Tin tức

Visa sinh viên 500 – student visa 500 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa sinh viên 500 – student visa 500 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa sinh viên 500

Visa 500 sinh viên là thị thực cho phép sinh viên quốc tế học tập tại Úc. Đó là một thị thực tạm thời cho phép sinh viên ở lại trong nước trong suốt khóa học của họ.

Để đủ điều kiện nhận Visa 500 sinh viên, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Bao gồm các:

1. Bạn phải được chấp nhận vào một tổ chức giáo dục Úc.

2. Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn có đủ tiền để trang trải chi phí học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại khi ở Úc.

3. Bạn phải có bảo hiểm y tế.

4. Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ.

5. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu của nhân vật.

6. Bạn phải nộp đơn xin thị thực sinh viên 500 ít nhất 6 tuần trước khi bạn dự định đi du lịch đến Úc.

7. Bạn phải có thị thực hợp lệ để nhập lại đất nước của bạn.

Khi bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu, sau đó bạn phải nộp đơn xin Visa 500 sinh viên với Bộ Nội vụ. Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về sự chấp nhận của bạn vào một tổ chức giáo dục Úc, bằng chứng về khả năng tài chính của bạn để trang trải chi phí học tập tại Úc, bằng chứng về bảo hiểm y tế hợp lệ và hộ chiếu hợp lệ.

Một khi bạn đã nộp đơn, Bộ Nội vụ sẽ đánh giá nó và đưa ra quyết định. Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp Visa 500 sinh viên.

Visa 500 sinh viên cho phép bạn ở lại Úc trong suốt khóa học của bạn. Nó cũng cho phép bạn làm việc lên tới 40 giờ mỗi hai tuần trong khi khóa học của bạn đang trong phiên và toàn thời gian trong các khóa học theo lịch trình.

Bạn phải duy trì đăng ký vào một khóa học đã được phê duyệt và đáp ứng tất cả các điều kiện của Visa sinh viên 500. Nếu bạn không làm như vậy, thị thực của bạn có thể bị hủy.

Điều quan trọng cần lưu ý là Visa 500 sinh viên không cho phép bạn ở lại Úc vô thời hạn. Khi khóa học của bạn kết thúc, bạn phải nộp đơn xin thị thực khác hoặc rời khỏi đất nước.

Visa 500 sinh viên là một cách tuyệt vời để sinh viên quốc tế học tập tại Úc và có được kinh nghiệm có giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu và điều kiện của thị thực và bạn hiểu các điều kiện của thị thực.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dhs.gov/topic/student-visa
2. https://studyinthestates.dhs.gov/
3. https://www.ice.gov/sevis/students

 

student visa 500

A student visa 500 is a visa which enables international students to study in Australia. It is a temporary visa that allows students to stay in the country for the duration of their course.

To be eligible for a student visa 500, you must meet certain requirements. These include:

1. You must be accepted into an Australian educational institution.

2. You must be able to prove that you have enough funds to cover the cost of tuition, living expenses and travel costs while in Australia.

3. You must have health insurance.

4. You must have a valid passport.

5. You must meet the character requirements.

6. You must have applied for a student visa 500 at least 6 weeks before you plan to travel to Australia.

7. You must have a valid visa to re-enter your home country.

Once you have met all the requirements, you must then lodge an application for a student visa 500 with the Department of Home Affairs. You will need to provide evidence of your acceptance into an Australian educational institution, evidence of your financial capacity to cover the costs of studying in Australia, evidence of valid health insurance, and a valid passport.

Once you have lodged your application, the Department of Home Affairs will assess it and make a decision. If your application is approved, you will be issued a student visa 500.

The student visa 500 allows you to stay in Australia for the duration of your course. It also allows you to work up to 40 hours per fortnight while your course is in session, and full-time during scheduled course breaks.

You must maintain your enrolment in an approved course and meet all the conditions of your student visa 500. If you fail to do so, your visa may be cancelled.

It is important to note that the student visa 500 does not allow you to stay in Australia indefinitely. Once your course ends, you must either apply for another visa or leave the country.

The student visa 500 is a great way for international students to study in Australia and gain valuable experience. However, it is important to ensure that you meet all the requirements and conditions of the visa, and that you understand the conditions of your visa.

Relevant government websites:

1. https://www.dhs.gov/topic/student-visa
2. https://studyinthestates.dhs.gov/
3. https://www.ice.gov/sevis/students

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)