Tin tức

Chi phí thị thực K1 – k1 visa cost ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Chi phí thị thực K1 – k1 visa cost ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Chi phí thị thực K1

Chi phí của thị thực K-1 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả quốc gia xuất xứ của người nộp đơn và loại thị thực mà họ đang xin.

Visa K-1 là thị thực không di dân cho phép chồng sắp cưới (E) của một công dân Hoa Kỳ vào Hoa Kỳ. Nó có giá trị trong 90 ngày và cho phép người giữ ở Hoa Kỳ trong tối đa sáu tháng. Trong thời gian này, cặp vợ chồng phải kết hôn và sau đó quốc gia nước ngoài có thể nộp đơn xin thường trú.

Chi phí của thị thực K-1 bao gồm hai phần: phí nộp đơn và phí thị thực. Phí nộp đơn được trả cho chính phủ Hoa Kỳ và không hoàn lại. Phí Visa được trả cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán nơi đơn đăng ký đang được xử lý.

Phí nộp đơn cho thị thực K-1 hiện là $ 535. Phí này bao gồm việc xử lý ứng dụng và kiểm tra lý lịch của người nộp đơn. Điều quan trọng cần lưu ý là phí này là không hoàn lại, ngay cả khi ứng dụng bị từ chối.

Phí thị thực cho thị thực K-1 hiện là $ 265. Phí này cũng không hoàn lại, ngay cả khi ứng dụng bị từ chối. Phí này được trả cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán nơi ứng dụng đang được xử lý.

Ngoài phí đơn và phí thị thực, cũng có thể có thêm chi phí liên quan đến quy trình Visa K-1. Ví dụ, người nộp đơn có thể cần phải trả tiền cho các kỳ thi y tế và chi phí đi lại để tham dự một cuộc phỏng vấn tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Tổng chi phí của thị thực K-1 có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ của người nộp đơn và loại thị thực mà họ đang xin. Nói chung, chi phí của thị thực K-1 sẽ dao động từ $ 800 đến $ 1.000. Tuy nhiên, chi phí này có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ của người nộp đơn và loại thị thực mà họ đang xin.

Điều quan trọng cần lưu ý là chi phí của Visa K-1 không đảm bảo rằng ứng dụng sẽ được phê duyệt. Người nộp đơn vẫn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với thị thực và phải chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: K-1 Fiancé(e) Visa: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/fiance-visa-k-1.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: K-1 Fiancé(e) Visas: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiance-k-1-visa

3. U.S. Department of Homeland Security: Fees for K-1 Fiancé(e) Visas: https://www.dhs.gov/visa-fees#k1

 

k1 visa cost

The cost of a K-1 visa is dependent on a variety of factors, including the applicant’s country of origin and the type of visa they are applying for.

The K-1 visa is a non-immigrant visa that allows the fiancé(e) of a U.S. citizen to enter the United States. It is valid for 90 days and allows the holder to stay in the U.S. for up to six months. During this time, the couple must get married and then the foreign national can apply for permanent residence.

The cost of a K-1 visa is composed of two parts: the application fee and the visa fee. The application fee is paid to the U.S. government and is non-refundable. The visa fee is paid to the U.S. embassy or consulate where the application is being processed.

The application fee for a K-1 visa is currently $535. This fee covers the processing of the application and the background check of the applicant. It is important to note that this fee is non-refundable, even if the application is denied.

The visa fee for a K-1 visa is currently $265. This fee is also non-refundable, even if the application is denied. This fee is paid to the U.S. embassy or consulate where the application is being processed.

In addition to the application and visa fees, there may also be additional costs associated with the K-1 visa process. For example, the applicant may need to pay for medical examinations and travel costs to attend an interview at the U.S. consulate or embassy.

The total cost of a K-1 visa can vary widely depending on the applicant’s country of origin and the type of visa they are applying for. Generally, the cost of a K-1 visa will range from $800 to $1,000. However, this cost can be higher or lower depending on the applicant’s country of origin and the type of visa they are applying for.

It is important to note that the cost of a K-1 visa does not guarantee that the application will be approved. The applicant must still meet all of the requirements for the visa and must demonstrate that they meet the eligibility criteria.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: K-1 Fiancé(e) Visa: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/fiance-visa-k-1.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: K-1 Fiancé(e) Visas: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/fiance-k-1-visa

3. U.S. Department of Homeland Security: Fees for K-1 Fiancé(e) Visas: https://www.dhs.gov/visa-fees#k1

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)