Tin tức

Visa EB2 – visa eb2 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa EB2 – visa eb2 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa EB2

Visa EB2, còn được gọi là Visa ưu tiên thứ hai dựa trên việc làm, là một loại thị thực cho phép người nước ngoài có bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt để cư trú vĩnh viễn và làm việc tại Hoa Kỳ. Visa này được cấp bởi Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) và có sẵn cho các ứng viên đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Để đủ điều kiện nhận thị thực EB2, ứng viên phải chứng minh rằng họ có bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt trong lĩnh vực của họ. Một bằng cấp cao là một bằng cấp được lấy từ một trường đại học được công nhận và cao hơn mức bằng cử nhân. Ngoài ra, khả năng đặc biệt được định nghĩa là “cao hơn đáng kể so với thường gặp trong khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.” Ứng viên cũng phải chứng minh rằng họ có một lời mời làm việc từ một người sử dụng lao động Hoa Kỳ và công việc của họ đòi hỏi một bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt.

Khi người nộp đơn đã xác định rằng họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho thị thực, họ phải nộp đơn đăng ký cho USCIS. Ứng dụng này phải bao gồm bằng chứng cho thấy người nộp đơn đáp ứng trình độ cho thị thực và phải được kèm theo phí nộp đơn yêu cầu. Sau khi nhận được đơn, USCIS sẽ xem xét bằng chứng và xác định xem người nộp đơn có đủ điều kiện nhận thị thực hay không.

Nếu ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp một tài liệu ủy quyền việc làm (EAD). Tài liệu này cho phép người nộp đơn bắt đầu làm việc tại Hoa Kỳ và cung cấp bằng chứng cho thấy họ được phép làm việc hợp pháp trong nước. EAD có giá trị trong hai năm và có thể được gia hạn với USCIS.

Khi người nộp đơn đã được cấp EAD, họ có thể nộp đơn xin thường trú tại Hoa Kỳ. Điều này được thực hiện bằng cách nộp đơn yêu cầu I-140 với USCIS. Bản kiến ​​nghị phải bao gồm bằng chứng cho thấy người nộp đơn đủ điều kiện nhận thị thực và phải đi kèm với phí nộp đơn yêu cầu. Sau khi bản kiến ​​nghị được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp thẻ xanh, cho phép họ sống và làm việc vĩnh viễn ở Mỹ.

Visa EB2 là một loại thị thực quan trọng cho những người nước ngoài muốn theo đuổi sự nghiệp ở Hoa Kỳ. Nó cho phép những người có bằng cấp cao hoặc khả năng sống và làm việc đặc biệt ở Mỹ trên cơ sở vĩnh viễn. Quá trình ứng dụng dài và có thể phức tạp, nhưng những người đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện có thể được hưởng lợi từ bảo mật và sự ổn định dài hạn mà Visa cung cấp.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-green-card/employment-based-immigration-second-preference-eb-2

2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-immigration-visa-types/employment-based-second-preference-eb2.html

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/h-2b/eb2

 

visa eb2

Visa EB2, also known as the Employment-Based Second Preference visa, is a type of visa that allows foreign nationals with advanced degrees or exceptional ability to permanently reside and work in the United States. This visa is issued by the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and is available to applicants who meet certain criteria.

To qualify for an EB2 visa, applicants must demonstrate that they possess either an advanced degree or exceptional ability in their field. An advanced degree is one that is obtained from an accredited university and is above the level of a bachelor’s degree. Alternatively, exceptional ability is defined as being “significantly above that normally encountered in the sciences, arts, or business.” Applicants must also demonstrate that they have a job offer from a US employer and that their job requires an advanced degree or exceptional ability.

Once the applicant has established that they meet the eligibility requirements for the visa, they must submit an application to USCIS. This application must include evidence that the applicant meets the qualifications for the visa and must be accompanied by the required filing fee. Once the application is received, USCIS will review the evidence and determine whether or not the applicant is eligible for the visa.

If the application is approved, the applicant will be issued an Employment Authorization Document (EAD). This document allows the applicant to begin working in the United States and provides evidence that they are legally allowed to work in the country. The EAD is valid for two years and can be renewed with USCIS.

Once the applicant has been issued the EAD, they can apply for permanent residence in the US. This is done by filing an I-140 petition with USCIS. The petition must include evidence that the applicant is eligible for the visa and must be accompanied by the required filing fee. Once the petition is approved, the applicant will be issued a green card, which allows them to live and work permanently in the US.

Visa EB2 is an important visa category for foreign nationals who wish to pursue a career in the United States. It allows those with advanced degrees or exceptional ability to live and work in the US on a permanent basis. The application process is lengthy and can be complicated, but those who meet the eligibility requirements can benefit from the long-term security and stability that the visa provides.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-green-card/employment-based-immigration-second-preference-eb-2

2. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-immigration-visa-types/employment-based-second-preference-eb2.html

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/h-2b/eb2

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)