Tin tức

Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12 – scholarships for indian students to study abroad after 12th science ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12 – scholarships for indian students to study abroad after 12th science ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12

Học tập ở nước ngoài sau khoa học thứ 12 là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên Ấn Độ khám phá và nâng cao kiến ​​thức của họ trong các môn học và văn hóa khác nhau. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ thích hợp, du học có thể là một kinh nghiệm bổ ích cho sinh viên Ấn Độ và mở ra một thế giới khả năng cho họ.

Có nhiều học bổng khác nhau dành cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12. Những học bổng này được cung cấp bởi các trường đại học, chính phủ, tổ chức tư nhân và các tổ chức khác. Một số học bổng phổ biến nhất cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12 là:

1. Chương trình sinh viên nước ngoài Fulbright: Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học của họ ở Hoa Kỳ. Học bổng này có tính cạnh tranh cao và bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

2. Chương trình học bổng Chevening: Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Anh và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học của họ tại Vương quốc Anh. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

3. Học bổng Giải thưởng Úc: Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Úc và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học của họ ở Úc. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

4. Học bổng Dịch vụ trao đổi học thuật Đức (DAAD): Học bổng này được chính phủ Đức cung cấp và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học của họ ở Đức. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

5. Học bổng Erasmus+: Học bổng này được cung cấp bởi Liên minh châu Âu và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu của họ ở bất kỳ quốc gia nào của Liên minh châu Âu. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

6. Học bổng của Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO): Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Nhật Bản và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học tại Nhật Bản. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

7. Chương trình học bổng Liên bang Canada: Học bổng này được cung cấp bởi chính phủ Canada và mở cửa cho các sinh viên Ấn Độ, những người quan tâm đến việc theo đuổi việc học của họ ở Canada. Học bổng này bao gồm học phí, sách, chi phí sinh hoạt và chi phí đi lại.

Đây là một số học bổng phổ biến dành cho sinh viên Ấn Độ đi du học sau khoa học thứ 12. Học sinh nên nghiên cứu và tìm hiểu thêm về các học bổng này để xác định xem họ có đủ điều kiện để nộp đơn hay không.

Ngoài các học bổng này, sinh viên Ấn Độ cũng có thể tìm kiếm học bổng tư nhân được cung cấp bởi các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Những học bổng này thường dựa trên công đức và có thể yêu cầu sinh viên nộp một bài luận.

Sinh viên cũng nên tìm kiếm học bổng được cung cấp bởi Đại học mà họ lựa chọn. Nhiều trường đại học cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế và những học bổng này có thể là một cách tuyệt vời để tài trợ cho việc học của họ.

Học sinh cũng nên xem xét đăng ký các khoản vay sinh viên để tài trợ cho việc học của họ ở nước ngoài. Các khoản vay sinh viên thường được cung cấp bởi các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác và có thể là một cách tuyệt vời để tài trợ cho việc học của họ.

Học tập ở nước ngoài sau khoa học thứ 12 là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên Ấn Độ khám phá và nâng cao kiến ​​thức của họ trong các môn học và văn hóa khác nhau. Với hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp, sinh viên Ấn Độ có thể tìm thấy các học bổng khác nhau và các lựa chọn tài trợ khác để tài trợ cho việc học của họ ở nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://scholarships.gov.in/
2. https://www.indianembassy.at/study_in_india/scholarships_for_studying_in_india
3. https://www.studyabroad.gov.in/scholarships-for-indian-students/

 

scholarships for indian students to study abroad after 12th science

Studying abroad after 12th science is a great opportunity for Indian students to explore and enhance their knowledge in different subjects and cultures. With proper guidance and support, studying abroad can be a rewarding experience for Indian students and open up a world of possibilities for them.

There are various scholarships available for Indian students to study abroad after 12th science. These scholarships are offered by universities, governments, private organisations and other institutions. Some of the most popular scholarships for Indian students to study abroad after 12th science are:

1. The Fulbright Foreign Student Program: This scholarship is offered by the United States government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in the United States. This scholarship is highly competitive and covers tuition, books, living expenses and travel costs.

2. The Chevening Scholarship Program: This scholarship is offered by the British government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in the United Kingdom. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

3. The Australia Awards Scholarships: This scholarship is offered by the Australian government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in Australia. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

4. The German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarship: This scholarship is offered by the German government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in Germany. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

5. The Erasmus+ Scholarship: This scholarship is offered by the European Union and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in any of the European Union countries. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

6. The Japan Student Services Organization (JASSO) Scholarship: This scholarship is offered by the Japanese government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in Japan. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

7. The Canadian Commonwealth Scholarship Program: This scholarship is offered by the Canadian government and is open to Indian students who are interested in pursuing their studies in Canada. This scholarship covers tuition, books, living expenses and travel costs.

These are some of the popular scholarships available for Indian students to study abroad after 12th science. Students should research and find out more about these scholarships to determine if they are eligible to apply.

In addition to these scholarships, Indian students can also look for private scholarships offered by foundations, organisations, businesses and other institutions. These scholarships are usually merit-based and may require the student to submit an essay.

Students should also look for scholarships offered by the university of their choice. Many universities offer scholarships to international students and these scholarships can be a great way to fund their studies.

Students should also consider applying for student loans to fund their studies abroad. Student loans are often offered by banks and other financial institutions and can be a great way to finance their studies.

Studying abroad after 12th science is a great opportunity for Indian students to explore and enhance their knowledge in different subjects and cultures. With the right guidance and support, Indian students can find various scholarships and other funding options to finance their studies abroad.

Relevant government websites:

1. https://scholarships.gov.in/
2. https://www.indianembassy.at/study_in_india/scholarships_for_studying_in_india
3. https://www.studyabroad.gov.in/scholarships-for-indian-students/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)