Tin tức

Đại học Stony Brook du học ở nước ngoài – stony brook university study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại học Stony Brook du học ở nước ngoài – stony brook university study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại học Stony Brook du học ở nước ngoài

Đại học Stony Brook du học ở nước ngoài

Đại học Stony Brook cung cấp nhiều cơ hội du học cho sinh viên của mình. Những cơ hội này có thể bao gồm từ các chương trình ngắn hạn hoặc dài hạn, đến thực tập và cơ hội nghiên cứu. Cho dù bạn muốn khám phá một nền văn hóa mới, hãy tham gia các khóa học không được cung cấp tại Stony Brook, hoặc có được kinh nghiệm làm việc có giá trị, có nhiều cách để tận dụng tối đa trải nghiệm du học của bạn.

Văn phòng Chương trình Học thuật Quốc tế (IAP) tại Đại học Stony Brook cung cấp cho sinh viên các nguồn lực và hỗ trợ để làm cho du học của họ trải nghiệm thành công. Họ cung cấp một loạt các chương trình, bao gồm các chương trình dài hạn, các chương trình mùa hè và các chương trình do giảng viên lãnh đạo. IAP cũng cung cấp thông tin về hỗ trợ tài chính và học bổng, cũng như tư vấn về thị thực và các giấy tờ cần thiết khác.

IAP điều phối các chương trình kéo dài học kỳ với các trường đại học đối tác trên khắp thế giới. Các chương trình này cho phép sinh viên tham gia các khóa học trong lĩnh vực quan tâm của họ, trong khi đắm mình trong một nền văn hóa mới. Học sinh có thể chọn học tập ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Họ cũng có thể chọn tham gia các khóa học trong một loạt các ngành học, từ nghệ thuật và nhân văn đến khoa học và kỹ thuật.

IAP cũng cung cấp các chương trình mùa hè ngắn hạn kéo dài từ một đến sáu tuần. Các chương trình này được thiết kế để mang đến cho sinh viên trải nghiệm nhập vai trong một nền văn hóa mới và để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị. Học sinh có thể chọn từ các chương trình ở các quốc gia như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Tây Ban Nha. Các chương trình này có thể bao gồm các lớp học ngôn ngữ, du ngoạn văn hóa và công việc tình nguyện.

IAP cũng cung cấp các chương trình do giảng viên lãnh đạo, được thiết kế và dẫn đầu bởi Khoa Stony Brook. Các chương trình này thường diễn ra trong mùa hè và được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về một nền văn hóa hoặc khu vực cụ thể. Các chương trình do giảng viên lãnh đạo được cung cấp tại các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Ý.

Ngoài các chương trình này, IAP còn cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những sinh viên muốn theo đuổi thực tập hoặc cơ hội nghiên cứu ở nước ngoài. Đây có thể là những trải nghiệm vô giá cho sinh viên để có được kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực của họ và hiểu rõ hơn về thế giới kinh doanh toàn cầu.

Đại học Stony Brook cung cấp cho sinh viên của mình một loạt các cơ hội du học. Cho dù bạn đang tìm kiếm một chương trình kéo dài một học kỳ, chương trình mùa hè ngắn hạn hoặc cơ hội thực tập hoặc nghiên cứu, Văn phòng các chương trình học thuật quốc tế có thể giúp bạn tận dụng tối đa kinh nghiệm của mình. Với nguồn lực và hỗ trợ của họ, bạn có thể đảm bảo rằng kinh nghiệm du học của bạn vừa thành công vừa thú vị.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.sunysb.edu/studyabroad/
2. https://www.studyabroad.com/school/stony-brook-university
3. https://www.usagrantapplications.org/study-abroad/stony-brook-university/

 

stony brook university study abroad

Stony Brook University Study Abroad

Stony Brook University offers a variety of study abroad opportunities for its students. These opportunities can range from short-term or long-term programs, to internships and research opportunities. Whether you want to explore a new culture, take courses not offered at Stony Brook, or gain valuable work experience, there are many ways to make the most of your study abroad experience.

The Office of International Academic Programs (IAP) at Stony Brook University provides students with the resources and support to make their study abroad experience a success. They offer a wide range of programs, including semester-long programs, summer programs, and faculty-led programs. IAP also provides information on financial aid and scholarships, as well as advising on visas and other necessary paperwork.

IAP coordinates semester-long programs with partner universities around the world. These programs allow students to take courses in their field of interest, while immersing themselves in a new culture. Students can choose to study in Europe, Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. They can also choose to take courses in a wide range of disciplines, from the arts and humanities to the sciences and engineering.

IAP also offers short-term summer programs lasting from one to six weeks. These programs are designed to give students an immersive experience in a new culture and to gain valuable work experience. Students can choose from programs in countries like China, France, India, and Spain. These programs may include language classes, cultural excursions, and volunteer work.

IAP also offers faculty-led programs, which are designed and led by Stony Brook faculty. These programs typically take place during the summer and are designed to provide students with an in-depth look at a particular culture or region. Faculty-led programs are offered in countries like China, Japan, and Italy.

In addition to these programs, IAP also provides information and support for students who wish to pursue internships or research opportunities abroad. These can be invaluable experiences for students to gain professional experience in their field and to gain a better understanding of the global business world.

Stony Brook University provides its students with a wide range of study abroad opportunities. Whether you are looking for a semester-long program, a short-term summer program, or an internship or research opportunity, the Office of International Academic Programs can help you make the most of your experience. With their resources and support, you can make sure that your study abroad experience is both successful and enjoyable.

Relevant government websites:

1. https://www.sunysb.edu/studyabroad/
2. https://www.studyabroad.com/school/stony-brook-university
3. https://www.usagrantapplications.org/study-abroad/stony-brook-university/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)