Tin tức

Visa kỳ nghỉ làm việc – working holiday visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa kỳ nghỉ làm việc – working holiday visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa kỳ nghỉ làm việc

Visa kỳ nghỉ làm việc (WHV) là một loại thị thực cho phép những người trẻ tuổi từ một số quốc gia đi du lịch và làm việc ở một quốc gia khác trong một khoảng thời gian. WHV được thiết kế để cung cấp cho những người trẻ tuổi cơ hội trải nghiệm sống và làm việc ở nước ngoài, đồng thời cho phép họ đi du lịch và khám phá đất nước họ đang đến thăm.

Visa kỳ nghỉ làm việc là gì?

Visa kỳ nghỉ làm việc (WHV) là một loại thị thực cho phép những người trẻ tuổi từ một số quốc gia đi du lịch và làm việc ở một quốc gia khác trong một khoảng thời gian. WHV được thiết kế để cung cấp cho những người trẻ tuổi cơ hội trải nghiệm sống và làm việc ở nước ngoài, đồng thời cho phép họ đi du lịch và khám phá đất nước họ đang đến thăm.

Ai đủ điều kiện nhận thị thực kỳ nghỉ làm việc?

Nói chung, WHV có sẵn cho công dân của một số quốc gia ở độ tuổi từ 18 đến 30. Tiêu chí đủ điều kiện khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của quốc gia bạn quan tâm đến thăm.

Visa kỳ nghỉ làm việc có giá trị trong bao lâu?

Độ dài của A WHV khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang đến thăm. Ở một số quốc gia, WHV có giá trị trong tối đa 12 tháng, trong khi ở các quốc gia khác, nó có thể có giá trị trong tối đa 18 tháng hoặc thậm chí hai năm. Điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của quốc gia bạn quan tâm đến việc truy cập trước khi đăng ký WHV.

Những hoạt động nào được cho phép trên thị thực kỳ nghỉ làm việc?

Nói chung, những người nắm giữ WHV được phép làm việc tại quốc gia họ đang đến thăm, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho công việc. Những người nắm giữ WHV cũng được phép học tập tại quốc gia họ đang đến thăm, mặc dù có thể có những hạn chế về thời gian họ có thể học. Ngoài ra, những người nắm giữ WHV được phép đi du lịch và khám phá đất nước họ đang đến.

Tôi cần những tài liệu nào để nộp đơn xin thị thực kỳ nghỉ làm việc?

Để đăng ký WHV, bạn sẽ cần cung cấp một số tài liệu nhất định, bao gồm hộ chiếu hợp lệ, bằng chứng hỗ trợ tài chính và bằng chứng bảo hiểm y tế. Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ghé thăm, bạn cũng có thể cần cung cấp kiểm tra hồ sơ tội phạm, kiểm tra y tế và/hoặc các tài liệu bổ sung. Điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của quốc gia bạn quan tâm đến việc truy cập trước khi đăng ký WHV.

Các chi phí liên quan đến thị thực kỳ nghỉ làm việc là gì?

Chi phí của một WHV khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang đến thăm. Nói chung, có một khoản phí cho chính thị thực, cũng như các chi phí bổ sung liên quan đến việc có được các tài liệu cần thiết và hoàn thành quy trình nộp đơn. Điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu cụ thể của quốc gia bạn quan tâm đến việc truy cập trước khi đăng ký WHV.

Những lợi ích của thị thực kỳ nghỉ làm việc là gì?

Lợi ích chính của WHV là nó cho phép những người trẻ tuổi đi du lịch và làm việc ở nước ngoài, đồng thời cho phép họ trải nghiệm sống và làm việc trong một nền văn hóa khác. Ngoài ra, những người nắm giữ WHV được phép nghiên cứu và khám phá đất nước họ đang đến thăm, cho họ cơ hội để có được các kỹ năng và kiến ​​thức mới. Cuối cùng, những người nắm giữ WHV có thể gia hạn thị thực của họ ngoài giai đoạn ban đầu, cho họ nhiều thời gian hơn để khám phá và trải nghiệm đất nước họ đang đến thăm.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/work/thinking-about-coming-to-new-zealand-temporarily/working-holiday-visa

 

working holiday visa

A Working Holiday Visa (WHV) is a type of visa that allows young people from certain countries to travel and work in another country for a set period of time. The WHV is designed to provide young people with an opportunity to experience living and working in a foreign country, while also allowing them to travel and explore the country they are visiting.

What is a Working Holiday Visa?

A Working Holiday Visa (WHV) is a type of visa that allows young people from certain countries to travel and work in another country for a set period of time. The WHV is designed to provide young people with an opportunity to experience living and working in a foreign country, while also allowing them to travel and explore the country they are visiting.

Who is eligible for a Working Holiday Visa?

Generally, WHV’s are available to citizens of certain countries who are between the ages of 18 and 30. Eligibility criteria vary from country to country, so it is important to check the specific requirements of the country you are interested in visiting.

How long is a Working Holiday Visa valid for?

The length of a WHV varies depending on the country you are visiting. In some countries, the WHV is valid for up to 12 months, while in others, it may be valid for up to 18 months or even two years. It is important to check the specific requirements of the country you are interested in visiting before applying for a WHV.

What activities are allowed on a Working Holiday Visa?

Generally, WHV holders are allowed to work in the country they are visiting, provided they meet the eligibility requirements for the job. WHV holders are also allowed to study in the country they are visiting, although there may be restrictions on the length of time they can study. Additionally, WHV holders are allowed to travel and explore the country they are visiting.

What documents do I need in order to apply for a Working Holiday Visa?

In order to apply for a WHV, you will need to provide certain documents, including a valid passport, proof of financial support, and proof of health insurance. Depending on the country you are visiting, you may also need to provide a criminal record check, a medical examination, and/or additional documents. It is important to check the specific requirements of the country you are interested in visiting before applying for a WHV.

What are the costs associated with a Working Holiday Visa?

The cost of a WHV varies depending on the country you are visiting. Generally, there is a fee for the visa itself, as well as additional costs associated with obtaining the necessary documents and completing the application process. It is important to check the specific requirements of the country you are interested in visiting before applying for a WHV.

What are the benefits of a Working Holiday Visa?

The primary benefit of a WHV is that it allows young people to travel and work in a foreign country, while also allowing them to experience living and working in a different culture. Additionally, WHV holders are allowed to study and explore the country they are visiting, giving them the opportunity to gain new skills and knowledge. Finally, WHV holders may be able to extend their visa beyond the initial period, giving them more time to explore and experience the country they are visiting.

Relevant government websites:

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/work/thinking-about-coming-to-new-zealand-temporarily/working-holiday-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)