Tin tức

Visa tốt nghiệp tạm thời – temporary graduate visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa tốt nghiệp tạm thời – temporary graduate visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa tốt nghiệp tạm thời

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) là một lựa chọn thị thực được thiết kế dành riêng cho các sinh viên tốt nghiệp quốc tế của các trường đại học Úc. Nó cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế sống và làm việc tại Úc tạm thời sau khi họ hoàn thành việc học.

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) là một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên quốc tế muốn gia hạn ở Úc sau khi hoàn thành việc học. Visa này cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế ở lại Úc tới bốn năm và có được kinh nghiệm làm việc có giá trị.

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) có sẵn cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành việc học tại Úc trong vòng sáu tháng qua và đáp ứng các tiêu chí sau:

• đã hoàn thành trình độ giáo dục đại học, chẳng hạn như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ từ một trường đại học Úc;

• đã đạt được kết quả học tập tổng thể bằng hoặc cao hơn so với cấp độ 8 cấp độ của Úc (AQF);

• Thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh;

• Có ba năm kinh nghiệm làm việc lành nghề;

• Có thị thực Úc hiện tại;

• có bảo hiểm y tế hợp lệ;

• có bằng chứng về đủ tiền để hỗ trợ bản thân khi ở Úc; Và

• Đáp ứng các yêu cầu nhân vật.

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế làm việc tại Úc trong tối đa bốn năm. Trong thời gian này, sinh viên tốt nghiệp quốc tế có thể có được kinh nghiệm làm việc có giá trị và xây dựng các mạng lưới chuyên nghiệp có thể giúp họ trong tương lai.

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) cũng cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế cơ hội nộp đơn xin thường trú. Điều này có thể được thực hiện thông qua chương trình di chuyển lành nghề chung hoặc thông qua chương trình được đề cử của chủ lao động.

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485) là một lựa chọn tuyệt vời cho những sinh viên quốc tế muốn gia hạn ở Úc sau khi hoàn thành việc học. Visa này cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế ở lại Úc tới bốn năm và có được kinh nghiệm làm việc có giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là thị thực này chỉ có giá trị trong bốn năm và sinh viên tốt nghiệp quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí được nêu để đủ điều kiện nhận thị thực.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
2. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-
3. https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/visa-and-immigration/temporary-graduate-visa-subclass-485

 

temporary graduate visa

The Temporary Graduate Visa (subclass 485) is a visa option specifically designed for international graduates of Australian universities. It enables international graduates to live and work in Australia temporarily after they have completed their studies.

The Temporary Graduate Visa (subclass 485) is a great option for international students who wish to extend their stay in Australia after completing their studies. This visa allows international graduates to stay in Australia for up to four years and gain valuable work experience.

The Temporary Graduate visa (subclass 485) is available to international students who have completed their studies in Australia within the last six months and who meet the following criteria:

• Have completed a higher education qualification, such as a bachelor’s degree, master’s degree, or doctorate from an Australian university;

• Have obtained an overall academic result which is equal to or higher than the Australian Qualifications Framework (AQF) level 8;

• Are proficient in the English language;

• Have three years of skilled work experience;

• Have a current Australian visa;

• Have valid health insurance;

• Have evidence of sufficient funds to support themselves while in Australia; and

• Meet the character requirements.

The Temporary Graduate Visa (subclass 485) enables international graduates to work in Australia for up to four years. During this time, international graduates can gain valuable work experience and build professional networks which can help them in the future.

The Temporary Graduate Visa (subclass 485) also provides international graduates with the opportunity to apply for permanent residency. This can be done through the General Skilled Migration program or through the Employer Nominated Scheme.

The Temporary Graduate Visa (subclass 485) is a great option for international students who wish to extend their stay in Australia after completing their studies. This visa allows international graduates to stay in Australia for up to four years and gain valuable work experience. However, it is important to remember that this visa is only valid for four years and that international graduates must meet the criteria outlined in order to be eligible for the visa.

Relevant government websites:

1. https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-graduate-485
2. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/485-
3. https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/visa-and-immigration/temporary-graduate-visa-subclass-485

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)