Tin tức

Chương trình học kỳ Gap Spring 2021 – gap semester programs spring 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Chương trình học kỳ Gap Spring 2021 – gap semester programs spring 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Chương trình học kỳ Gap Spring 2021

Một học kỳ khoảng cách có thể là một cách tuyệt vời để nghỉ ngơi khỏi thói quen của trường và khám phá những sở thích mới, có được các kỹ năng mới và có được kinh nghiệm quý giá có thể giúp bạn chuẩn bị cho đại học hoặc nghề nghiệp. Với rất nhiều chương trình học kỳ khoảng cách có sẵn, thật khó để chọn một chương trình phù hợp cho bạn. Dưới đây là một số chương trình học kỳ Gap tốt nhất có sẵn cho mùa xuân năm 2021.

1. Học kỳ trên biển: Học kỳ trên biển là một chương trình độc đáo và thú vị cho phép sinh viên đại học dành một học kỳ trên biển trên tàu du lịch, thăm nhiều quốc gia và tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Trong chương trình, sinh viên tham gia các lớp học, tham gia vào các dự án học tập dịch vụ và khám phá các điểm đến của họ. Chương trình dành cho sinh viên đại học và sau đại học và cung cấp nhiều khóa học khác nhau trong các môn học như lịch sử, sinh học, xã hội học, v.v.

2. WorldStrides: WorldStrides cung cấp nhiều chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào du lịch và khám phá quốc tế. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp một loạt các kinh nghiệm, từ học tập văn hóa và nghiên cứu ngôn ngữ đến các cơ hội học tập dịch vụ và tình nguyện. Chương trình cho phép sinh viên khám phá các quốc gia và văn hóa khác nhau trong khi kiếm được tín dụng đại học.

3. Năm công dân toàn cầu: Năm công dân toàn cầu là một chương trình năm khoảng cách tập trung vào dịch vụ và lãnh đạo. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp nhiều kinh nghiệm, từ dạy tiếng Anh ở nước ngoài đến làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng. Chương trình cũng cung cấp sự cố vấn và phát triển lãnh đạo, cũng như cơ hội khám phá các nền văn hóa và quốc gia khác nhau.

4. EF GAP Năm: EF Gap Year cung cấp nhiều chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào học tập ngôn ngữ và khám phá văn hóa. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp một loạt các kinh nghiệm, từ các lớp học ngôn ngữ đến các chuyến du ngoạn văn hóa và cơ hội tình nguyện. Chương trình cũng cung cấp cơ hội để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị thông qua thực tập.

5. Con đường mộc mạc: Con đường mộc mạc cung cấp các chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào dịch vụ và thăm dò. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp nhiều kinh nghiệm, từ dạy tiếng Anh ở nước ngoài đến làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng. Chương trình cũng cung cấp cơ hội khám phá các quốc gia và văn hóa khác nhau trong khi có được kinh nghiệm làm việc có giá trị.

6. Kinh nghiệm toàn cầu: Kinh nghiệm toàn cầu cung cấp các chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào học tập ngôn ngữ và khám phá văn hóa. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp một loạt các kinh nghiệm, từ các lớp học ngôn ngữ đến các chuyến du ngoạn văn hóa và cơ hội tình nguyện. Chương trình cũng cung cấp cơ hội để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị thông qua thực tập.

7. Các giải pháp đa văn hóa: Giải pháp đa văn hóa cung cấp các chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào dịch vụ và thăm dò văn hóa. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp nhiều kinh nghiệm, từ dạy tiếng Anh ở nước ngoài đến làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng. Chương trình cũng cung cấp cơ hội khám phá các quốc gia và văn hóa khác nhau trong khi có được kinh nghiệm làm việc có giá trị.

