Tin tức

4 CHÍNH SÁCH MỚI DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CANADA

Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố 4 chương trình mới dành cho hơn 90,000 lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế đang sinh sống tại Canada.

Các chính sách công đặc biệt này cho phép người lao động tạm thời, sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp và có những kỹ năng, kinh nghiệm để đóng góp vào việc phòng chống bệnh dịch và phục hồi nền kinh tế Canada trở thành thường trú nhân.

IRCC sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 06/05/2021 đến 05/11/2021 với chỉ tiêu như sau:

 • 20,000 hồ sơ cho các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe (healthcare)
 • 30,000 hồ sơ cho các ngành thiết yếu được chỉ định khác
 • 40,000 hồ sơ cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại Canada

CHƯƠNG TRÌNH 1 VÀ 2: Dành cho người lao động quốc tế, không sinh sống tại Quebec, với kinh nghiệm làm việc tại Canada thuộc nhóm ngành thiết yếu

 • Tích lũy ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian (từ 1,560 giờ) trong 3 năm gần nhất tại Canada
 • Ngành nghề được quy định bởi chính phủ Canada
  • Stream A: Các ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe như y tá, dược sĩ, nha sỹ, vật lý trị liệu…
  • Stream B: Các ngành ưu tiên khác như hỗ trợ bán hàng; ngành công nghiệp, điện và xây dựng; vận tải và vận hành thiết bị nặng…
 • Đang làm việc tại Canada với Giấy phép lao động tại thời điểm nộp hồ sơ xin thường trú nhân và sau khi hồ sơ được chấp thuận. Trường hợp tự kinh doanh hay làm việc tự do sẽ không được tính.
 • Đang sinh sống hợp pháp tại Canada
 • Có ý định sinh sống tại một tỉnh bang ngoài Quebec
 • Về yêu cầu ngoại ngữ:
  • Chương trình 1 yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt CLB 4 (tương đương IELTS 4.0)
  • Chương trình 2 yêu cầu chứng chỉ tiếng Pháp tối thiểu đạt CLB 4
 • Một số điều kiện phụ khác

Sự khác biệt giữa chương trình 1 và chương trình 2 là chương trình 2 sẽ KHÔNG bị giới hạn về số lượng miễn sinh viên nộp trước ngày 05/11/2021.

Sinh viên có thể tham khảo thông tin về 2 chương trình tại các link sau:

Chương trình 1: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience.html

Chương trình 2: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience-french.html

CHƯƠNG TRÌNH 3 VÀ 4: Dành cho sinh viên quốc tế, không sinh sống tại Quebec, có bằng cấp do Canada cấp

 • Hoàn thành chương trình học tại DLI của Canada từ tháng 01/2017. DLI được quy định như sau:
  • Trường công lập bao gồm cao đẳng, trường nghề, đại học hoặc Quebec CEGEP
  • Trường tư thục tại Quebec nhưng được vận hành theo các quy tắc của trường công tại Quebec
  • Trường tư thục hoặc công lập tại Quebec cung cấp các chương trình đào tạo nghề (Diploma of vocational studies – DVS hoặc Attestation of vocational specialization – AVS) với thời gian học là 900 tiếng hoặc dài hơn
  • Trường tư thục được phép cấp bằng (degree) cho một vài chương trình học của trường theo quy định pháp luật của tỉnh bang.
 • Đã được cấp bằng ít nhất là bằng cao đẳng với thời gian học từ 16 tháng trở lên (hoặc 2 chương trình 8 tháng)
 • Có Giấy phép học tập trong suốt thời gian học
 • Đang làm việc tại Canada với Giấy phép lao động tại thời điểm nộp hồ sơ xin thường trú nhân và sau khi hồ sơ được chấp thuận. Trường hợp tự kinh doanh hay làm việc tự do sẽ không được tính.
 • Đang sinh sống hợp pháp tại Canada
 • Có ý định sinh sống tại một tỉnh bang ngoài Quebec
 • Về yêu cầu ngoại ngữ:
  • Chương trình 3 yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt CLB 5 (tương đương IELTS 5.0)
  • Chương trình 4 yêu cầu chứng chỉ tiếng Pháp tối thiểu đạt CLB 5
 • Một số điều kiện phụ khác

Sự khác biệt giữa chương trình 3 và chương trình 4 là chương trình 4 sẽ KHÔNG bị giới hạn về số lượng miễn sinh viên nộp trước ngày 05/11/2021.

Sinh viên có thể tham khảo thông tin về 2 chương trình tại các link sau:

Chương trình 3: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates.html

Chương trình 4: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/public-policies/trpr-international-graduates-french.html