Tin tức

Visa khách truy cập – visitor visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa khách truy cập – visitor visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa khách truy cập

Visa khách truy cập là một tài liệu cho phép một quốc gia nước ngoài vào Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian và mục đích cụ thể. Tùy thuộc vào loại thị thực khách truy cập bạn cần, quy trình đăng ký có thể dài và bạn có thể cần cung cấp một số tài liệu để chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu cho thị thực.

Bước đầu tiên trong việc xin thị thực khách truy cập là xác định loại thị thực bạn cần. Có một số loại thị thực du khách, bao gồm thị thực du lịch, thị thực kinh doanh, thị thực sinh viên và thị thực y tế. Mỗi loại thị thực có bộ yêu cầu riêng mà bạn phải đáp ứng để đủ điều kiện.

Khi bạn đã xác định loại thị thực bạn cần, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn thích hợp. Biểu mẫu sẽ yêu cầu thông tin về danh tính của bạn, kế hoạch du lịch của bạn và mục đích của chuyến thăm của bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp các tài liệu để chứng minh rằng bạn đáp ứng các yêu cầu cho thị thực, chẳng hạn như hộ chiếu hợp lệ, giấy khai sinh và bằng chứng hỗ trợ tài chính.

Sau khi bạn đã hoàn thành mẫu đơn, bạn sẽ cần gửi nó cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bạn cũng sẽ cần phải trả một khoản phí xử lý, thay đổi tùy thuộc vào loại thị thực bạn đang nộp đơn. Khi ứng dụng của bạn đã được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thị thực trong thư.

Khi bạn đến Hoa Kỳ, bạn sẽ cần trình bày thị thực và hộ chiếu của mình cho một nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới. Cảnh sát sẽ xem xét các tài liệu của bạn và đặt câu hỏi cho bạn về mục đích truy cập của bạn. Nếu cảnh sát hài lòng với câu trả lời của bạn, bạn sẽ được phép vào Hoa Kỳ.

Một khi bạn ở Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định. Bạn cũng phải ở trong khoảng thời gian và mục đích được chỉ định trên thị thực của bạn. Nếu bạn vi phạm các điều khoản trong thị thực của bạn, bạn có thể bị trục xuất.

Thị thực du khách là một cách có giá trị để công dân nước ngoài đến thăm Hoa Kỳ với một mục đích cụ thể. Quá trình ứng dụng có thể dài và yêu cầu một số tài liệu, vì vậy điều quan trọng là phải chuẩn bị. Một khi bạn đã được chấp thuận cho thị thực của khách, bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định trong khi ở Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eligibility.html

2. https://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp

3. https://travel.gc.ca/travelling/visas/temporary-resident-visa

 

visitor visa

A visitor visa is a document that allows a foreign national to enter the United States for a specific period of time and purpose. Depending on the type of visitor visa you need, the application process can be lengthy, and you may need to provide several documents to prove that you meet the requirements for the visa.

The first step in applying for a visitor visa is to determine what type of visa you need. There are several types of visitor visas, including tourist visas, business visas, student visas, and medical visas. Each type of visa has its own set of requirements that you must meet in order to be eligible.

Once you have determined the type of visa you need, you will need to fill out the appropriate application form. The form will ask for information about your identity, your travel plans, and the purpose of your visit. You will also need to provide documents to prove that you meet the requirements for the visa, such as a valid passport, birth certificate, and proof of financial support.

After you have completed the application form, you will need to submit it to the U.S. Department of State. You will also need to pay a processing fee, which varies depending on the type of visa you are applying for. Once your application has been approved, you will receive a visa in the mail.

When you arrive in the United States, you will need to present your visa and passport to a Customs and Border Protection officer. The officer will review your documents and ask you questions about your purpose for visiting. If the officer is satisfied with your answers, you will be allowed to enter the United States.

Once you are in the United States, you must abide by all laws and regulations. You must also stay within the length of time and purpose specified on your visa. If you violate the terms of your visa, you may be subject to deportation.

Visitor visas are a valuable way for foreign nationals to visit the United States for a specific purpose. The application process can be lengthy and require several documents, so it is important to be prepared. Once you have been approved for a visitor visa, you must abide by all laws and regulations while in the United States.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eligibility.html

2. https://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp

3. https://travel.gc.ca/travelling/visas/temporary-resident-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)