Tin tức

Visa nghỉ hưu – retirement visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa nghỉ hưu – retirement visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa nghỉ hưu

Visa nghỉ hưu là một loại thị thực cho phép người nước ngoài nghỉ hưu ở nước ngoài. Nó thường được cấp cho những người ở độ tuổi nghỉ hưu hoặc những người sẽ có thể tự hỗ trợ về mặt tài chính khi sống ở nước ngoài. Thị thực hưu trí có sẵn ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc và Liên minh châu Âu.

Để đủ điều kiện nhận thị thực nghỉ hưu, ứng viên thường phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Những yêu cầu này khác nhau giữa các quốc gia, nhưng thường liên quan đến việc cung cấp bằng chứng về đủ nguồn tài chính, chẳng hạn như lương hưu hoặc thu nhập khác, để hỗ trợ bản thân khi sống ở nước này. Trong một số trường hợp, ứng viên cũng có thể cần chứng minh rằng họ ở độ tuổi nghỉ hưu, mặc dù yêu cầu tuổi có thể thay đổi theo quốc gia.

Tại Hoa Kỳ, thị thực hưu trí được cấp thông qua Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Để đủ điều kiện nhận thị thực nghỉ hưu, ứng viên phải ít nhất 55 tuổi và phải có thu nhập hàng năm ít nhất là 50.000 USD hoặc tương đương với tài sản. Ngoài ra, ứng viên phải có hộ chiếu hợp lệ và phải cung cấp bằng chứng bảo hiểm y tế.

Thị thực hưu trí thường có giá trị trong một năm, với tùy chọn gia hạn cho năm thứ hai. Sau hai năm, ứng viên có thể đủ điều kiện cho tình trạng cư trú vĩnh viễn.

Tại Canada, thị thực nghỉ hưu có sẵn thông qua Chương trình Lớp Trải nghiệm Canada (CEC). Để đủ điều kiện, ứng viên phải ít nhất 55 tuổi và phải có thu nhập tối thiểu hàng năm là 75.000 đô la CAD hoặc tương đương trong tài sản. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh rằng họ có hiểu biết tốt về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế.

Tại Úc, thị thực hưu trí có sẵn thông qua luồng đầu tư hưu trí (RIS). Để đủ điều kiện, ứng viên phải ít nhất 55 tuổi và phải có thu nhập hàng năm ít nhất 75.000 đô la AUD hoặc tương đương trong tài sản. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh rằng họ có hiểu biết tốt về tiếng Anh và phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế.

Trong Liên minh châu Âu, thị thực hưu trí có sẵn thông qua chương trình thẻ xanh châu Âu. Để đủ điều kiện, ứng viên phải ít nhất 55 tuổi và phải có thu nhập hàng năm ít nhất € 50.000 EUR hoặc tương đương với tài sản. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh rằng họ có hiểu biết tốt về tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức và phải cung cấp bằng chứng về bảo hiểm y tế.

Bất kể bạn đang tìm kiếm thị thực nghỉ hưu nào, điều quan trọng là phải nhận thức được các yêu cầu của ứng dụng và để đảm bảo rằng bạn gặp họ. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu và hạn chế thị thực của quốc gia đích của bạn để bạn có thể đảm bảo rằng bạn vẫn tuân thủ luật pháp.

Nếu bạn đang xem xét nộp đơn xin thị thực nghỉ hưu, tốt nhất là tham khảo ý kiến ​​một luật sư nhập cư có kinh nghiệm, người có thể giúp bạn điều hướng quy trình và đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.immigration.go.th/frontend/th/information/visa/retirement-visa
2. https://www.thaiembassy.org/bangkok/en/consular/visas/retirement-visa.html
3. https://www.thailand-business-news.com/travel-tourism/457-visa-thailand-retirement-visa-for-foreigners.html

 

retirement visa

A retirement visa is a type of visa that allows foreign citizens to retire in a foreign country. It is typically granted to people who are of retirement age or who will be able to support themselves financially while living abroad. Retirement visas are available in many countries, including the United States, Canada, Australia, and the European Union.

In order to qualify for a retirement visa, applicants must generally meet certain requirements. These requirements vary from country to country, but typically involve providing proof of sufficient financial resources, such as a pension or other income, to support themselves while living in the country. In some cases, applicants may also need to demonstrate that they are of retirement age, although the age requirement can vary by country.

In the United States, retirement visas are issued through the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). To qualify for a retirement visa, applicants must be at least 55 years of age and must have an annual income of at least $50,000 USD or the equivalent in assets. Additionally, applicants must have a valid passport and must provide proof of health insurance.

Retirement visas are typically valid for one year, with the option to renew for a second year. After two years, applicants may be eligible for permanent residence status.

In Canada, retirement visas are available through the Canadian Experience Class (CEC) program. To qualify, applicants must be at least 55 years of age and must have a minimum annual income of $75,000 CAD or the equivalent in assets. Additionally, applicants must demonstrate that they have a good understanding of English or French, and must provide proof of health insurance.

In Australia, retirement visas are available through the Retirement Investor Stream (RIS). To qualify, applicants must be at least 55 years of age and must have an annual income of at least $75,000 AUD or the equivalent in assets. Additionally, applicants must demonstrate that they have a good understanding of English and must provide proof of health insurance.

In the European Union, retirement visas are available through the European Blue Card program. To qualify, applicants must be at least 55 years of age and must have an annual income of at least €50,000 EUR or the equivalent in assets. Additionally, applicants must demonstrate that they have a good understanding of English, French, or German, and must provide proof of health insurance.

No matter which country you are seeking a retirement visa in, it is important to be aware of the application requirements and to ensure that you meet them. Additionally, it is important to understand the visa requirements and restrictions of your destination country so that you can ensure that you remain in compliance with the law.

If you are considering applying for a retirement visa, it is best to consult an experienced immigration lawyer who can help you navigate the process and ensure that you meet all of the necessary requirements.

Relevant government websites:

1. https://www.immigration.go.th/frontend/th/information/visa/retirement-visa
2. https://www.thaiembassy.org/bangkok/en/consular/visas/retirement-visa.html
3. https://www.thailand-business-news.com/travel-tourism/457-visa-thailand-retirement-visa-for-foreigners.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)