Tin tức

Chi phí du học cho sinh viên Ấn Độ ở Rupees – cost of studying abroad for indian students in rupees ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Chi phí du học cho sinh viên Ấn Độ ở Rupees – cost of studying abroad for indian students in rupees ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Chi phí du học cho sinh viên Ấn Độ ở Rupees

Chi phí học tập ở nước ngoài cho sinh viên Ấn Độ phụ thuộc vào một số yếu tố như quốc gia học tập, trường đại học, loại bằng cấp và thời gian của khóa học. Tùy thuộc vào các yếu tố này, chi phí du học có thể dao động ở bất cứ đâu từ R. 5 lakhs đến R. 25 lakhs.

Chi phí du học có thể được chia thành một số thành phần, bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí linh tinh khác. Học phí có thể bao gồm chi phí của khóa học, phí đăng ký, phí thư viện và các chi phí hành chính khác. Chi phí sinh hoạt có thể bao gồm chỗ ở, thực phẩm, du lịch và các chi phí hàng ngày khác. Các chi phí linh tinh khác sẽ bao gồm phí thị thực, bảo hiểm, sách giáo khoa và các mục liên quan khác.

Chi phí học phí cho sinh viên quốc tế học tập tại các trường đại học Ấn Độ thay đổi từ R. 5 lakhs đến R. 25 lakhs, tùy thuộc vào quốc gia học tập, trường đại học và loại bằng cấp. Chẳng hạn, học phí cho chương trình thạc sĩ hai năm tại Vương quốc Anh có thể dao động từ R. 12 lakhs đến R. 25 lakhs. Tương tự, học phí cho chương trình bằng đại học bốn năm tại Hoa Kỳ có thể dao động từ R. 15 lakhs đến R. 20 lakhs.

Chi phí sinh hoạt cho sinh viên quốc tế học tập ở Ấn Độ khác nhau đáng kể tùy thuộc vào quốc gia học tập. Ví dụ, chi phí sinh hoạt ở Vương quốc Anh có thể từ R. 50.000 đến R. 1 lakh mỗi tháng, trong khi chi phí sinh hoạt ở Hoa Kỳ có thể dao động từ R. 1 lakh đến R. 1,5 lakhs mỗi tháng. Những chi phí này sẽ bao gồm chỗ ở, thực phẩm, du lịch và các chi phí hàng ngày khác.

Ngoài học phí và chi phí sinh hoạt, sinh viên quốc tế học tập ở Ấn Độ cũng có thể phải chịu thêm chi phí linh tinh. Các chi phí này có thể bao gồm phí thị thực, bảo hiểm, sách giáo khoa và các mục liên quan khác. Lệ phí thị thực cho sinh viên quốc tế học tập ở Ấn Độ có thể từ R. 10.000 đến R. 20.000. Chi phí bảo hiểm có thể dao động từ R. 5.000 đến R. 10.000, tùy thuộc vào loại bảo hiểm. Sách giáo khoa và các mục liên quan khác có thể có giá từ R. 5.000 đến R. 10.000.

Tóm lại, chi phí du học cho sinh viên Ấn Độ có thể dao động ở bất cứ đâu từ R. 5 lakhs đến R. 25 lakhs, tùy thuộc vào quốc gia học tập, trường đại học, loại bằng cấp và thời gian của khóa học. Điều quan trọng cần lưu ý là các ước tính này không bao gồm các chi phí linh tinh bổ sung như phí thị thực, bảo hiểm, sách giáo khoa và các mục liên quan khác.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.scholarships.gov.in/Study_Abroad_Scholarships
2. https://www.edufever.com/study-abroad-cost-indian-students/
3. https://www.edwiseinternational.com/blog/study-abroad-cost-in-india-for-indian-students/

 

cost of studying abroad for indian students in rupees

The cost of studying abroad for Indian students depends on several factors such as the country of study, the university, the type of degree, and the duration of the course. Depending on these factors, the cost of studying abroad can range anywhere from Rs. 5 lakhs to Rs. 25 lakhs.

The cost of studying abroad can be broken down into several components, including tuition fees, living expenses, and other miscellaneous expenses. Tuition fees might include the cost of the course, registration fees, library fees, and other administrative costs. Living expenses may include accommodation, food, travel, and other day-to-day expenses. The other miscellaneous expenses would include visa fees, insurance, textbooks, and other related items.

The cost of tuition fees for international students studying in Indian universities varies from Rs. 5 lakhs to Rs. 25 lakhs, depending on the country of study, the university, and the type of degree. For instance, tuition fees for a two-year Master’s degree program in the United Kingdom can range from Rs. 12 lakhs to Rs. 25 lakhs. Similarly, tuition fees for a four-year undergraduate degree program in the United States can range from Rs. 15 lakhs to Rs. 20 lakhs.

Living expenses for international students studying in India vary significantly depending on the country of study. For instance, living expenses in the United Kingdom can range from Rs. 50,000 to Rs. 1 lakh per month, whereas living expenses in the United States can range from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakhs per month. These expenses would include accommodation, food, travel, and other day-to-day expenses.

In addition to tuition fees and living expenses, international students studying in India may also have to bear additional miscellaneous expenses. These expenses may include visa fees, insurance, textbooks, and other related items. Visa fees for international students studying in India can range from Rs. 10,000 to Rs. 20,000. Insurance costs can range from Rs. 5,000 to Rs. 10,000, depending on the type of insurance coverage. Textbooks and other related items may cost anywhere from Rs. 5,000 to Rs. 10,000.

In conclusion, the cost of studying abroad for Indian students can range anywhere from Rs. 5 lakhs to Rs. 25 lakhs, depending on the country of study, the university, the type of degree, and the duration of the course. It is important to note that these estimates do not include additional miscellaneous expenses such as visa fees, insurance, textbooks, and other related items.

Relevant government websites:

1. https://www.scholarships.gov.in/Study_Abroad_Scholarships
2. https://www.edufever.com/study-abroad-cost-indian-students/
3. https://www.edwiseinternational.com/blog/study-abroad-cost-in-india-for-indian-students/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)