Tin tức

Học bổng của chính phủ để đi du học – government scholarships for studying abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng của chính phủ để đi du học – government scholarships for studying abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng của chính phủ để đi du học

Giới thiệu

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế, gặp gỡ những người mới, khám phá các nền văn hóa khác nhau và hiểu rõ hơn về thế giới. Tuy nhiên, du học cũng có thể tốn kém. May mắn thay, có một loạt các học bổng có sẵn để giúp trang trải chi phí du học. Những học bổng này được cung cấp bởi các chính phủ, trường đại học và các tổ chức khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số học bổng chính phủ phổ biến nhất để đi du học.

Học bổng chính phủ Hoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp một loạt các học bổng cho du học. Chúng bao gồm Học bổng Quốc tế Benjamin A. Gilman, Quỹ giáo dục ở nước ngoài và Chương trình Fulbright.

Học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman là một chương trình của Cục Giáo dục và Văn hóa của Bộ Hoa Kỳ. Nó cung cấp tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học Hoa Kỳ, những người đang nhận tài trợ cho Pell Grant liên bang để học tập hoặc thực tập ở nước ngoài. Quỹ giáo dục ở nước ngoài là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân cung cấp học bổng lên tới 10.000 đô la cho công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân đang đi du học.

Chương trình Fulbright là một chương trình trao đổi quốc tế uy tín được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Nó cung cấp các khoản tài trợ cho nghiên cứu, nghiên cứu và cơ hội giảng dạy ở nước ngoài cho công dân Hoa Kỳ và công dân nước ngoài.

Học bổng Chính phủ Vương quốc Anh

Chính phủ Vương quốc Anh cung cấp một số học bổng cho du học. Chúng bao gồm các học bổng Chevening, Học bổng Marshall và Học bổng Liên bang và Kế hoạch học bổng.

Học bổng Chevening được chính phủ Anh trao cho các sinh viên quốc tế muốn theo đuổi các nghiên cứu sau đại học ở Anh. Học bổng Marshall là một học bổng uy tín cung cấp tài trợ cho tối đa hai năm học tại bất kỳ môn học nào tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh. Học bổng Liên bang và Kế hoạch học bổng cung cấp tài trợ cho sinh viên từ việc phát triển các nước Liên bang đến nghiên cứu ở Anh.

Học bổng chính phủ Úc

Chính phủ Úc cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế học tập tại Úc. Chúng bao gồm các học bổng và học bổng Endeavour, Giải thưởng Úc và Cuộc đối thoại Thanh niên Úc-Trung Quốc.

Học bổng và học bổng nỗ lực cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế để thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp ở Úc. Giải thưởng Úc cung cấp tài trợ cho sinh viên quốc tế để thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu ngắn hạn tại Úc. Cuộc đối thoại thanh niên Úc-Trung Quốc cung cấp các khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la cho những người trẻ tuổi từ Úc và Trung Quốc để thực hiện các chương trình trao đổi văn hóa và nghiên cứu ở các quốc gia khác.

Học bổng chính phủ Canada

Chính phủ Canada cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế học tập tại Canada. Chúng bao gồm Học bổng tốt nghiệp Vanier Canada, Học bổng sau tiến sĩ của Banting và Chương trình Giải thưởng Canada-Brazil.

Học bổng tốt nghiệp Vanier Canada cung cấp tài trợ cho sinh viên quốc tế để theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ ở Canada. Các học bổng sau tiến sĩ của Banting cung cấp tài trợ cho các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ quốc tế để theo đuổi nghiên cứu ở Canada. Chương trình Giải thưởng Canada-Brazil cung cấp các khoản tài trợ lên tới 7.500 đô la cho những người trẻ tuổi từ Canada và Brazil để thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu ở các quốc gia khác.

Phần kết luận

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích. Tuy nhiên, nó cũng có thể đắt tiền. May mắn thay, có một loạt các học bổng của chính phủ có sẵn để giúp trang trải chi phí du học. Những học bổng này được cung cấp bởi các chính phủ, trường đại học và các tổ chức khác ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.studyabroad.gov/funding
2. https://www.studyabroad.com/scholarships
3. https://www.scholarships.gov/financial-aid/grants-and-scholarships/federal-grants

 

government scholarships for studying abroad

Introduction

Studying abroad is an exciting and rewarding experience. It provides students with the opportunity to gain international experience, meet new people, explore different cultures, and gain a better understanding of the world. However, studying abroad can also be expensive. Fortunately, there are a variety of scholarships available to help cover the costs of studying abroad. These scholarships are offered by governments, universities, and other organizations. In this article, we will discuss some of the most popular government scholarships for studying abroad.

U.S. Government Scholarships

The U.S. government offers a variety of scholarships for study abroad. These include the Benjamin A. Gilman International Scholarship, the Fund for Education Abroad, and the Fulbright Program.

The Benjamin A. Gilman International Scholarship is a program of the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs. It provides up to $5,000 for U.S. undergraduate students who are receiving Federal Pell Grant funding to study or intern abroad. The Fund for Education Abroad is a private non-profit organization that provides scholarships of up to $10,000 to U.S. citizens and permanent residents who are studying abroad.

The Fulbright Program is a prestigious international exchange program sponsored by the U.S. government. It provides grants for research, study, and teaching opportunities abroad for U.S. citizens and foreign nationals.

United Kingdom Government Scholarships

The United Kingdom government offers several scholarships for study abroad. These include the Chevening Scholarships, the Marshall Scholarship, and the Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan.

The Chevening Scholarships are awarded by the British government to international students who want to pursue postgraduate studies in the UK. The Marshall Scholarship is a prestigious scholarship that provides funding for up to two years of study in any subject at any university in the UK. The Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan provides funding for students from developing Commonwealth countries to study in the UK.

Australian Government Scholarships

The Australian government offers several scholarships for international students studying in Australia. These include the Endeavour Scholarships and Fellowships, the Australia Awards, and the Australia-China Youth Dialogue.

The Endeavour Scholarships and Fellowships provide financial assistance for international students to undertake research, study, and professional development in Australia. The Australia Awards provide funding for international students to undertake short-term study and research in Australia. The Australia-China Youth Dialogue offers grants of up to $10,000 for young people from Australia and China to undertake study and cultural exchange programs in each other’s countries.

Canadian Government Scholarships

The Canadian government offers several scholarships for international students studying in Canada. These include the Vanier Canada Graduate Scholarships, the Banting Postdoctoral Fellowships, and the Canada-Brazil Awards Program.

The Vanier Canada Graduate Scholarships provide funding for international students to pursue doctoral studies in Canada. The Banting Postdoctoral Fellowships provide funding for international postdoctoral researchers to pursue research in Canada. The Canada-Brazil Awards Program provides grants of up to $7,500 for young people from Canada and Brazil to undertake study and research in each other’s countries.

Conclusion

Studying abroad is an exciting and rewarding experience. However, it can also be expensive. Fortunately, there are a variety of government scholarships available to help cover the costs of studying abroad. These scholarships are offered by governments, universities, and other organizations in the United States, the United Kingdom, Australia, and Canada.

Relevant government websites:

1. https://www.studyabroad.gov/funding
2. https://www.studyabroad.com/scholarships
3. https://www.scholarships.gov/financial-aid/grants-and-scholarships/federal-grants

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)