Tin tức

Visa H1b – h1b visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa H1b – h1b visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa H1b

Visa H-1B là một loại thị thực công việc do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho phép công dân nước ngoài tạm thời làm việc tại Hoa Kỳ. Loại thị thực này dành riêng cho những người có lời mời làm việc từ chủ lao động Hoa Kỳ và thị thực thường có giá trị trong ba đến sáu năm. Visa H-1B là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn làm việc ở Hoa Kỳ, và đó cũng là một cách tuyệt vời để các nhà tuyển dụng thuê những người lao động nước ngoài lành nghề có thể tăng thêm giá trị cho tổ chức của họ.

Chương trình Visa H-1B được tạo ra vào năm 1990 như là một phần của Đạo luật Di trú năm 1990. Nó được thiết kế để giúp các nhà tuyển dụng lấp đầy các vị trí ở Hoa Kỳ với những người lao động nước ngoài lành nghề, những người có thể lấp đầy sự thiếu hụt lao động trong một số ngành công nghiệp và ngành nghề. Visa H-1B là một thị thực tạm thời, không di dân và có sẵn cho những người được tài trợ bởi chủ nhân của họ. Visa có giá trị trong tối đa ba năm và nó có thể được gia hạn tối đa sáu năm.

Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, người nộp đơn phải có lời mời làm việc từ chủ lao động Hoa Kỳ. Sau đó, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin tình trạng lao động với Bộ Lao động, trong đó chứng nhận rằng người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động nước ngoài mức lương phổ biến cho vị trí này. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng vị trí này đòi hỏi kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn mà người lao động nước ngoài có, và vị trí không thể được lấp đầy bởi một công nhân Hoa Kỳ.

Sau khi đơn đăng ký điều kiện lao động được phê duyệt, người sử dụng lao động phải nộp đơn yêu cầu I-129 với Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ. Bản kiến ​​nghị này phải bao gồm bằng chứng cho thấy người lao động nước ngoài có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để lấp đầy vị trí. Bản kiến ​​nghị cũng phải bao gồm bằng chứng cho thấy người sử dụng lao động tuân thủ các yêu cầu của chương trình Visa H-1B.

Nếu đơn khởi kiện được chấp thuận, người lao động nước ngoài có thể xin thị thực H-1B tại một lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Hoa Kỳ tại nước họ. Công nhân nước ngoài cũng có thể xin thị thực H-1B tại cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ nếu họ đã ở Hoa Kỳ trong tình trạng không di dân hợp lệ.

Sau khi Visa H-1B được phê duyệt, người lao động nước ngoài có thể vào Hoa Kỳ và bắt đầu làm việc cho chủ nhân của họ. Công nhân nước ngoài phải vẫn làm việc với cùng một người sử dụng lao động trong suốt thời gian của Visa hoặc cho đến khi nó bị chấm dứt. Công nhân nước ngoài cũng phải tuân thủ các điều khoản của thị thực, bao gồm cả ngày hết hạn hoặc họ có thể bị trục xuất.

Visa H-1B là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn làm việc tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực H-1B là thị thực tạm thời và không dẫn đến việc thường trú. Những người muốn có được một thẻ xanh và trở thành thường trú nhân phải theo đuổi các con đường khác, chẳng hạn như kết hôn với công dân Hoa Kỳ, nhập cư gia đình hoặc nhập cư dựa trên việc làm.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/general/topic/immigration/h1b

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models

3. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/h-1b-specialty-occupation.html

 

h1b visa

The H-1B visa is a type of work visa issued by the United States government that allows foreign citizens to temporarily work in the United States. This type of visa is specifically for those who have a job offer from a U.S. employer, and the visa is typically valid for three to six years. The H-1B visa is a popular option for those who want to work in the United States, and it is also a great way for employers to hire skilled foreign workers who can add value to their organization.

The H-1B visa program was created in 1990 as part of the Immigration Act of 1990. It was designed to help employers fill positions in the United States with skilled foreign workers who could fill labor shortages in certain industries and professions. The H-1B visa is a temporary, non-immigrant visa and is available to those who are sponsored by their employer. The visa is valid for up to three years, and it can be extended for up to six years.

In order to be eligible for the H-1B visa, the applicant must have a job offer from a U.S. employer. The employer must then file a Labor Condition Application with the Department of Labor, which certifies that the employer will pay the foreign worker the prevailing wage for the position. The employer must also demonstrate that the position requires specialized knowledge and skills that the foreign worker has, and that the position cannot be filled by a U.S. worker.

Once the Labor Condition Application is approved, the employer must then file an I-129 petition with U.S. Citizenship and Immigration Services. This petition must include evidence that the foreign worker has the necessary qualifications and experience to fill the position. The petition must also include evidence that the employer is in compliance with the requirements of the H-1B visa program.

If the petition is approved, the foreign worker may then apply for the H-1B visa at a U.S. consulate or embassy in their home country. The foreign worker may also apply for an H-1B visa at a U.S. port of entry if they are already in the United States in a valid non-immigrant status.

Once the H-1B visa is approved, the foreign worker may enter the United States and begin to work for their employer. The foreign worker must remain employed with the same employer for the duration of the visa or until it is terminated. The foreign worker must also abide by the terms of the visa, including the expiration date, or they may be subject to deportation.

The H-1B visa is a great option for those looking to work in the United States. It is important to note, however, that the H-1B visa is a temporary visa and does not lead to permanent residency. Those who wish to obtain a green card and become a permanent resident must pursue other paths, such as marriage to a U.S. citizen, family-based immigration, or employment-based immigration.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/general/topic/immigration/h1b

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models

3. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/h-1b-specialty-occupation.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)