Tin tức

Visa không di dân – nonimmigrant visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa không di dân – nonimmigrant visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa không di dân

Visa không di dân Hoa Kỳ là một loại thị thực cho phép mọi người từ các quốc gia khác tạm thời đi du lịch đến Hoa Kỳ để kinh doanh, niềm vui hoặc học tập. Các loại thị thực không di dân phổ biến nhất là thị thực khách du lịch, thị thực sinh viên và thị thực làm việc.

Áp dụng cho một thị thực không di dân có thể là một quá trình phức tạp và dài. Để đủ điều kiện nhận thị thực không di dân, bạn phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, bao gồm có hộ chiếu hợp lệ, chứng minh rằng bạn sẽ không ở lại Hoa Kỳ ngoài thời gian Visa và bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian lưu trú.

Khi xin thị thực không di dân, trước tiên bạn phải hoàn thành một ứng dụng trực tuyến được gọi là Mẫu DS-160. Biểu mẫu này sẽ yêu cầu thông tin cá nhân như tên của bạn, ngày sinh, địa chỉ và thông tin tiểu sử khác. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về mục đích đi lại của bạn, chẳng hạn như bạn đang đi du lịch để kinh doanh, niềm vui hay học tập.

Sau khi gửi mẫu DS-160, bạn sẽ được yêu cầu sắp xếp một cuộc hẹn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, một nhân viên lãnh sự sẽ đặt câu hỏi về đơn đăng ký của bạn và đánh giá tính đủ điều kiện của bạn đối với thị thực không di dân.

Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu hỗ trợ để chứng minh tính đủ điều kiện của bạn đối với thị thực không di dân. Những tài liệu này có thể bao gồm bằng chứng về việc làm, tài liệu tài chính và bảng điểm học thuật. Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực sinh viên, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng đăng ký vào một trường học hoặc trường đại học của Hoa Kỳ.

Bạn cũng sẽ được yêu cầu trả một khoản phí thị thực không di dân. Phí này thường là $ 160 cho hầu hết các loại thị thực không di dân.

Khi ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thị thực có giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian Visa của bạn hợp lệ sẽ phụ thuộc vào loại thị thực bạn đã nộp.

Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực không di dân không đảm bảo nhập cảnh vào Hoa Kỳ khi đến Hoa Kỳ, bạn sẽ được yêu cầu xuất trình hộ chiếu và thị thực cho nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới. Sau đó, cảnh sát sẽ xem xét các tài liệu của bạn và xác định xem bạn có đủ điều kiện để vào nước hay không.

Cũng cần lưu ý rằng thị thực không di dân không cho phép bạn ở lại Hoa Kỳ ngoài thời gian của Visa. Sau khi thị thực của bạn đã hết hạn, bạn phải rời khỏi Hoa Kỳ hoặc đăng ký gia hạn hoặc thay đổi trạng thái.

Đăng ký thị thực không di dân có thể là một quá trình phức tạp, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu và chuẩn bị các tài liệu cần thiết trước khi nộp đơn. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ phần nào của quy trình, tốt nhất là tham khảo ý kiến ​​của một luật sư nhập cư hoặc chuyên gia pháp lý đủ điều kiện khác.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/nonimmigrant-visa-basics.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/nonimmigrant-visas

3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/nonimmigrant

 

nonimmigrant visa

The United States nonimmigrant visa is a type of visa that allows people from other countries to temporarily travel to the U.S. for business, pleasure, or to study. The most common types of nonimmigrant visas are tourist visas, student visas, and work visas.

Applying for a nonimmigrant visa can be a complex and lengthy process. To be eligible for a nonimmigrant visa, you must meet certain criteria, including having a valid passport, demonstrating that you will not stay in the U.S. beyond the period of your visa, and that you have sufficient funds to support yourself during your stay.

When applying for a nonimmigrant visa, you must first complete an online application known as the DS-160 form. This form will ask for personal information such as your name, date of birth, address, and other biographical information. You will also be asked to provide information about your purpose of travel, such as whether you are traveling for business, pleasure, or to study.

After submitting the DS-160 form, you will be required to schedule an appointment at a U.S. embassy or consulate for an interview. During the interview, a consular officer will ask questions about your application and assess your eligibility for a nonimmigrant visa.

You will also be required to provide supporting documents to prove your eligibility for a nonimmigrant visa. These documents may include proof of employment, financial documents, and academic transcripts. If you are applying for a student visa, you will need to provide proof of enrollment in a U.S. school or university.

You will also be required to pay a nonimmigrant visa fee. This fee is typically $160 for most types of nonimmigrant visas.

Once your application is approved, you will be issued a visa that is valid for a specific period of time. The length of time your visa is valid will depend on the type of visa you have applied for.

It is important to note that a nonimmigrant visa does not guarantee entry into the U.S. Upon arrival in the U.S., you will be required to present your passport and visa to the Customs and Border Protection officer. The officer will then review your documents and determine whether or not you are eligible to enter the country.

It is also important to note that a nonimmigrant visa does not allow you to stay in the U.S. beyond the period of your visa. After your visa has expired, you must leave the U.S. or apply for an extension or change of status.

Applying for a nonimmigrant visa can be a complicated process, so it is important to understand the requirements and to prepare the necessary documents before submitting your application. If you are unsure about any part of the process, it is best to consult with an immigration attorney or other qualified legal professional.

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/nonimmigrant-visa-basics.html

2. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/nonimmigrant-visas

3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/nonimmigrant

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)