Tin tức

Visa L1b – l1b visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa L1b – l1b visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa L1b

Visa L1 là thị thực không di dân do Dịch vụ Nhập cư và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) cấp. Nó được thiết kế để cho phép các công ty chuyển nhân viên từ một trong những văn phòng nước ngoài liên kết của họ sang một trong các văn phòng của họ ở Hoa Kỳ. Nhân viên phải làm việc cho công ty ở nước ngoài trong ít nhất một năm liên tục trong ba năm qua trước khi nộp đơn xin thị thực.

Visa L1 được chia thành hai loại: L1a và L1b. Visa L1A dành cho các giám đốc điều hành, người quản lý và những người có kiến ​​thức chuyên môn. Nó cho phép họ làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa bảy năm. Visa L1B dành cho nhân viên có kiến ​​thức chuyên môn về các sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu, thiết bị, kỹ thuật, quản lý của công ty hoặc các lợi ích khác của tổ chức. Nó cho phép nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ trong tối đa năm năm.

Visa L1 là một cách tuyệt vời để các công ty chuyển nhân viên từ một trong các văn phòng nước ngoài của họ sang một trong các văn phòng của họ ở Hoa Kỳ. Nó cho phép công ty chuyển giao nhân viên một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không cần phải trải qua quá trình dài và tốn kém để có được thị thực làm việc cho nhân viên. Ngoài ra, nhân viên không cần phải trải qua quá trình dài và tốn kém để có được thẻ xanh.

Để đủ điều kiện nhận thị thực L1, nhân viên phải làm việc cho công ty ở nước ngoài ít nhất một năm liên tục trong ba năm qua trước khi xin thị thực. Ngoài ra, nhân viên phải ở vị trí quản lý hoặc điều hành hoặc có kiến ​​thức chuyên môn về các sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu, thiết bị, kỹ thuật, quản lý của công ty hoặc các lợi ích khác của tổ chức.

Quá trình nộp đơn cho thị thực L1 tương đối đơn giản. Người sử dụng lao động trước tiên phải nộp đơn thỉnh cầu thay mặt cho nhân viên với USCIS. Bản kiến ​​nghị phải bao gồm bằng chứng về việc làm của nhân viên ở nước ngoài và bằng chứng về trình độ của nhân viên cho vị trí mà họ đang được chuyển đến Hoa Kỳ. Bản kiến ​​nghị cũng phải bao gồm bằng chứng về khả năng của công ty để trả lương cho nhân viên tại Hoa Kỳ.

Sau khi bản kiến ​​nghị được phê duyệt, nhân viên sẽ cần nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài. Nhân viên sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc làm của họ ở nước ngoài, bằng chứng về trình độ của họ cho vị trí họ đang được chuyển đến Hoa Kỳ và bằng chứng về khả năng của công ty để trả lương cho nhân viên tại Hoa Kỳ. Họ cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về ý định trở về quê nhà sau khi ở lại Hoa Kỳ.

Khi thị thực được cấp, nhân viên có thể đi du lịch đến Hoa Kỳ và bắt đầu làm việc cho công ty. Visa có giá trị trong tối đa bảy năm đối với người có Visa L1A và lên đến năm năm đối với người có thị thực L1B. Nhân viên có thể nộp đơn xin gia hạn sau khi thị thực hết hạn, miễn là họ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu cho thị thực.

Nhìn chung, thị thực L1 là một cách tuyệt vời để các công ty chuyển nhân viên từ một trong các văn phòng nước ngoài của họ sang một trong các văn phòng của họ ở Hoa Kỳ. Nó cho phép công ty chuyển giao nhân viên một cách nhanh chóng và dễ dàng, mà không cần phải trải qua quá trình dài và tốn kém để có được thị thực làm việc cho nhân viên. Ngoài ra, nhân viên không cần phải trải qua quá trình dài và tốn kém để có được thẻ xanh.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1b-intracompany-transferee-specialized-knowledge

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-employment-visas/l-1a-intracompany-transferee-executive-or-manager.html

3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/h-1b/l-1b

 

l1b visa

The L1 visa is a nonimmigrant visa issued by United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). It is designed to allow companies to transfer employees from one of their affiliated foreign offices to one of their offices in the United States. The employee must have worked for the company abroad for at least one continuous year in the last three years before applying for the visa.

The L1 visa is divided into two categories: L1A and L1B. The L1A visa is for executives, managers, and people with specialized knowledge. It allows them to work in the United States for up to seven years. The L1B visa is for employees with specialized knowledge of the company’s products, services, research, equipment, techniques, management, or other interests of the organization. It allows the employee to work in the United States for up to five years.

The L1 visa is a great way for companies to transfer employees from one of their foreign offices to one of their offices in the United States. It allows the company to transfer the employee quickly and easily, without having to go through the lengthy and expensive process of obtaining a work visa for the employee. Additionally, the employee does not need to go through the lengthy and expensive process of obtaining a green card.

In order to qualify for an L1 visa, the employee must have worked for the company abroad for at least one continuous year in the last three years before applying for the visa. Additionally, the employee must be in a managerial or executive position, or have specialized knowledge of the company’s products, services, research, equipment, techniques, management, or other interests of the organization.

The application process for the L1 visa is relatively simple. The employer must first file a petition on behalf of the employee with USCIS. The petition must include evidence of the employee’s employment abroad and evidence of the employee’s qualifications for the position they are being transferred to in the United States. The petition must also include proof of the company’s ability to pay the employee’s salary in the United States.

Once the petition is approved, the employee will need to apply for the visa at a US embassy or consulate abroad. The employee will need to provide evidence of their employment abroad, evidence of their qualifications for the position they are being transferred to in the United States, and evidence of the company’s ability to pay the employee’s salary in the United States. They will also need to provide evidence of their intention to return to their home country after their stay in the United States.

Once the visa is granted, the employee can travel to the United States and begin working for the company. The visa is valid for up to seven years for L1A visa holders and up to five years for L1B visa holders. The employee can apply for an extension after the visa expires, as long as they continue to meet the requirements for the visa.

Overall, the L1 visa is a great way for companies to transfer employees from one of their foreign offices to one of their offices in the United States. It allows the company to transfer the employee quickly and easily, without having to go through the lengthy and expensive process of obtaining a work visa for the employee. Additionally, the employee does not need to go through the lengthy and expensive process of obtaining a green card.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/l-1b-intracompany-transferee-specialized-knowledge

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-employment-visas/l-1a-intracompany-transferee-executive-or-manager.html

3. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/h-1b/l-1b

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)