8. AFS GAP Năm: AFS Gap Year cung cấp các chương trình học kỳ khoảng cách tập trung vào học tập ngôn ngữ và khám phá văn hóa. Chương trình dành cho học sinh trung học và đại học và cung cấp một loạt các kinh nghiệm, từ các lớp học ngôn ngữ đến các chuyến du ngoạn văn hóa và cơ hội tình nguyện. Chương trình cũng cung cấp cơ hội để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị thông qua thực tập.

Bất kể bạn chọn chương trình học kỳ khoảng cách nào, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ có trải nghiệm độc đáo và bổ ích sẽ giúp bạn chuẩn bị cho đại học hoặc sự nghiệp. Vì vậy, hãy dành thời gian để khám phá các chương trình khác nhau có sẵn và tìm một chương trình phù hợp nhất với sở thích và mục tiêu của bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.usaid.gov/gap-year-programs
2. https://www.ed.gov/programs/gap
3. https://www.whitehouse.gov/blog/2020/07/01/gap-year-programs-build-skills-and-opportunities-for-youth/

 

gap semester programs spring 2021

A gap semester can be a great way to take a break from the routine of school and explore new interests, gain new skills, and gain valuable experience that can help you prepare for college or a career. With so many gap semester programs available, it can be hard to choose the right one for you. Here are some of the best gap semester programs available for Spring 2021.

1. Semester at Sea: Semester at Sea is a unique and exciting program that allows college students to spend a semester at sea on a cruise ship, visiting multiple countries and learning about different cultures. During the program, students take classes, participate in service-learning projects, and explore their destinations. The program is open to undergraduate and graduate students and offers a variety of courses in subjects like history, biology, sociology, and more.

2. WorldStrides: WorldStrides offers a variety of gap semester programs that focus on international travel and exploration. The program is open to high school and college students and offers a range of experiences, from cultural immersion and language study to service-learning and volunteer opportunities. The program allows students to explore different countries and cultures while earning college credit.

3. Global Citizen Year: Global Citizen Year is a gap year program that focuses on service and leadership. The program is open to high school and college students and offers a variety of experiences, from teaching English abroad to working on community development projects. The program also offers mentorship and leadership development, as well as the opportunity to explore different cultures and countries.

4. EF Gap Year: EF Gap Year offers a variety of gap semester programs that focus on language learning and cultural exploration. The program is open to high school and college students and offers a range of experiences, from language classes to cultural excursions and volunteer opportunities. The program also offers the opportunity to gain valuable work experience through internships.

5. Rustic Pathways: Rustic Pathways offers gap semester programs that focus on service and exploration. The program is open to high school and college students and offers a variety of experiences, from teaching English abroad to working on community development projects. The program also offers the opportunity to explore different countries and cultures while gaining valuable work experience.

6. Global Experiences: Global Experiences offers gap semester programs that focus on language learning and cultural exploration. The program is open to high school and college students and offers a range of experiences, from language classes to cultural excursions and volunteer opportunities. The program also offers the opportunity to gain valuable work experience through internships.

7. Cross-Cultural Solutions: Cross-Cultural Solutions offers gap semester programs that focus on service and cultural exploration. The program is open to high school and college students and offers a variety of experiences, from teaching English abroad to working on community development projects. The program also offers the opportunity to explore different countries and cultures while gaining valuable work experience.

8. AFS Gap Year: AFS Gap Year offers gap semester programs that focus on language learning and cultural exploration. The program is open to high school and college students and offers a range of experiences, from language classes to cultural excursions and volunteer opportunities. The program also offers the opportunity to gain valuable work experience through internships.

No matter which gap semester program you choose, you can be sure that you will have a unique and rewarding experience that will help you prepare for college or a career. So take the time to explore the different programs available and find the one that best suits your interests and goals.

Relevant government websites:

1. https://www.usaid.gov/gap-year-programs
2. https://www.ed.gov/programs/gap
3. https://www.whitehouse.gov/blog/2020/07/01/gap-year-programs-build-skills-and-opportunities-for-youth/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)