Tin tức

Visa nhập cư đa dạng – diversity immigrant visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa nhập cư đa dạng – diversity immigrant visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa nhập cư đa dạng

Chương trình Visa nhập cư đa dạng, thường được gọi là xổ số thẻ xanh, là một chương trình trao tới 55.000 thẻ xanh mỗi năm cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ. Chương trình được tạo ra vào năm 1990 để tăng sự đa dạng của dân số Hoa Kỳ và cung cấp cơ hội cho những người từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp trong lịch sử vào Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện cho chương trình Visa nhập cư đa dạng, một cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Ứng viên phải đến từ một quốc gia đủ điều kiện, một quốc gia có ít hơn 50.000 người nhập cư vào Hoa Kỳ trong năm năm qua. Ngoài ra, ứng viên phải có ít nhất một giáo dục trung học hoặc tương đương, hoặc hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp đòi hỏi ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm.

Chương trình Visa nhập cư đa dạng dành cho bất kỳ quốc gia nào của một quốc gia đủ điều kiện, bất kể quốc gia cư trú hiện tại của họ. Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến, bao gồm thông tin tiểu sử cơ bản, chẳng hạn như tên, ngày sinh và nơi sinh, cũng như một bức ảnh. Sau khi ứng dụng được nộp, ứng viên sẽ nhận được số xác nhận.

Sau khi nhận được ứng dụng, ứng viên sẽ được nhập vào hệ thống xổ số nơi họ sẽ được chọn ngẫu nhiên. Những người được chọn trong xổ số sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo và sẽ được gửi thêm hướng dẫn về cách tiến hành quy trình nộp đơn.

Quá trình nộp đơn cho chương trình Visa nhập cư đa dạng là dài và phức tạp. Sau khi được chọn trong xổ số, người nộp đơn phải gửi thêm tài liệu, chẳng hạn như hộ chiếu hợp lệ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và bằng chứng về giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc. Ứng viên cũng phải vượt qua các buổi chiếu y tế và an ninh, và tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Nếu người nộp đơn được chấp thuận, họ sẽ nhận được một thẻ xanh, nơi cấp cho họ nơi cư trú vĩnh viễn hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thẻ xanh cho phép người giữ sống và làm việc tại Hoa Kỳ, cũng như đi du lịch vào và ra khỏi đất nước. Chủ thẻ xanh cũng đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Hoa Kỳ sau năm năm.

Chương trình thị thực nhập cư đa dạng là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ. Nó cung cấp cho họ cơ hội để sống và làm việc tại Hoa Kỳ, cũng như cơ hội đăng ký quyền công dân Hoa Kỳ. Mặc dù quá trình ứng dụng dài và phức tạp, nhưng nó đáng để nỗ lực cho những người được chọn trong xổ số.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program

3. https://www.dvlottery.state.gov/

 

diversity immigrant visa

The Diversity Immigrant Visa Program, more commonly known as the green card lottery, is a program that awards up to 55,000 green cards each year to individuals from countries with low rates of immigration to the United States. The program was created in 1990 to increase the diversity of the U.S. population and to provide opportunities to people from countries with historically low rates of immigration to the United States.

To be eligible for the Diversity Immigrant Visa Program, an individual must meet certain eligibility requirements. Applicants must be from an eligible country, which is a country that has had fewer than 50,000 immigrants to the United States over the past five years. Additionally, applicants must have at least a high school education or its equivalent, or two years of work experience in an occupation that requires at least two years of training or experience.

The Diversity Immigrant Visa Program is open to any national of an eligible country, regardless of their current country of residence. Applicants must submit an online application, which includes basic biographical information, such as name, date of birth, and place of birth, as well as a photograph. Once the application is submitted, applicants will receive a confirmation number.

Once the application is received, applicants will be entered into a lottery system where they will be randomly selected. Those who are selected in the lottery will be notified by the U.S. Department of State and will be sent further instructions on how to proceed with the application process.

The application process for the Diversity Immigrant Visa Program is lengthy and complex. After being selected in the lottery, applicants must submit additional documents, such as a valid passport, birth certificate, marriage certificate, and proof of education or work experience. Applicants must also pass medical and security screenings, and attend an in-person interview at a U.S. Embassy or Consulate.

If the applicant is approved, they will receive a green card, which grants them lawful permanent residence in the United States. The green card allows the holder to live and work in the United States, as well as travel in and out of the country. Green card holders are also eligible to apply for U.S. citizenship after five years.

The Diversity Immigrant Visa Program is a great opportunity for individuals from countries with low rates of immigration to the United States. It provides them with the opportunity to live and work in the United States, as well as a chance to apply for U.S. citizenship. Although the application process is lengthy and complicated, it is worth the effort for those who are selected in the lottery.

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program

3. https://www.dvlottery.state.gov/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)