Tin tức

Visa gia đình – family visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa gia đình – family visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa gia đình

Visa gia đình là một loại thị thực do chính phủ cấp cho phép các thành viên gia đình của công dân hoặc thường trú nhân của một quốc gia vào, ở lại và/hoặc làm việc ở quốc gia đó. Thị thực gia đình được cấp vì nhiều lý do, bao gồm thống nhất gia đình, bảo vệ nhân đạo và việc làm.

Thị thực gia đình thường được cấp cho người phối ngẫu, con cái, cha mẹ và/hoặc anh chị em của một công dân hoặc thường trú nhân của một quốc gia. Tùy thuộc vào đất nước, thị thực gia đình cũng có thể được cấp cho các thành viên gia đình mở rộng như ông bà, dì, chú và anh em họ.

Để đủ điều kiện nhận thị thực gia đình, ứng viên thường phải chứng minh mối quan hệ gia đình chặt chẽ với nhà tài trợ, chẳng hạn như bằng cách cung cấp giấy chứng nhận kết hôn hoặc khai sinh, cũng như bằng chứng hỗ trợ tài chính. Tùy thuộc vào quốc gia, các yêu cầu bổ sung có thể được áp dụng, chẳng hạn như kiểm tra lý lịch hình sự hoặc bằng chứng bảo hiểm y tế.

Quá trình có được thị thực gia đình có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, quá trình này có thể dài và phức tạp và có thể liên quan đến nhiều bước, bao gồm nộp đơn, tham dự một cuộc phỏng vấn và cung cấp các tài liệu hỗ trợ. Ở các quốc gia khác, quá trình này có thể đơn giản hơn và chỉ có thể liên quan đến việc nộp đơn.

Khi một thị thực gia đình được cấp, nó thường cho phép người giữ ở trong nước trong một khoảng thời gian xác định, thường là từ một đến năm năm. Trong thời gian này, người giữ thị thực có thể được phép làm việc, học tập và/hoặc đi du lịch trong nước.

Vào cuối thời kỳ Visa, người giữ thị thực có thể đủ điều kiện để xin gia hạn hoặc cho thường trú, tùy thuộc vào quốc gia. Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, các thành viên gia đình của công dân hoặc thường trú nhân cũng có thể đủ điều kiện để xin quyền công dân.

Ở nhiều quốc gia, thị thực gia đình là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn tái hợp với các thành viên gia đình hoặc sống và làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các quốc gia đều cung cấp thị thực gia đình và quá trình xin thị thực gia đình có thể phức tạp và tốn thời gian. Hơn nữa, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu, hạn chế và các chi tiết khác của thị thực trước khi nộp đơn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dhs.gov/green-card/family-based-immigration
2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family
3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration.html

 

family visa

A family visa is a type of visa issued by a government that allows family members of citizens or permanent residents of a country to enter, stay and/or work in that country. Family visas are issued for a variety of reasons, including family reunification, humanitarian protection, and employment.

Family visas are usually issued to the spouse, children, parents, and/or siblings of a citizen or permanent resident of a country. Depending on the country, family visas may also be issued to extended family members such as grandparents, aunts, uncles, and cousins.

In order to qualify for a family visa, applicants must typically demonstrate a close family relationship with the sponsor, such as by providing marriage or birth certificates, as well as evidence of financial support. Depending on the country, additional requirements may apply, such as a criminal background check or proof of health insurance.

The process of obtaining a family visa can vary depending on the country. In some countries, such as the United States, the process can be lengthy and complicated and may involve multiple steps, including submitting an application, attending an interview, and providing supporting documents. In other countries, the process may be simpler and may only involve submitting an application.

Once a family visa is issued, it typically allows the holder to stay in the country for a specified period of time, usually between one and five years. During this time, the visa holder may be allowed to work, study, and/or travel within the country.

At the end of the visa period, the visa holder may be eligible to apply for an extension or for permanent residency, depending on the country. In some countries, such as the United States, family members of citizens or permanent residents may also be eligible to apply for citizenship.

In many countries, family visas are a popular option for those looking to reunite with family members or to live and work in a foreign country. However, it is important to note that not all countries offer family visas and that the process of obtaining a family visa can be complex and time-consuming. Furthermore, it is important to understand the requirements, restrictions, and other details of the visa before applying.

Relevant government websites:

1. https://www.dhs.gov/green-card/family-based-immigration
2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-family
3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)