Tin tức

Visa U 2021 – visa u 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa U 2021 – visa u 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa U 2021

Chính sách thị thực năm 2021 sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Dự kiến ​​những thay đổi trong chính sách thị thực năm 2021 sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, du lịch quốc tế và nhập cư.

Những thay đổi quan trọng nhất trong năm 2021 dự kiến ​​sẽ ở Hoa Kỳ. Chính quyền Trump đã công bố một số thay đổi đối với chính sách thị thực vào năm 2021, bao gồm lệnh cấm đối với một số quốc gia, một lệnh điều hành của người Mỹ mua và mở rộng chương trình Visa H-1B.

Lệnh cấm thị thực là một thay đổi lớn đã được chính quyền Trump đề xuất. Lệnh cấm này áp dụng cho công dân của bảy quốc gia: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen và Triều Tiên. Lệnh cấm này đã bị chỉ trích bởi nhiều người, bao gồm các tổ chức nhân quyền và các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ.

Lệnh điều hành của người Mỹ Mua là một thay đổi lớn trong chính sách thị thực vào năm 2021. Lệnh điều hành này yêu cầu các công ty Mỹ ưu tiên người lao động Mỹ khi tuyển dụng và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Mỹ sản xuất. Lệnh này đã bị chỉ trích rộng rãi bởi nhiều người, bao gồm cả những người trong ngành công nghệ.

Chương trình Visa H-1B cũng đang được mở rộng vào năm 2021. Chương trình Visa này cho phép các công ty Mỹ thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao từ các quốc gia khác. Chính quyền Trump đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu cho những người có thị thực H-1B lên 130.000 đô la mỗi năm, cũng như giảm số lượng thị thực có sẵn.

Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng dự kiến ​​sẽ thay đổi chính sách thị thực của họ vào năm 2021. Ví dụ, Canada đang lên kế hoạch giới thiệu một hệ thống ủy quyền du lịch điện tử mới, điều này sẽ giúp khách du lịch từ một số quốc gia dễ dàng vào nước này. Vương quốc Anh cũng đang lên kế hoạch giới thiệu một hệ thống nhập cư dựa trên điểm vào năm 2021.

Nhìn chung, chính sách thị thực năm 2021 dự kiến ​​sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Có khả năng những thay đổi này sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, du lịch quốc tế và nhập cư.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/visas/visa-information-resources/visa-types

3. U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom: https://uk.usembassy.gov/visas/visa-information/

 

visa u 2021

Visa policy of 2021 is going to be an important topic of discussion for many countries around the world. It is expected that the changes in visa policy in 2021 will have a major impact on the global economy, international travel, and immigration.

The most significant changes in 2021 are expected to be in the United States. The Trump administration has announced a number of changes to the visa policy in 2021, including a ban on certain countries, a “Buy American” executive order, and an expansion of the H-1B visa program.

The visa ban is a major change that has been proposed by the Trump administration. This ban applies to citizens of seven countries: Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen, and North Korea. This ban has been criticized by many, including human rights organizations and members of the US Congress.

The “Buy American” executive order is another major change in visa policy in 2021. This executive order requires US companies to prioritize American workers when hiring and to use American-made products and services. This order has been widely criticized by many, including those in the tech industry.

The H-1B visa program is also being expanded in 2021. This visa program allows US companies to hire highly skilled foreign workers from other countries. The Trump administration has proposed raising the minimum salary for H-1B visa holders to $130,000 per year, as well as reducing the number of visas available.

Many other countries around the world are also expected to make changes to their visa policies in 2021. Canada, for example, is planning to introduce a new electronic travel authorization system, which will make it easier for travelers from certain countries to enter the country. The United Kingdom is also planning to introduce a points-based immigration system in 2021.

Overall, the visa policy of 2021 is expected to be an important topic of discussion for many countries around the world. It is likely that these changes will have a major impact on the global economy, international travel, and immigration.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/visas/visa-information-resources/visa-types

3. U.S. Embassy & Consulates in the United Kingdom: https://uk.usembassy.gov/visas/visa-information/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)