. https://www.usvisas.state.gov/
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-policies-and-requirements.html
3. https://www.usembassy.gov/visas/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)