Tin tức

Visa khởi nghiệp – startup visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa khởi nghiệp – startup visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa khởi nghiệp

Visa khởi nghiệp là một loại thị thực cho phép các doanh nhân nước ngoài khởi động và phát triển kinh doanh tại Hoa Kỳ. Visa này được thiết kế để thu hút các doanh nhân nước ngoài, những người có thể mang lại những ý tưởng sáng tạo, tạo việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Visa khởi nghiệp được quản lý bởi Dịch vụ nhập cư và quốc tịch Hoa Kỳ (USCIS). Để đủ điều kiện nhận thị thực, ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, chẳng hạn như thể hiện ý tưởng kinh doanh sáng tạo, có tối thiểu 100.000 đô la tài trợ và có một cố vấn hoặc cố vấn có kinh nghiệm.

Chương trình Visa khởi nghiệp được thiết kế để thu hút các doanh nhân nước ngoài đến Hoa Kỳ và cung cấp cho họ cơ hội để khởi động doanh nghiệp của riêng họ. Visa cho phép các doanh nhân ở lại nước này đến hai năm, trong thời gian đó họ có thể thành lập doanh nghiệp của mình. Người giữ thị thực cũng được phép đưa gia đình của mình đến Hoa Kỳ.

Visa nhằm giúp các doanh nhân nước ngoài có ý tưởng tốt nhưng thiếu tài nguyên để khởi động doanh nghiệp của họ. Nó cho phép họ truy cập vào các nguồn lực, vốn và chuyên môn cần thiết để đưa doanh nghiệp của họ lên khỏi mặt đất. Visa cũng cho phép các doanh nhân này tiếp cận thị trường lớn của Hoa Kỳ, có thể có lợi cho hoạt động kinh doanh của họ.

Chương trình Visa khởi nghiệp đã được nhiều người ca ngợi, bao gồm cả Tổng thống Obama, người đã nói rằng nó sẽ giúp tạo ra việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế. Visa đã được coi là một cách để thu hút các doanh nhân tài năng từ khắp nơi trên thế giới và cung cấp cho họ cơ hội để khởi động công việc kinh doanh của họ tại Hoa Kỳ.

Các nhà phê bình của chương trình Visa khởi nghiệp đã bày tỏ lo ngại rằng nó có thể bị lạm dụng bởi những người không thực sự là doanh nhân mà là những người chỉ muốn ở lại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có mối quan tâm rằng thị thực có thể được sử dụng để mang lại những người lao động có tay nghề thấp, những người có thể lấy việc làm từ công dân Mỹ.

Nhìn chung, thị thực khởi nghiệp là một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nhân nước ngoài đang tìm cách khởi động một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Nó cung cấp quyền truy cập vào các nguồn lực và vốn cần thiết để khởi động một doanh nghiệp thành công, cũng như cơ hội ở lại nước này đến hai năm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực không nhằm mục đích để các cá nhân ở lại Hoa Kỳ mà không có ý định khởi động một doanh nghiệp.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/start-business/startup-visa.html
2. https://www.innovation.ca/en/programs/start-up-visa
3. https://www.canadavisa.com/canada-immigration/start-up-visa.html

 

startup visa

The startup visa is a type of visa that allows foreign entrepreneurs to launch and grow their business in the United States. This visa is designed to attract foreign entrepreneurs who can bring innovative ideas, create jobs, and stimulate economic growth.

The startup visa is administered by the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). To be eligible for the visa, applicants must meet certain criteria, such as demonstrating an innovative business idea, having a minimum of $100,000 in funding, and having an experienced mentor or advisor.

The startup visa program is designed to attract foreign entrepreneurs to the United States and provide them with the opportunity to launch their own business. The visa allows entrepreneurs to remain in the country for up to two years, during which time they can establish their business. The visa holder is also allowed to bring his or her family to the United States.

The visa is intended to help foreign entrepreneurs who have a good idea but lack the resources to launch their business. It allows them to access the resources, capital, and expertise needed to get their business off the ground. The visa also allows these entrepreneurs to access the large market of the United States, which can be beneficial to their business.

The startup visa program has been praised by many, including President Obama, who has said that it will help create jobs and stimulate economic growth. The visa has been seen as a way to attract talented entrepreneurs from around the world and provide them with the opportunity to launch their business in the United States.

Critics of the startup visa program have expressed concern that it could be abused by those who are not truly entrepreneurs but rather those who just want to stay in the United States. There is also the concern that the visa could be used to bring in low-skilled workers who could take away jobs from American citizens.

Overall, the startup visa is an attractive option for foreign entrepreneurs who are looking to launch a business in the United States. It provides access to the resources and capital needed to launch a successful business, as well as the opportunity to remain in the country for up to two years. It is important to note, however, that the visa is not intended to be a way for individuals to stay in the United States without the intention of launching a business.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/start-business/startup-visa.html
2. https://www.innovation.ca/en/programs/start-up-visa
3. https://www.canadavisa.com/canada-immigration/start-up-visa.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)