Tin tức

Visa EB3 – eb3 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa EB3 – eb3 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa EB3

Visa H-1B là giấy phép làm việc tạm thời cho người lao động nước ngoài. Nó cho phép họ làm việc ở Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, thường lên đến ba năm và có thể dài hơn tùy thuộc vào các điều kiện nhất định. Đây là một lựa chọn thị thực phổ biến cho nhiều công ty, đặc biệt là trong ngành công nghệ, bởi vì nó cho phép họ thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các ngành nghề chuyên môn.

Visa H-1B là thị thực không di dân, có nghĩa là nó không phải là con đường đến thường trú. Đó là giấy phép làm việc tạm thời cho một chủ nhân cụ thể và cá nhân phải trở về nước của họ sau khi thị thực của họ hết hạn. Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, cá nhân phải có lời mời làm việc từ một chủ nhân ở Hoa Kỳ, yêu cầu tối thiểu bằng cử nhân hoặc tương đương trong một lĩnh vực chuyên ngành. Lời mời làm việc cũng phải ở trong một nghề nghiệp đặc biệt, có nghĩa là nó đòi hỏi một trình độ chuyên môn hoặc kỹ năng cao.

Quá trình thị thực H-1B là một quá trình hai bước. Đầu tiên, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin tình trạng lao động (LCA) với Bộ Lao động. Ứng dụng này phải bao gồm thông tin về vị trí, người sử dụng lao động và tiền lương và lợi ích được cung cấp. Sau khi LCA được phê duyệt, người sử dụng lao động có thể nộp đơn khởi kiện với Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS) để yêu cầu cho phép thuê người lao động nước ngoài. USCIS sẽ xem xét bản kiến ​​nghị và xác định xem cá nhân có đáp ứng các yêu cầu đối với thị thực H-1B hay không.

Visa H-1B là một lựa chọn phổ biến cho nhiều nhà tuyển dụng, vì nó cho phép họ thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao. Tuy nhiên, thị thực phải tuân theo giới hạn hàng năm, có nghĩa là số lượng thị thực được cấp mỗi năm bị hạn chế. MAP hàng năm hiện tại là 65.000, với thêm 20.000 thị thực dành cho các cá nhân có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là có nhu cầu cao về thị thực H-1B và USCIS có thể không phê duyệt tất cả các kiến ​​nghị.

Đối với các cá nhân muốn làm việc tại Hoa Kỳ, thị thực H-1B là một lựa chọn tuyệt vời. Nó cho phép họ ở lại Hoa Kỳ trong tối đa ba năm và có thể lâu hơn, tùy thuộc vào các điều kiện nhất định. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực H-1B là giấy phép làm việc tạm thời và không cung cấp một con đường đến thường trú.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. US Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-green-card

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-immigrant-visas.html

3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/immigrants/employment-based-immigrant-visas

 

eb3 visa

The H-1B visa is a temporary work permit for foreign workers. It allows them to work in the United States for a specific period of time, usually up to three years, and possibly longer depending on certain conditions. It is a popular visa choice for many companies, especially in the technology industry, because it allows them to hire highly skilled foreign workers in specialty occupations.

The H-1B visa is a non-immigrant visa, meaning that it is not a path to permanent residency. It is a temporary work permit for a specific employer, and the individual must return to their home country once their visa expires. To qualify for an H-1B visa, the individual must have a job offer from an employer in the United States that requires a minimum of a Bachelor’s degree or its equivalent in a specialized field. The job offer must also be in a specialty occupation, meaning that it requires a high level of expertise or skill.

The H-1B visa process is a two-step process. First, the employer must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor. This application must include information about the position, the employer, and the wages and benefits being offered. Once the LCA is approved, the employer can then file a petition with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to request permission to hire the foreign worker. The USCIS will review the petition and determine if the individual meets the requirements for the H-1B visa.

The H-1B visa is a popular choice for many employers, as it allows them to hire highly skilled foreign workers. However, the visa is subject to an annual cap, meaning that the number of visas granted each year is limited. The current annual cap is 65,000, with an additional 20,000 visas available for individuals with a Master’s degree or higher. This means that there is a high demand for H-1B visas, and the USCIS may not approve all petitions.

For individuals looking to work in the United States, the H-1B visa is an excellent option. It allows them to stay in the U.S. for up to three years and possibly longer, depending on certain conditions. It is important to note, however, that the H-1B visa is a temporary work permit and does not provide a path to permanent residency.

Relevant government websites:

1. US Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/employment-based-green-card

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/employment-based-immigrant-visas.html

3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/immigrants/employment-based-immigrant-visas

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)