Tin tức

Visa di động thanh niên – youth mobility visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa di động thanh niên – youth mobility visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa di động thanh niên

Visa di động thanh thiếu niên của Vương quốc Anh, còn được gọi là Visa cấp 5 (Chương trình di động của giới trẻ), là một loại thị thực có sẵn cho công dân của một số quốc gia muốn sống và làm việc ở Anh đến hai năm. Nó được thiết kế để cung cấp cho những người trẻ tuổi cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Anh và để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị.

Để đủ điều kiện nhận thị thực di động thanh niên Vương quốc Anh, bạn phải ở độ tuổi từ 18 đến 30 đến công dân Úc, Canada, Nhật Bản, Monaco, New Zealand, Hồng Kông, Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Bạn cũng phải có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc của bạn (nếu có) trong khi ở Anh và có bảo hiểm y tế đầy đủ.

Một khi bạn đã được cấp thị thực di động thanh niên Vương quốc Anh, bạn sẽ có thể sống và làm việc ở Anh đến hai năm. Bạn sẽ không cần một lời mời làm việc trước khi nộp đơn xin thị thực và bạn sẽ không bị giới hạn trong một số loại công việc nhất định. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể nộp đơn xin các quỹ công cộng hoặc nơi cư trú vĩnh viễn ở Anh.

Ngoài thị thực, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin số bảo hiểm quốc gia (NINO) để làm việc ở Anh. Bạn có thể đăng ký cho một Nino trực tuyến hoặc qua bưu điện. Bạn cũng sẽ cần phải đăng ký với cảnh sát trong khu vực bạn sẽ sống, trong vòng bảy ngày kể từ khi bạn đến Vương quốc Anh.

Visa di động thanh niên Vương quốc Anh là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ tuổi trải nghiệm cuộc sống ở Anh và để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị. Đó cũng là một cách tuyệt vời để khám phá các nền văn hóa mới và tạo ra các kết nối mới.

Nếu bạn quan tâm đến việc nộp đơn xin thị thực di động thanh niên Vương quốc Anh, bạn nên đảm bảo rằng bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, như đã nêu ở trên. Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn có tất cả các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như hộ chiếu hợp lệ, để hỗ trợ ứng dụng của bạn.

Khi bạn đã được cấp thị thực, bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các điều kiện của thị thực. Điều này bao gồm đăng ký với cảnh sát, nhận được một Nino và đảm bảo bạn không làm việc quá 20 giờ mỗi tuần.

Visa di động thanh niên Vương quốc Anh là một cơ hội tuyệt vời cho những người trẻ tuổi trải nghiệm cuộc sống ở Anh và để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và có tất cả các tài liệu cần thiết, bạn nên xem xét nộp đơn xin thị thực.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/guidance/youth-mobility-scheme-tier-5

2. https://www.gov.uk/government/collections/youth-mobility-scheme

3. https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility-scheme

 

youth mobility visa

The UK Youth Mobility Visa, also known as the Tier 5 (Youth Mobility Scheme) visa, is a type of visa available to citizens of certain countries who want to live and work in the UK for up to two years. It is designed to give young people the chance to experience life in the UK and to gain valuable work experience.

To be eligible for the UK Youth Mobility Visa, you must be aged between 18 and 30 and a citizen of Australia, Canada, Japan, Monaco, New Zealand, Hong Kong, Taiwan or South Korea. You must also have enough money to support yourself and your dependants (if applicable) while in the UK and have adequate health insurance.

Once you have been granted the UK Youth Mobility Visa, you will be able to live and work in the UK for up to two years. You will not need a job offer before you apply for the visa and you will not be limited to certain types of work. However, you will not be able to apply for public funds or permanent residence in the UK.

In addition to the visa, you will need to apply for a National Insurance Number (NINo) in order to work in the UK. You can apply for a NINo online or by post. You will also need to register with the police in the area you will be living in, within seven days of your arrival in the UK.

The UK Youth Mobility Visa is a great opportunity for young people to experience life in the UK and to gain valuable work experience. It is also a great way to explore new cultures and make new connections.

If you are interested in applying for the UK Youth Mobility Visa, you should make sure you meet the eligibility criteria, as outlined above. You should also make sure you have all the necessary documents, such as a valid passport, to support your application.

Once you have been granted the visa, you should also make sure you comply with all the conditions of the visa. This includes registering with the police, getting a NINo and making sure you do not work more than 20 hours per week.

The UK Youth Mobility Visa is a great opportunity for young people to experience life in the UK and to gain valuable work experience. If you meet the eligibility criteria and have all the necessary documents, you should consider applying for the visa.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/guidance/youth-mobility-scheme-tier-5

2. https://www.gov.uk/government/collections/youth-mobility-scheme

3. https://www.gov.uk/tier-5-youth-mobility-scheme

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)