Tin tức

Visa H1b – visa h1b ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa H1b – visa h1b ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa H1b

Chương trình Visa H-1B là một loại thị thực không di dân cho phép các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ tạm thời thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn. Nó đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà tuyển dụng cần lấp đầy các vị trí đòi hỏi kiến ​​thức hoặc kỹ năng chuyên môn.

Thị thực H-1B được tạo ra vào năm 1990 và được quản lý bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ và Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Nó có sẵn cho các cá nhân có ít nhất một bằng cử nhân hoặc tương đương với một nghề nghiệp đặc biệt. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng vị trí này đòi hỏi một mức độ như vậy và quốc gia nước ngoài đủ điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc.

Để xin thị thực H-1B, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin tình trạng lao động (LCA) với Bộ Lao động. LCA là một tài liệu chứng thực cam kết của người sử dụng lao động để trả cho quốc gia nước ngoài mức lương phổ biến cho vị trí này và tuân thủ tất cả các luật lao động khác. Sau khi LCA được phê duyệt, nhà tuyển dụng có thể nộp đơn khởi kiện với USCIS.

Bản kiến ​​nghị phải bao gồm bằng chứng cho thấy quốc gia nước ngoài đáp ứng trình độ cho vị trí này, cũng như bằng chứng về khả năng của người sử dụng lao động để trả mức lương cần thiết. Sau khi kiến ​​nghị được phê duyệt, quốc gia nước ngoài có thể xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Visa H-1B ban đầu có giá trị trong tối đa ba năm và có thể được gia hạn thêm ba năm nữa. Sau thời gian sáu năm đã hết hạn, quốc gia nước ngoài phải ở bên ngoài Hoa Kỳ trong một năm trước khi họ đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực H-1B.

Visa H-1B đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các nhà tuyển dụng muốn lấp đầy các vị trí trong lĩnh vực công nghệ. Trong những năm gần đây, chương trình đã phải chịu mức giới hạn hàng năm, giới hạn số lượng thị thực có thể được cấp mỗi năm. MAP hàng năm hiện tại là 65.000, với thêm 20.000 thị thực dành cho các cá nhân có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn từ một trường đại học Hoa Kỳ.

Chương trình Visa H-1B đã gây tranh cãi trong những năm gần đây do cáo buộc lạm dụng của một số nhà tuyển dụng. Một số nhà phê bình của chương trình cho rằng nó đang được sử dụng để thuê lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn so với công nhân Hoa Kỳ. Những người khác cho rằng chương trình này là điều cần thiết cho các nhà tuyển dụng cần lấp đầy các vị trí với các kỹ năng chuyên môn.

Mặc dù tranh cãi, chương trình Visa H-1B vẫn là một công cụ quan trọng cho các nhà tuyển dụng cần lấp đầy các vị trí có kiến ​​thức hoặc kỹ năng chuyên môn. Chương trình cho phép người sử dụng lao động thuê người lao động nước ngoài trong khi đáp ứng tất cả các yêu cầu lao động và đảm bảo rằng họ được trả lương phổ biến.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://www.uscis.gov/working-in-the-us/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models
US Department of State – Visas:https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

 

visa h1b

The H-1B visa program is a type of nonimmigrant visa that allows U.S. employers to temporarily hire foreign workers in specialty occupations. It has become a popular option for employers who need to fill positions that require specialized knowledge or skills.

The H-1B visa was created in 1990 and is administered by the U.S. Department of Labor and U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). It is available to individuals who have obtained at least a bachelor’s degree or its equivalent in a specialty occupation. The employer must also prove that the position requires such a degree and that the foreign national is qualified to perform the duties associated with the job.

To apply for an H-1B visa, the employer must file a Labor Condition Application (LCA) with the Department of Labor. The LCA is a document that attests to the employer’s commitment to pay the foreign national the prevailing wage for the position and to comply with all other labor laws. Once the LCA is approved, the employer can then file a petition with USCIS.

The petition must include evidence that the foreign national meets the qualifications for the position, as well as evidence of the employer’s ability to pay the required wage. Once the petition is approved, the foreign national can apply for a visa at a U.S. embassy or consulate.

The H-1B visa is initially valid for up to three years, and can be extended for an additional three years. After the six-year period has expired, the foreign national must remain outside the United States for one year before they are eligible to reapply for an H-1B visa.

The H-1B visa has become a popular choice for employers looking to fill positions in the technology sector. In recent years, the program has been subject to an annual cap, which limits the number of visas that can be issued each year. The current annual cap is 65,000, with an additional 20,000 visas available for individuals with a master’s degree or higher from a U.S. university.

The H-1B visa program has been controversial in recent years due to allegations of abuse by some employers. Some critics of the program argue that it is being used to hire foreign workers at lower wages than U.S. workers. Others argue that the program is essential for employers who need to fill positions with specialized skills.

Despite the controversy, the H-1B visa program remains an important tool for employers who need to fill positions with specialized knowledge or skills. The program allows employers to hire foreign workers while meeting all labor requirements and ensuring that they are paid the prevailing wage.

Relevant government websites:

https://www.uscis.gov/working-in-the-us/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations-and-fashion-models
US Department of State – Visas:https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)