Tin tức

Visa EB1 – eb1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa EB1 – eb1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa EB1

Visa H-1B là một thị thực không di dân do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho phép các công ty thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn, như lập trình, kỹ thuật, kiến ​​trúc và y học. Đây là một trong những thị thực phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng để lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong lực lượng lao động của họ. Thị thực H-1B đã xuất hiện từ năm 1990, và nó ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây khi nhiều doanh nghiệp tìm cách thuê tài năng nước ngoài.

Visa H-1B là thị thực ba năm có thể được gia hạn thêm ba năm nữa. Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, người sử dụng lao động phải chứng minh rằng họ không thể tìm được một công nhân Hoa Kỳ đủ điều kiện để lấp đầy vị trí này và người lao động nước ngoài có trình độ và kinh nghiệm cần thiết cho công việc. Người sử dụng lao động cũng phải cho thấy rằng họ đang cung cấp tiền lương và điều kiện làm việc đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.

Visa H-1B phải tuân theo giới hạn hàng năm, giới hạn số lượng thị thực có thể được cấp mỗi năm. Trong những năm gần đây, CAP đã được đặt ở mức 65.000, mặc dù nó có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu về thị thực. Visa H-1B cũng phải tuân theo hệ thống xổ số, điều đó có nghĩa là một số nhà tuyển dụng có thể không thể có được thị thực họ cần.

Visa H-1B là một công cụ quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp, vì nó cho phép họ thuê những người lao động nước ngoài có kỹ năng họ cần. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời cho người lao động nước ngoài, vì nó cho phép họ làm việc ở Hoa Kỳ và có được kinh nghiệm có giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực H-1B không phải là con đường đến thường trú hoặc quyền công dân ở Hoa Kỳ.

Để nộp đơn xin thị thực H-1B, người sử dụng lao động phải nộp đơn khởi kiện với Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Bản kiến ​​nghị phải bao gồm thông tin về công việc, trình độ của công nhân nước ngoài và khả năng của người sử dụng lao động để trả tiền lương và lợi ích theo yêu cầu của thị thực. USCIS sau đó sẽ xem xét kiến ​​nghị và đưa ra quyết định về việc có nên phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký hay không.

Visa H-1B có thể là một công cụ vô giá cho các doanh nghiệp muốn lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong lực lượng lao động của họ. Đó cũng là một cơ hội tuyệt vời cho những người lao động nước ngoài đang tìm cách có được kinh nghiệm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thị thực H-1B phải chịu mức giới hạn hàng năm và hệ thống xổ số, điều này có thể gây khó khăn cho một số nhà tuyển dụng để có được thị thực họ cần.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-immigration-first-preference-eb-1

2. https://www.dhs.gov/publication/eb-1-employment-based-preference-visas

3. https://www.state.gov/employment-based-immigration-first-preference-eb-1/

 

eb1 visa

The H-1B visa is a non-immigrant visa issued by the United States government that allows companies to hire foreign workers in specialty occupations, such as programming, engineering, architecture, and medicine. It is one of the most popular visas used by employers to fill skill gaps in their workforce. The H-1B visa has been around since 1990, and it has become increasingly important in recent years as more businesses look to hire foreign talent.

The H-1B visa is a three-year visa that can be renewed for an additional three years. To qualify for the H-1B visa, the employer must demonstrate that they are unable to find a qualified U.S. worker to fill the position, and that the foreign worker has the necessary qualifications and experience for the job. The employer must also show that they are offering wages and working conditions that meet or exceed U.S. standards.

The H-1B visa is subject to an annual cap, which limits the number of visas that can be issued each year. In recent years, the cap has been set at 65,000, although it may be adjusted depending on the demand for the visa. The H-1B visa is also subject to a lottery system, which means that some employers may not be able to get the visas they need.

The H-1B visa is an important tool for many businesses, as it allows them to hire foreign workers who have the skills they need. It is also a great opportunity for foreign workers, as it allows them to work in the United States and gain valuable experience. However, it is important to note that the H-1B visa is not a pathway to permanent residency or citizenship in the United States.

In order to apply for the H-1B visa, the employer must file a petition with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). The petition must include information about the job, the foreign worker’s qualifications, and the employer’s ability to pay the wages and benefits required by the visa. The USCIS will then review the petition and make a decision on whether to approve or deny the application.

The H-1B visa can be an invaluable tool for businesses looking to fill skill gaps in their workforce. It is also a great opportunity for foreign workers who are looking to gain experience in the United States. However, it is important to remember that the H-1B visa is subject to an annual cap and a lottery system, which can make it difficult for some employers to get the visas they need.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-immigration-first-preference-eb-1

2. https://www.dhs.gov/publication/eb-1-employment-based-preference-visas

3. https://www.state.gov/employment-based-immigration-first-preference-eb-1/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)