Tin tức

CHÍNH SÁCH PGWP MỚI CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Đại dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho sinh viên quốc tế đang theo học tại Canada. Cụ thể, các bạn phải đối mặt với tình trạng không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, bị mất việc hoặc bị cắt giảm giờ làm. Vì thế, IRCC đã đưa ra một chính sách mới giúp cho sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc mà các bạn cần để đủ điều kiện định cư lâu dài.

Vào ngày 08/01/2021, IRCC chính thức cho phép các sinh viên quốc tế có Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP) đã hoặc sắp hết hạn đăng ký Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp Mở (Open PGWP) mới. IRCC đã ước tính rằng 52.000 sinh viên tốt nghiệp với PGWP hết hạn hoặc sắp hết hạn có thể được hưởng lợi từ chính sách công này.

Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp Mở (Open PGWP) mới sẽ có hiệu lực trong 18 tháng và sẽ cho phép sinh viên quốc tế ở lại Canada tiếp tục tìm việc làm. Không giống như Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp Đóng (Closed PGWP), chỉ ràng buộc người lao động nước ngoài với một chủ lao động ở Canada, Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp Mở (Open PGWP) cho phép sinh viên quốc tế làm việc cho bất kỳ chủ lao động nào họ chọn và không bắt buộc chỉ làm việc với một chủ lao động.

Để xin Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp Mở (Open PGWP) theo chính sách mới, sinh viên quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Phải có PGWP hết hạn sau ngày 30/01/2020 hoặc còn hạn ít nhất 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ gia hạn;
  • Đang sinh sống tại Canada;
  • Trạng thái tạm trú hợp lệ hoặc đang đăng ký để gia hạn

Quá trình đăng ký sẽ được mở từ ngày 27/01/2021 đến ngày 27/07/2021.