Tin tức

Các trường đại học ở nước ngoài cung cấp học bổng – universities abroad offering scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các trường đại học ở nước ngoài cung cấp học bổng – universities abroad offering scholarships ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các trường đại học ở nước ngoài cung cấp học bổng

Học bổng cho sinh viên quốc tế có sẵn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các trường đại học ở nước ngoài. Những học bổng này có thể giúp giảm một số chi phí liên quan đến du học, bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt. Trong một số trường hợp, học bổng thậm chí có thể chi trả toàn bộ chi phí của một sinh viên.

1. Đại học Oxford

Đại học Oxford cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế. Chương trình Lãnh đạo và Học bổng Oxford-Weidenfeld và Hoffmann là một chương trình học bổng được tài trợ đầy đủ cho các sinh viên từ các nước đang phát triển đã đạt được học tập và thể hiện tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

2. Đại học Cambridge

Đại học Cambridge cung cấp một loạt các học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm các học bổng quốc tế Cambridge. Học bổng này có sẵn cho sinh viên từ tất cả các quốc gia và chi trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

3. Đại học Tokyo

Đại học Tokyo cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế. Chúng bao gồm Học bổng Lãnh đạo Châu Á Thái Bình Dương và Học bổng Lãnh đạo Toàn cầu, cả hai đều là học bổng được tài trợ đầy đủ bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

4. Eth Zurich

ETH Zurich cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng ETH Excellence và Học bổng Lãnh đạo Toàn cầu ETH. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

5. Đại học Hồng Kông

Đại học Hồng Kông cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm chương trình học bổng tiến sĩ Hồng Kông và học bổng quốc tế của Câu lạc bộ J Racer Hồng Kông. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

6. Đại học Melbourne

Đại học Melbourne cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng Nghiên cứu Quốc tế Melbourne và Học bổng giải phóng phí quốc tế Melbourne. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

7. Đại học Hoàng gia Luân Đôn

Imperial College London cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng Chủ tịch Đại học Hoàng gia Luân Đôn và Học bổng Quốc tế của Đại học Hoàng gia Luân Đôn. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

8. Đại học Quốc gia Singapore

Đại học Quốc gia Singapore cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng NUS Global Merit và Học bổng Sinh viên Quốc tế NUS. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

9. Đại học Sydney

Đại học Sydney cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng Quốc tế Đại học Sydney và Học bổng toàn cầu của Đại học Sydney. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

10. Đại học Monash

Đại học Monash cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế, bao gồm Học bổng Monash International Merit và Học bổng Lãnh đạo Quốc tế Monash. Cả hai học bổng này đều được tài trợ đầy đủ và trả học phí, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Institute of International Education: https://www.iie.org/
2. Education USA: https://educationusa.state.gov/
3. U.S. Department of State: https://www.state.gov/education-and-exchanges/

 

universities abroad offering scholarships

Scholarships for international students are available from a variety of sources, including universities abroad. These scholarships can help to defray some of the costs associated with studying abroad, including tuition and living expenses. In some cases, scholarships may even cover the entirety of a student’s expenses.

1. University of Oxford

The University of Oxford offers a variety of scholarships to international students. The Oxford-Weidenfeld and Hoffmann Scholarships and Leadership Programme is a fully-funded scholarship programme for students from developing countries who have achieved academically and demonstrate potential to become leaders in their field. The scholarship covers tuition fees, living expenses, and travel costs.

2. University of Cambridge

The University of Cambridge offers a range of scholarships for international students, including the Cambridge International Scholarships. This scholarship is available to students from all countries and covers tuition fees, living expenses, and travel costs.

3. University of Tokyo

The University of Tokyo offers a number of scholarships for international students. These include the Asia Pacific Leaders Scholarship and the Global Leaders Scholarship, both of which are fully-funded scholarships that cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

4. ETH Zurich

ETH Zurich offers a number of scholarships for international students, including the ETH Excellence Scholarship and the ETH Global Leaders Scholarship. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

5. University of Hong Kong

The University of Hong Kong offers a number of scholarships for international students, including the Hong Kong PhD Fellowship Scheme and the Hong Kong Jockey Club International Scholarships. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

6. University of Melbourne

The University of Melbourne offers a number of scholarships for international students, including the Melbourne International Research Scholarship and the Melbourne International Fee Remission Scholarship. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

7. Imperial College London

Imperial College London offers a number of scholarships for international students, including the Imperial College London President’s Scholarship and the Imperial College London International Scholarships. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

8. National University of Singapore

The National University of Singapore offers a number of scholarships for international students, including the NUS Global Merit Scholarship and the NUS International Student Scholarship. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

9. University of Sydney

The University of Sydney offers a number of scholarships for international students, including the University of Sydney International Scholarships and the University of Sydney Global Scholarships. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

10. Monash University

Monash University offers a number of scholarships for international students, including the Monash International Merit Scholarship and the Monash International Leaders Scholarship. Both of these scholarships are fully-funded and cover tuition fees, living expenses, and travel costs.

Relevant government websites:

1. Institute of International Education: https://www.iie.org/
2. Education USA: https://educationusa.state.gov/
3. U.S. Department of State: https://www.state.gov/education-and-exchanges/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)