Tin tức

Visa L1 – l1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa L1 – l1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa L1

Visa L1 là thị thực không di dân cho phép những người nước ngoài được tuyển dụng bởi một công ty đa quốc gia làm việc tại Hoa Kỳ. Visa này được thiết kế cho các công ty quốc tế đang tìm cách gửi nhân viên của họ đến Hoa Kỳ để làm việc trong khả năng quản lý hoặc điều hành hoặc làm việc ở vị trí liên quan đến kiến ​​thức chuyên môn.

Visa L1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty cần chuyển nhân viên đến Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Visa này cho phép nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa bảy năm. Visa có giá trị trong khoảng thời gian ban đầu lên đến ba năm và có thể được gia hạn thêm hai năm, trong tổng số bảy năm ở lại.

Để đủ điều kiện nhận thị thực L1, nhân viên phải được công ty thuê trong ít nhất một năm liên tục trong ba năm trước khi nộp đơn. Nhân viên cũng phải được công ty tuyển dụng trong một công ty quản lý, điều hành hoặc năng lực chuyên môn. Ngoài ra, công ty phải là một thực thể kinh doanh hợp lệ đang tích cực tham gia vào thương mại quốc tế.

Quá trình nộp đơn cho thị thực L1 khá đơn giản. Nhân viên phải hoàn thành Mẫu I-129, đó là bản kiến ​​nghị cho một nhân viên không di dân. Người sử dụng lao động cũng phải nộp bằng chứng về lịch sử việc làm và trình độ làm việc của nhân viên, cũng như bằng chứng về thương mại quốc tế của công ty. Khi ứng dụng được phê duyệt, nhân viên có thể vào Hoa Kỳ trên thị thực L1.

Visa L1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty cần chuyển nhân viên đến Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Visa này cho phép nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa bảy năm. Ngoài ra, nhân viên có thể đưa các thành viên gia đình trực tiếp của họ đến Hoa Kỳ trên thị thực L2. Visa này có giá trị trong cùng thời gian với thị thực L1 và các thành viên gia đình có thể làm việc ở Hoa Kỳ.

Visa L1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty cần chuyển nhân viên đến Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Thị thực này cho phép nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa bảy năm và đưa các thành viên gia đình trực tiếp của họ đến Hoa Kỳ trên thị thực L2. Ngoài ra, quy trình ứng dụng tương đối đơn giản và thị thực thường được phê duyệt trong vòng một vài tuần. Vì những lý do này, Visa L1 là một lựa chọn hấp dẫn cho các công ty muốn chuyển nhân viên đến Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. USCIS: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1-intracompany-transferee
2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/intra-company-transferee.html
3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor-cert/intracompany-transferees

 

l1 visa

The L1 visa is a non-immigrant visa that enables foreign nationals who are employed by a multinational company to work in the United States. This visa is designed for international companies that are looking to send their employees to the United States to work in a managerial or executive capacity, or to work in a position that involves specialized knowledge.

The L1 visa is a great option for companies that need to transfer employees to the United States for a short period of time. This visa allows the employee to work in the U.S. for up to seven years. The visa is valid for an initial period of up to three years, and can be renewed for an additional two years, for a total of seven years of stay.

In order to qualify for an L1 visa, the employee must have been employed by the company for at least one continuous year in the three years prior to the application. The employee must also be employed by the company in a managerial, executive, or specialized knowledge capacity. Additionally, the company must be a valid business entity that is actively engaged in international trade.

The application process for an L1 visa is fairly straightforward. The employee must complete Form I-129, which is the petition for a non-immigrant worker. The employer must also submit evidence of the employee’s employment history and qualifications, as well as evidence of the company’s international trade. Once the application is approved, the employee may enter the United States on an L1 visa.

The L1 visa is a great option for companies that need to transfer employees to the United States for a short period of time. This visa allows the employee to work in the U.S. for up to seven years. Additionally, the employee may bring their immediate family members to the United States on an L2 visa. This visa is valid for the same duration as the L1 visa, and the family members may work in the United States.

The L1 visa is a great option for companies that need to transfer employees to the United States for a short period of time. This visa allows the employee to work in the U.S. for up to seven years and to bring their immediate family members to the United States on an L2 visa. Additionally, the application process is relatively straightforward and the visa is generally approved within a few weeks. For these reasons, the L1 visa is an attractive option for companies looking to transfer employees to the United States.

Relevant government websites:

1. USCIS: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1-intracompany-transferee
2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/intra-company-transferee.html
3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor-cert/intracompany-transferees

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)