Tin tức

Visa đổi mới – innovator visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa đổi mới – innovator visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa đổi mới

Visa đổi mới là một hệ thống dựa trên điểm được thiết kế để thu hút các cá nhân tài năng đến Vương quốc Anh, những người có thể đóng góp cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Visa này được thiết kế để thu hút các cá nhân có tiềm năng mang lại ý tưởng và sáng tạo mới cho Vương quốc Anh và giúp Vương quốc Anh trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các công nghệ mới và đổi mới kinh doanh.

Visa đổi mới là thị thực cấp 1 và có sẵn cho các cá nhân có thể chứng minh rằng họ có kế hoạch kinh doanh chính hãng và đáng tin cậy, và họ có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phát triển doanh nghiệp ở Anh. Visa có giá trị trong ba năm và có thể được gia hạn thêm hai năm nữa.

Để đủ điều kiện nhận thị thực đổi mới, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

• Có hộ chiếu hợp lệ

• từ 18 tuổi trở lên

• Có một kế hoạch kinh doanh chính hãng và đáng tin cậy

• Có các kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để phát triển doanh nghiệp ở Anh

• Có quyền truy cập tối thiểu 50.000 bảng tiền đầu tư

• Có quyền truy cập tối thiểu 200.000 bảng tiền tiết kiệm cá nhân

• Có trình độ tiếng Anh ở mức tối thiểu B2

• Có tổng cộng 95 điểm

Hệ thống điểm được thiết kế để đánh giá kế hoạch kinh doanh, kỹ năng và kinh nghiệm của người nộp đơn và sự sẵn có của các quỹ đầu tư. Điểm được trao cho mỗi tiêu chí này và người nộp đơn phải đạt tổng cộng 95 điểm để đủ điều kiện nhận thị thực.

Visa đổi mới là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân có kế hoạch kinh doanh chính hãng và đáng tin cậy, các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phát triển doanh nghiệp ở Anh và các quỹ đầu tư cần thiết để làm cho nó thành công. Visa cung cấp cơ hội để sống và làm việc ở Anh trong tối đa ba năm, với khả năng gia hạn thị thực trong hai năm nữa.

Visa đổi mới cũng là một cơ hội tuyệt vời cho Vương quốc Anh, vì nó cung cấp cơ hội để thu hút các cá nhân tài năng có khả năng đóng góp cho nền kinh tế Vương quốc Anh và giúp Vương quốc Anh trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ mới và đổi mới kinh doanh.

Tóm lại, thị thực đổi mới là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân có các kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để phát triển một doanh nghiệp ở Anh và các quỹ đầu tư cần thiết để làm cho nó thành công. Đây cũng là cơ hội để Vương quốc Anh thu hút các cá nhân tài năng, những người có thể đóng góp cho nền kinh tế Vương quốc Anh và giúp Vương quốc Anh trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các công nghệ mới và đổi mới kinh doanh.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/innovator-visa
2. https://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/working/innovator/
3. https://www.startupvisas.co.uk/innovator-visa/

 

innovator visa

The Innovator Visa is a points-based system designed to attract talented individuals to the UK who can contribute to the UK’s economy. This visa is designed to attract individuals who have the potential to bring new ideas and creativity to the UK, and to help the UK to become a global leader in new technologies and business innovation.

The Innovator visa is a Tier 1 visa, and is available to individuals who can demonstrate that they have a genuine and credible business plan, and that they have the necessary skills and experience to develop the business in the UK. The visa is valid for three years and can be extended for a further two years.

To be eligible for the Innovator visa, applicants must meet the following criteria:

• Have a valid passport

• Be aged 18 or over

• Have a genuine and credible business plan

• Have the necessary skills, knowledge and experience to develop the business in the UK

• Have access to a minimum of £50,000 in investment funds

• Have access to a minimum of £200,000 in personal savings

• Have English language proficiency at a minimum of B2 level

• Have a total of 95 points

The points system is designed to assess the applicant’s business plan, skills and experience, and the availability of investment funds. Points are awarded for each of these criteria and the applicant must reach a total of 95 points to be eligible for the visa.

The Innovator visa is a great opportunity for individuals who have a genuine and credible business plan, the necessary skills and experience to develop the business in the UK, and the necessary investment funds to make it a success. The visa provides the opportunity to live and work in the UK for up to three years, with the possibility of extending the visa for a further two years.

The Innovator visa is also a great opportunity for the UK, as it provides the opportunity to attract talented individuals who are able to contribute to the UK’s economy, and to help the UK to become a global leader in new technologies and business innovation.

In conclusion, the Innovator visa is a great opportunity for individuals who have the necessary skills, knowledge and experience to develop a business in the UK, and the necessary investment funds to make it a success. It is also an opportunity for the UK to attract talented individuals who can contribute to the UK’s economy, and to help the UK to become a global leader in new technologies and business innovation.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/innovator-visa
2. https://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/working/innovator/
3. https://www.startupvisas.co.uk/innovator-visa/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)